Monday, 22 October 2012

ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံခ်က္စက္႐ံု၊ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္စက္႐ံု၊ မက္သေနစက္႐ံုႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုမ်ားအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္

စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ား၊ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္စက္႐ံုမ်ား၊ မက္သေနာ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ဓာတေျမၾသဇာစက္႐ံုမ်ားအား အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း၍ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စြမ္းအင္စီမံေရးဦးစီး႒ာနမွ သတင္း ရရွိပါ သည္။
ထိုသို႕ လႊဲေျပာင္းရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစေရးအတြက္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာနမွ စစ္ေဆးမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားအား အလံုးစံု တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ဘဲ လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၀င္ေငြထြက္ေငြမ်ား ၊ နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သက္ဆိုင္ေသာ အျခား၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

''စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာနအေနနဲ႕ ပုဂၢလိကကိုလႊဲေျပာင္းေပးမဲ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေ တြျဖစ္ တဲ့ ေရနံခ်က္စက္႐ံုေတြ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံုေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႕ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာနတင္မဟုတ္ဘဲ တျခားေသာ၀န္ႀကီး႒ာနေတြနဲ႕လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ဖို႕ ျပင္ ဆင္ေနပါတယ္''ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၁၆၊ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး႒ာန တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံုေ ဆြးေႏြးပြဲအား တက္ေရာက္ခဲ့သူ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျ ပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာန၊ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရွိ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံုတြင္ရွိေသာ စက္ဆီ/ေခ်ာဆီေရာ စပ္စက္႐ံု(Lubricant Blen- ding Plant ) အား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံပိုင္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားအား ပုဂၢလိသို႕ အက်ဳိးတူ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

စြမ္းအင္၀န္ႀကီး႒ာနမွ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၁၂ ႐ံုရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္ရွိ လည္ပတ္ေနသည့္ေရနံခ်က္ စက္႐ံု ၃႐ံုရွိကာ အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွာ သန္လ်င္ေရနံ ခ်က္စက္႐ံု၊ ေခ်ာက္ေရနံခ်က္စက္႐ံု၊ သံပုရာကန္ေရနံခ်က္စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ အလားတူ ေရနံဓာတ္ ေငြ႕ရည္စက္႐ံု ၃ ႐ံု၊ မက္သေနာစက္႐ံု ၁ ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္႐ံု ၅ ႐ံု ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
 
ref:EMG

No comments:

Post a Comment