Wednesday, 13 January 2016

NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ မထိုးသည့္အဖြဲ႕မ်ား စိတ္၀မ္းမကြဲၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
NCA ေရးထုိးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မေရးထိုးရေသး သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ ၀မ္းမကြဲၾကရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္ သင့္ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျပည္ တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သမိုင္း တြင္ ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံအဖြင့္ တြင္ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ကရင္ အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးတို႔က မိန္႔ခြန္းအသီးသီးေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က‘‘တစ္ႏိုင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမအ ဆင့္ ေျခလွမ္းသာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအားလံုး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ရန္ မလြဲမေသြႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာတိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳရ ေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းမကြဲၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။ မတရားအသင္းမွ ပယ္ ဖ်က္ခံရၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မတ ရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမခံရ ေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကားမွာ နား လည္မႈလြဲမွားျခင္း မျဖစ္ေစဖို႔ လည္း ဂ႐ုစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္၍ ‘‘အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးမရွိဘဲနဲ႔ တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္ လိုမွ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူျပည္သား တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကြၽန္မတို႔ကို ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ (Madate) အေပၚ အေျခခံၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူမယ့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အဆင့္ သင့္ရွိပါတယ္။ အားလံုးက ပူး ေပါင္းပါ၀င္ကူညီၾကမယ္လို႔ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု မိန္႔ ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ (NCA) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ NCA ေရးထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ငါးရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံသို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ NCA ေရးထိုးထား သည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါ၀င္ သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတ ကာအပါအ၀င္ အထူးဖိတ္ၾကား ထားသူ၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ ေထာင္စုညီလာခံေခၚယူရျခင္း သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ ထံ တာ၀န္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကိစၥရပ္မ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ေျပာၾကားသည္။

‘‘သိမ္ေမြ႕နက္နဲက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုး ရသစ္ထံ စနစ္တက်လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးအေရး ပါလွတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခု လည္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟုေျပာသည္။

သမၼတက ဆက္လက္၍ ‘‘အစိုးရသစ္လက္ထက္ေပၚေပါက္ လာမယ့္ ညီလာခံမွာ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးအ တြက္ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး စုစည္းႏိုင္ျခင္းအ ေပၚမွာ မူတည္မယ္ဆိုတာကို လည္း သတိျပဳေစလိုပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

သမၼတမိန္႔ခြန္းေျပာရန္စီစဥ္ ထားသည့္ စင္ျမင့္ခံုကို သမၼတ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး က်န္ေခါင္း ေဆာင္ေလးဦးက အျခားစီစဥ္ ထားသည့္ စင္ျမင့္ခံု၌ ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကိုလည္း ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒က လြဲၿပီး သမၼတအပါအ၀င္ က်န္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား အၿပီးတြင္ ခန္းမအတြင္းမွ အသီး သီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾက သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း NCA မေရးထိုး ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚသံသယ စိတ္မထားဘဲ အခ်ိန္မေရြးလက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ထား ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီးက ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္ တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အ တြက္ က႑အသီးသီးကေန ပါ ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့State Holder ေတြရဲ႕ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း ေတြနဲ႔ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ပဲျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူး သံတမန္ Mr.Sun Guoxiang က ‘‘ဒီေန႔က်င္းပတဲ့အစည္းအေ၀းက ေတာ့ အဘက္ဘက္က မတူညီတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ်ာ့သြားႏိုင္တဲ့ ႀကိဳးစားႏိုင္တဲ့ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ညီလာခံအဖြင့္ေန႔က သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ စ ကားျပန္မွတစ္ဆင့္ေျပာသည္။

NCA တြင္ အဖြဲ႕အားလံုး မပါျခင္း၊ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လတ္ တေလာတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေန ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ က်င္းပေနျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈ မ်ားလည္းရွိေနသည္။

ညီလာခံသို႔ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီကလြဲ၍ NCA မထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး မတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေပ။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment