Tuesday, 29 December 2015

ဖားကန္႔အေရး ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရ၏ နည္းလမ္းသံုးခုကို လႊတ္ေတာ္ လက္မခံ

ဖားကန္႔ေဒသတြင္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ေျမစာပံုၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေျမစာပံုေအာက္ရွိ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ရွာေဖြေနသည္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)
လံုးခင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ ရတ နာနယ္ေျမတြင္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈ လံုး၀ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းသံုးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်လိုက္သည္။
ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေျမစာပံုၿပိဳ က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မၾကာ ခဏေသဆံုးေနျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ သယံ ဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္ေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ေနမႈကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းသံုးခုကို သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ က ယမန္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ နည္းလမ္းသံုးခုသည္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာနယ္ေျမတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရ၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ကို ျပန္လည္စဥ္း စားသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၀ ဦးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

‘‘နည္းလမ္း သံုးသြယ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အထိ လႊတ္ေတာ္ ကို တင္ျပလာတာေတြ႕ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းသံုးသြယ္ဟာ ေကာင္း မြန္တဲ့အေျခအေနလား၊ ေနာက္ တက္လာမယ့္ အစုိးရသစ္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလားလို႔ ေမးရမယ့္ဟာ ျဖစ္လာပါတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က ေျပာဆုိေဆြးေႏြးသည္။

လႊတ္ေတာ္က နည္းလမ္းသံုးသြယ္ကို လက္မခံ၍ အတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရိွသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ေဆြးေႏြးတာေရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုေရာလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းထားထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ မွတ္တမ္းထားထားေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက တင္ျပတဲ့ နည္းလမ္းသံုးသြယ္ ဆုိတာလည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ မရတဲ့အတြက္ ဘာမွ အစုိးရအဖဲြ႕က ဆက္လုပ္လို႔မရ ဘူး’’ဟု စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ကခ်င္ျပည္နယ္) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚဒြဲဘူက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေျမစာပုံၿပိဳက်မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား မၾကာခဏ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ဖားကန္႔ ေဒသသို႔ ေျမသယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္ေနျခင္းတို႔အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အျမန္ေျဖရွင္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မ်က္မ်ား ေရရွည္ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရး၊ ေဒသ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ သံုးစြဲရမည့္ ယႏၲရားအေရအတြက္၊ ၀န္ေဆာင္ မႈတို႔ကို ထပ္မံ၍ စနစ္တက်သတ္ မွတ္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေျမစာပံုမ်ားၿပိဳက်၍ ေျမစာဖံုးလႊမ္းေသဆံုးမႈမ်ား မရွိ ေစေရး စြန္႔ပစ္ရမည့္ ေျမစာပံုမ်ားစနစ္တက်သတ္မွတ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမစာပံုမ်ားတြင္ ေျမစာမ်ားစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေျမစာပုံၿပိဳက်ျခင္းမရွိေစရန္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမ်ားအနီး က်ဴးေက်ာ္တဲ၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳေစရန္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အစုိးရက ဖားကန္႔ေဒသ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ပံုစံမ်ားကို တင္ျပေသာ္လည္း ႏွစ္

လခန္႔သာလို ေတာ့သည့္ အစိုးရ၏ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္အစုိးရလက္ထက္၌သာ ဖားကန္႔အေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ေဒၚဒဲြဘူက ၎၏ အျမင္ကိုေျပာသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment