Tuesday, 5 May 2015

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဓိကက် သည့္အလွည့္အေျပာင္းႀကီးျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးစားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ၏ဒီ မိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အဓိကက်သည့္ အလွည့္အေျပာင္း ႀကီးျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဝိုင္း ဝန္းႀကိဳးစားၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေမ ၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္သူမ်ားထံလစဥ္ေျပာ ၾကားေနက် ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ယင္းကဲ့ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ''အထူးေျပာၾကားလိုတာက ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အလွည့္ အေျပာင္းႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အားလံုးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံေတြကိုမိ မိတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑အလိုက္ ပါဝင္ ၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး လက္တြဲ တည္ ေဆာက္အပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ဝုိင္း ဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကပါဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔လဲ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔သႏိၷ႒ာန္ ခ်ထား တာနဲ႔အညီ ကိုယ္စြမ္းÓဏ္စြမ္းရွိ သမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားမွာျဖစ္ ေၾကာင္းလဲ ကတိျပဳအပ္ ပါတယ္'' ဟုျပည္သူ မ်ားအား ေျပာၾကား သည္။

ယင္းအျပင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီၾကားကာလ ႏိုင္ငံေရးတည္ ၿငိမ္မႈမွာလည္း အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦး ေတြ႕ဆံု (ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္)ၿပီး ႏိုင္ငံေရးတည္ ၿငိမ္ ေရး ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေအာင္ ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အျပန္အ လွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံ သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္ မႈ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္မႈမ်ားျဖင့္အတူတကြ တက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လည္း တိုက္တြန္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ား၊ ယင္း ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ပါတီ မ်ားကို ေထာက္ခံၾကသူမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္ မ်ား တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ ရွိၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မျဖစ္ပြားေစရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားကေျပာသည္။

''ထိုင္းမွာဆိုရင္ ရွပ္နီ၊ ရွပ္ဝါ အားၿပိဳင္မႈေတြလိုမ်ိဳးေပါ့။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာလဲ အင္အားႀကီး ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ ေအာင္ ကိုယ့္ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ ပါတီ ကိုေထာက္ခံသူေတြကို ထိန္းသိမ္း ေျပာ ဆိုသင့္ပါတယ္။ ဒီအျပင္အစိုးရ နဲ႔ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အေနနဲ႔လဲ သူတို႔ေတြ ကတိေပး ထားတဲ့အတိုင္း လြတ္လပ္ၿပီးတရား မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ေဆာင္ ရြက္သင့္ပါတယ္''ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သံုးသပ္သူ ဦးေက်ာ္လင္းဦးကေျပာ သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအား ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမဆံုးရက္သတၱပတ္အတြင္း က်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကတရားဝင္ ေၾက ညာထားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲထည့္ျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုးအလုပ္ျဖစ္ ၿပီး ယင္းသို႔မဲေပးခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မဲစာရင္းတြင္မိမိပါဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သြား ေရာက္ၾကည့္႐ႈသင့္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကေျပာၾကားထားသည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပါတီအနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိထား သည့္ ပါတီခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိၿပီးစိစစ္ဆဲပါတီမွာ ဆယ့္ငါးပါတီခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္ထံမွ သိရသည္။

Yangon Media Group 

No comments:

Post a Comment