Sunday, 17 May 2015

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး ရည္ရြယ္သည့္ ႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုရရွိသူစာရင္း ေၾကညာ

က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားမွ ရုန္းမထြက္သာသည္ကို ေဖာ္က်ဴးသည့္ “႐ုန္းမထြက္သာ အစဥ္အလာ” မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုရရွိသူမ်ားစာရင္း ေၾကညာျခင္းကို ေမ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Green Hill ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၌ ဆုရရွိသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ အသိေပး မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲသို႔ ေၾကးစား မဟုတ္ေသာ ဓာတ္ပံုဆရာ က်ား၊မ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး  ပထမဆုကို မရီတာခင္၊ ဒုတိယဆုကို မျမတ္သႏၲာဦး၊ တတိယဆုကို ဆုိင္းမိုင္တို႔က ရရွိခဲ့သည္။

ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္  က်ား၊မေရးရာ သုေတသီ ေဒၚစုစုငယ္က “ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပတာ ကေတာ့ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈဆိုတာ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာ သက္ဆို္င္တယ္ဆိုတဲ႔ အသိပညာ ကုိ တစ္နည္းတစ္ဖံုနဲ႔ အသိေပးတာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လူမႈေရးဓေလ့ ထံုးစံေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္း ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေအာက္က ရုန္းမထြက္သာလို႕ က်ား/မတန္းတူ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာကလည္း က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိေနတယ္။ ဒါကို လက္ရွိႏို္င္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာနဲ႔ ထင္ဟပ္ျပခ်င္တာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားအျဖစ္  မေရႊဝတ္မံႈက တစ္ဆုႏွင့္ ကိုအာကာထြန္းေက်ာ္က ႏွစ္သိမ့္ဆုႏွစ္ဆု အသီးသီး ရရွိခဲ့ သည္။ ဆုေၾကးမွာ ပထမဆု က်ပ္ခုနစ္သိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ငါးသိန္း၊ တတိယဆုက်ပ္ သံုးသိန္း၊ ႏွစ္သိမ့္ဆု တစ္ဆုလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္း  ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္ဟု က်ား/မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္မွ ဆက္ သြယ္ေရး အရာရွိ ေဒၚဟန္နီက ေျပာသည္။  

ပထမဆုရရွိသူ မရီတာခင္က "ကြၽန္မက ဒီၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ခင္ကေတာ့ ဓာတ္ပံုရို္က္တာကို ၀ါသနာ သက္သက္ ေပါ့။ သင္တန္းမွာ က်ား/မ ေရးရာ အသိပညာေပး တက္လိုက္ေရေတာ့ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာမွာ ပိုၿပီး Sense ရွိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး ႐ိုက္ကူးႏိုင္ခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲကို မတ္လ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိ က်ား/မ ေရးရာဆိုင္ရာ အေျခခံအသိပညာမ်ား၊ street ဓာတ္ပံုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာမ်ား၊ အမ်ိဳး သမီးမ်ားကို ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား၊ က်ားမေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်ေရး အဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳလုပ္ရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး  မတ္ ၁၅ ရက္မွ ၃၀ ရက္ အထိ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့သည္။

ယင္း ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မီဒီယာ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အားကစား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ပညာေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားဟူသည့္ ဧရိယာ ေျခာက္ခုသတ္မွတ္ထားသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တစ္ဦးလွ်င္ ဧရိယာ ႏွစ္ခုအတြက္ ဓာတ္ပံု ေပးပို႔ ရၿပီး ဧရိယာတစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ပံုေပးပို႔ရသည္။

ဆုရဓာတ္ပံုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ကုိက္ညီျခင္း၊ တမင္ စီစဥ္ရိုက္ကူးမႈ မဟုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု အခ်က္အလက္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ ရိုက္္ကူးေသာ အေၾကာင္းအရာကို ၀န္ခံကတိေပး ႏို္င္ျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ၀ါရင့္ဓာတ္ပံုဆရာသံုးဦး၊ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးနွင့္ က်ား၊ မေရးရာသုေတသနပညာရွင္ သံုးဦးတို႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆုေရြးခ်ယ္ရာတြင္  ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိုးဝင္းၿငိမ္းက “အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တရားကိုေဖာ္ထုတ္ရဲတဲ႔ သတၱိရွိတဲ့သူဟာ ဓာတ္ပံုဆရာေကာင္း ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီၿပိဳင္ပြဲက လက္ရွိ ပစၥကၡအေျခအေနထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝကို ေကာင္းေကာင္းေဖာ္ထုတ္ ႏို္င္ခဲ့တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရာတြင္ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစရန္ ၿပိဳင္ပြဲကာလတြင္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ကူပံ့ေပးထားၿပီး နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရိုက္ကူးပါက ခရီးစရိတ္ ထပ္မံေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။ ဆုရရွိသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမူပိုင္ခြင့္မွာ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္မူပိုင္ ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုမရရွိေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုမူ အျခားေသာ ဓာတ္ပုံၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese​ 

No comments:

Post a Comment