Tuesday, 5 May 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားတင္သြင္းမႈ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းေသာ စီမံကိန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားအစီးေရ ပိုမို မ်ားျပား လာၿပီး ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကျပႆနာျဖစ္လာသည္။ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာရွိမွသာ ကားတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ယခင္က တစ္လလွ်င္ အစီးေရ ၁၅,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀ ၾကား ၀င္ေရာက္ေနရာမွ ယခု ကားအစီးေရ ၁,၅၀၀ မွ ၂,၀၀၀ ၾကားသာ ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းမႈ ပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၅  ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ ေလးလအတြင္း တစ္လလွ်င္ ယခင္က ထက္ ၁၀ ပံု ၁ ပံုသာ က်န္ေတာ့ျခင္း(၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ျခင္း)ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေဆြက ေမလ ၄ ရက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ားပိုင္ဘတ္စ္ကားလုိင္းမ်ား ရွယ္ယာေခၚယူျခင္းပြဲ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ယခင္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကားအားလံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ကား ပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

စီမံခ်က္စတင္ခဲ့သည့္ ေလးလတာ ကာလအတြင္း ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ ၈,၅၀၀ေစာင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္လလွ်င္ ေထာက္ခံခ်က္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ႏႈန္း ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကားအစီးေရ ေလ်ာ့က် သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္မလိုဘဲ စလစ္ျဖင့္ တင္ သြင္းသည့္ ကားမ်ားမွာ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ ပါကင္ေထာက္ခံခ်က္မလိုေသာေၾကာင့္ အစီးေရ အေျမာက္ အျမား တင္သြင္းထားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္မွာလည္း ကားထားမည့္ေနရာႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကားသြင္းလာသည့္ေနရာတို႔ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္ ပါကင္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကားပါကင္မူ၀ါဒ မေအာင္ျမင္သည့္ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္းသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္ လက္ရွိတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာေၾကာင့္ ျပင္ပ၌ ပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းမွ က်ပ္ေျခာက္သိန္းအထိ ကားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ သူမ်ား အၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ေပးသည့္ေနရာတြင္လည္း စိစစ္ထုတ္ေပး ျခင္း ရွိ၊မရွိ အစိုးရက ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးသင့္ေၾကာင္း တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ကားတင္သြင္းသူ ဦး၀င္းျမတ္ ကေျပာသည္။

ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ကို အခ်ိန္ကုန္မခံဘဲ ျပင္ပတြင္ ေစ်းေကာင္းေပးလိုက္လံ၀ယ္ယူေနသူအမ်ားစုမွာ Brand Now ကားအေရာင္းျပခန္းပိုင္ရွင္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။‘‘လသာမွာ ေနတဲ့သူက သူ႔ရဲ႕ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္ကို ေတာင္ဒဂံုမွာေနရာျပထားတယ္။ ဒါေတြက ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ ေသခ်ာျပန္ စစ္သင့္ေနၿပီ။ ေထာက္ခံခ်က္ကလည္း နားလည္မႈေတြနဲ႔ လုပ္ေပးေနတာ’’ဟု ဦး၀င္းျမတ္ကေ၀ဖန္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္ျခင္းအျပင္ ရန္ကုန္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ နယ္ေက်ာ္ကားမ်ားကို ၿမိဳ႕၀င္ ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။

ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္အတြက္ ေျမေနရာကို ဆလြန္း၊ မီနီ၊ ၀က္စ္ဂြန္းမ်ားအတြက္ အ လ်ား ၁၅ ေပ၊ အနံ ၈ ေပ ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုက္ထရပ္၊ ဒယ္ဘယ္ကပ္၊ ပစ္ကပ္အစရွိေသာကားမ်ားအတြက္ အလ်ား ၂၀ ေပ၊ အနံ ၁၀ ေပ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ကားပါကင္ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၌ လိမ္လည္တင္ျပမႈမ်ားရွိပါက စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ ေပးထားသည့္ေနရာတြင္ ကားထားျခင္းမရွိသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက လိမ္လည္မႈအျပင္ အျခား ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ မွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment