Monday, 24 February 2014

၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကိစၥဟာ တုိင္းျပည္ကို လည္ပင္းညႇစ္ထားတာ

Photo: ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကိစၥဟာ တုိင္းျပည္ကို လည္ပင္းညႇစ္ထားတာ
Monday, February 24, 2014

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္က ဗုိလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပဲြက်င္းပ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ က ““၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြမွာပဲ  တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးနဲ႔ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းေတြမွာ ေရာ တာ၀န္ရွိတယ္။ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ျပည္လံုး ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပဖုိ႔ အေရး ကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္ မပါရင္ မရ ဘူးဆုိတဲ့ကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ကို လည္ပင္းညႇစ္ထား တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ ခုိင္းထားတဲ့ဟာေတြ မွာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရး အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ...ဒို႔အေရး။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးလုိ႔ ေျပာရင္ ဘာေၾကာင့္မို႔ တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုမေပး ထားတဲ့ ဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ မျပင္ေသးတာလဲ။ ဥပေဒကို နား မလည္တာလား။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြခ်င္ရင္ လူတစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ေပးပါ””ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွား သူ တစ္သီးပုဂ္ၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းခ်ိဳက ““ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ စားရေတာ့မယ့္ စားေသာက္ဖြယ္ “ဟင္း”တစ္ခြက္ကို ခင္ဗ်ား လွ်ာနဲ႔ ကိုက္/မကိုက္။ ခင္ဗ်ားႀကိဳက္/ မႀကိဳက္ကို ေျပာဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ား “ဟင္းခ်က္တတ္”ဖို႔ မလို ပါဘူး။ အဲဒီဟင္းထဲမွာ ဘာေတြ ပါတယ္လည္း သိဖို႔မလိုပါဘူး။ ဟင္းကို ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ ယူ ၿပီး ခ်က္ထားလဲဆုိတာကိုလည္း သိဖို႔မလိုပါဘူး။ အဲဒီဟင္းတစ္ ခြက္ရဲ႕ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ငံ၊ စပ္၊ ဖန္၊ ခါး အရသာ ၆ ပါးကို သိႏုိင္တဲ့ လွ်ာ တစ္ေခ်ာင္းန႔ဲ  ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုပဲ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျမင္တဲ့ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ပါပဲ။

ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒကို ေရးဆဲြသူေတြ မဟုတ္ေပမဲ့လည္း ဒီဥပေဒရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈကို ျပည္သူေတြက တုိက္႐ိုက္ ခံစားေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အသံကုိ နားေထာင္ေပးပါ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ရင္ ေနာက္ ထပ္နည္းလမ္းဟာ လမ္းေပၚ ထြက္ၿပီး ဆႏ္ၵျပဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ကေန ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းန႔ဲ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အေၾကာင္းအရာေတြထဲက ျပင္ ဆင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ျပင္ဆင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ABSDF ၏ ပထမဆံုး ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္က ““ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္လုိက္ရင္ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ အျခား ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လြယ္ကူလိမ့္မယ္။ တုိင္းျပည္ အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဟာအင္မတန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေပးႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေပၚလာဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ သမိုင္းက ေတာင္းဆုိလာတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရးကိစၥမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနမယ္ဆုိရင္ တုိင္း ျပည္ရဲ႕ မတည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးတဲ့ တရားခံေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၄ မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္၊ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့တရားမွ်တ တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး””ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါပဲြသို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ မွ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။            

 အာကာဗုိလ္
 The Hot News Weekly
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္က ဗုိလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပည္သူ႔ဆႏ္ၵႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပဲြက်င္းပ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေနမ်ိဳးဇင္ က ““၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြမွာပဲ တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးနဲ႔ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းေတြမွာ ေရာ တာ၀န္ရွိတယ္။ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ျပည္လံုး ကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပဖုိ႔ အေရး ကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္ ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စား လွယ္တစ္ေယာက္ မပါရင္ မရ ဘူးဆုိတဲ့ကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ကို လည္ပင္းညႇစ္ထား တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ ခုိင္းထားတဲ့ဟာေတြ မွာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရး အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ...ဒို႔အေရး။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးလုိ႔ ေျပာရင္ ဘာေၾကာင့္မို႔ တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုမေပး ထားတဲ့ ဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ မျပင္ေသးတာလဲ။ ဥပေဒကို နား မလည္တာလား။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကဲြခ်င္ရင္ လူတစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ေပးပါ””ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

လယ္သမားအေရး လႈပ္ရွား သူ တစ္သီးပုဂ္ၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းခ်ိဳက ““ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ စားရေတာ့မယ့္ စားေသာက္ဖြယ္ “ဟင္း”တစ္ခြက္ကို ခင္ဗ်ား လွ်ာနဲ႔ ကိုက္/မကိုက္။ ခင္ဗ်ားႀကိဳက္/ မႀကိဳက္ကို ေျပာဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ား “ဟင္းခ်က္တတ္”ဖို႔ မလို ပါဘူး။ အဲဒီဟင္းထဲမွာ ဘာေတြ ပါတယ္လည္း သိဖို႔မလိုပါဘူး။ ဟင္းကို ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ ယူ ၿပီး ခ်က္ထားလဲဆုိတာကိုလည္း သိဖို႔မလိုပါဘူး။ အဲဒီဟင္းတစ္ ခြက္ရဲ႕ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ ငံ၊ စပ္၊ ဖန္၊ ခါး အရသာ ၆ ပါးကို သိႏုိင္တဲ့ လွ်ာ တစ္ေခ်ာင္းန႔ဲ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုပဲ လုိအပ္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းတရားဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျမင္တဲ့ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ပါပဲ။

ျပည္သူေတြဟာ ဥပေဒကို ေရးဆဲြသူေတြ မဟုတ္ေပမဲ့လည္း ဒီဥပေဒရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈကို ျပည္သူေတြက တုိက္႐ိုက္ ခံစားေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ အသံကုိ နားေထာင္ေပးပါ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မျပင္ရင္ ေနာက္ ထပ္နည္းလမ္းဟာ လမ္းေပၚ ထြက္ၿပီး ဆႏ္ၵျပဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ အဲဒီလို မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ လႊတ္ ေတာ္ကေန ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းန႔ဲ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အေၾကာင္းအရာေတြထဲက ျပင္ ဆင္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ျပင္ဆင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ABSDF ၏ ပထမဆံုး ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးထြန္းေအာင္ ေက်ာ္က ““ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္လုိက္ရင္ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ အျခား ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လြယ္ကူလိမ့္မယ္။ တုိင္းျပည္ အတြက္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရးဟာအင္မတန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေပးႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေပၚလာဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟာ သမိုင္းက ေတာင္းဆုိလာတဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရးကိစၥမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနမယ္ဆုိရင္ တုိင္း ျပည္ရဲ႕ မတည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးတဲ့ တရားခံေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၄ မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးျဖစ္မလာဘူးဆုိရင္၊ ၂၀၁၅ မွာ ျပည္သူေတြလုိလားတဲ့တရားမွ်တ တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး””ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါပဲြသို႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ မွ သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။

အာကာဗုိလ္
The Hot News Weekly

No comments:

Post a Comment