Tuesday, 5 May 2015

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံရလဒ္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးစဥ္
အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေမ ၄ ရက္က ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကက်တဲ့ တက္လွမ္းမႈျဖစ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ NCCT တုိ႔ သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း လက္မွတ္ ေရးထုိး ပြဲကို ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကုိ NCCT အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ညီလာခံမွာတင္ျပၿပီး အဆုံးအျဖတ္ခံယူဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးဖုိ႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ညီလာခံကေန ေပၚထြက္လာမယ့္ ရလဒ္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ားထံ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး ခရီးရွည္ႀကီးတစ္ခုကို ခ်ီတက္ရ သည္ႏွင့္ တူသည့္အတြက္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ သက္တမ္းကာလ အတြင္း၌ အၿပီးသတ္ရရွိရန္ မလြယ္ကူ သည္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ သက္ေသသာဓက ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔အစုိးရ အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မည္သည့္အစုိးရ တက္လာသည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အစကေန ျပည္လည္စတင္စရာမလုိဘဲ၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဆုိသည့္ အဆင့္ကို အေျခခံအုတ္ျမစ္ အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ ကုိ အင္အားစုအားလုံးကလည္း လက္ခံထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာလ်င္ႏုိင္သမွ် ေဆာလ်င္စြာ စတင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ႀကိဳးပမ္း ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးတင္ျပလုိပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၌ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ တစ္ခ်ိန္ကလုိ ၀င့္ထည္မႈမ်ဳိး ျပန္ လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေရး၊ ျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရးျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔၏မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔အၾကား ၂၀၁၅ မတ္ ၃၁ ရက္က သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းကုိ NCCT ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံတြင္ တင္ျပကာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထား ရယူရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတည္ျပဳၿပီးပါက လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိစၥ တုိ႔ကို အၿပီးသတ္ညိႇႏႈိင္းကာ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေမလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း လည္း သတင္းရရွိသည္။

Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment