Tuesday, 25 September 2012

ဦးညိဳအုံးျမင့္ (NLD-LA) အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ဦးညိဳအုံးျမင့္ (NLD-LA) အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၏အဖဲြ႕၀င္ တဦးျဖစ္ခဲ့ဘူးသူ   ဦးညိဳအုံးျမင့္ အေနျဖင့္လြန္ခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ျပည္တြင္းသုိ႕၀င္ေရာက္သြားျပီးသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့့္္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေနြးခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္
(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၏  သေဘာထားကိုထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။

၂။ဦးညိဳအုံးျမင့္သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၂ ခုနွစ္ကစတင္၍၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇူလိုင္လအထိNLD(LA)တြင္  ၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအား အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္တာ၀န္ရွိခဲ့သည္႔ ကာလမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသား
ဒီမုိက ေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၏နုိင္ငံျခားေရးဌာနတာ၀န္၊ NCUB တပ္ေပါင္းစုၾကီး၏ နုိင္ငံျခားေရး တာ၀န္မ်ားကို ပါပူးတဲြ ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ပါသည္။

၃။ဦးညိဳအုံးျမင့္အေနျဖင့္ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ျင္ိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္  အဖဲြ႕တြင္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္၄င္းကုိယ္တုိင္၏ ဆႏၵအရ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လ (၇) ရက္စဲြပါစာျဖင့္ NLD(LA) ၏ အမႈေဆာင္ အျဖစ္မွလည္းေကာင္း၊အဖဲြ႕၀င္  အျဖစ္မွ လည္းေကာင္း ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္တင္ျပလာမူအေပၚ(၂၂ - ၇ - ၂၀၁၂)တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ - ဦးညိဳအုံးျမင့္အား NLD(LA)ကေပးအပ္ထားသည့္
တာ၀န္အသီးသီးကိုလုံး၀ရပ္ဆုိင္း လုိက္ျပီးအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္မွပါအျပီး တုိင္ႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳ လိုက္ျပီးျဖစ္ ပါသည္။

၄။ထုိ႕ျပင္NLD(LA) ၏ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ NCUB တပ္ေပါင္းစုၾကီးအပါအ၀င္ မဟာမိတ္ အဖဲြ႕  အစည္းအသီးသီးတြင္ ဆက္စပ္တာ၀န္ေပးထားမႈမ်ားအားလုံးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း လက္ရွိတာ ၀န္မ်ားအားလုံးကုိ လုံး၀ရပ္စဲ ရုပ္သိမ္းလုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းသကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္
ေန႕ရက္စဲြ ျဖင့္ NCUBတပ္ေပါင္းစုၾကီး ႏွင့္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး သို႕တရား၀င္
အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ ဦးညိဳအုံးျမင့္သို႕လည္းအေၾကာင္း ၾကား ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ ဦးညိဳအုံးျမင့္သည္ မိမိတုိ႕အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ႏွင့္ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၅။ သုိ႕ေသာ္ ယခုကာလအတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ဦးညိုအံုးျမင့္ သည္မိမိတို႔အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) တြင္တာ၀န္ရွိသေယာင္ေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားဘြယ္ ရာမ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္ ။ဦးညိုအံုးျမင့္၏ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းသုိ႕ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ယင္းေဆြးေနြးမႈမ်ား   တြင္၄င္းကိုယ္တုိင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊အင္တာ ဗ်ဴးျပဳလုပ္ရာတြင္ ယခင္ တာ၀န္မ်ားကိုျပန္ လည္ေဖၚျပေစခဲ့မႈမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊တာ၀န္ခံ ေျဖၾကား သည့္ဦး ညိဳအုံးျမင့္ ႏွင့္သာတုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ျပီး၊မိမိတုိ႕အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)   ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊NCUB ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ တပ္ေပါင္းစုၾကီးႏွင့္ လည္း ေကာင္းမည္သုိ႕မွ်ဆက္စပ္ပါတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တိတိလင္းလင္းေၾကညာ အပ္ပါသည္ ။

၆။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) သည္၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄)
ရက္ေန႕တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ (မာနယ္ပေလာ) တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ ယေန႕အထိတုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး   ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ညီေနာင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ခုိင္မာစြာလက္တဲြျပီး    ျမန္မာနုိင္ငံ၏သမုိင္းေပးေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
အဖဲြ႕အစည္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖတ္သန္းမႈကာလ  တေလွ်ာက္ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ဆုိးက်ိဳး၊ေကာင္းက်ိဳးမွန္သမွ်အခ်က္တိက်ခိုင္လုံသည့္ အခ်က္အလက္   အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လုံးသုိ႕လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ရွင္းလင္းတင္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ဦးညိဳအုံးျမင့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ေသာ နားလည္မႈရူပ္ေထြးေစသည့္ သတင္းဌာန
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းေဆြးေနြးခ်က္မ်ားပါ အေၾကာင္းအရာေဖၚျပမႈ မ်ားႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
ႏွင့္ လုံး၀သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း နွင့္ အဖဲြ႕အစည္း၏တာ၀န္ရွိသူတဦးအေနျဖင့္
တာ၀န္ရွိမႈအရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ား (လုံး၀) မဟုတ္ပါေၾကာင္းသိသာနုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္လုိက္ ပါသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕
ရက္စဲြ - ၂၀၁၂ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ (၂၅) ရက္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ဦးျမင့္သိဏ္း -
အတြင္းေရးမွဴး (ဖုံး - ၀၈၄ ၄၅၆ ၅၅၈၃ )
http://www.nldla.net/

No comments:

Post a Comment