Wednesday, 23 September 2015

ေတာင္သူမ်ား လယ္ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု တစည ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းပ်ဥ္းမနားတြင္ မဲဆြယ္


 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိပါက ေတာင္သူလယ္သ မားမ်ား လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ေဒသကုိက္ စိတ္ ႀကိဳက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ပိုး ေက်းရြာတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ျပဳလုပ္စဥ္ ဦးသာေအာင္ကေက်းရြာ ေဒသခံ မ်ားအား ယင္းသို႔ ကတိျပဳေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ေတာင္သူေတြခ်ည္းပဲ။ ေတာင္သူေတြ၊ ေက်းရြာလူတန္း စားဆုိေတာ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ သူတို႔ ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ စိတ္ႀကိဳက္သီးႏွံကို စီမံကိန္းႀကီး ေတြနဲ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစ်းကြက္ကုိ သူတို႔သိတယ္။ ရာသီကုိ သူတုိ႔သိ တယ္။ နယ္ေျမကုိ သူတို႔သိ တယ္။ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ ေစ။ ဒီဟာကုိ အဓိက လုပ္ေပးဖို႔ အတြက္ပါ’’ဟု ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။

တစညပါတီသည္ ေတာင္ သူလယ္သမားအေျခခံလူတန္း စားမ်ား ဘ၀တိုးတက္ေရး အဓိက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ သမားမ်ားလုပ္အားခရရွိေရးႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမရွိေစေရး၊ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးတုိ႔ကုိ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ၎တို႔ပါတီက ထုတ္ေ၀သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ အထက္တန္းအ ထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ က်န္း မာေရးကုသစရိတ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မီ ေနျပည္ေတာ္၀ိဇၨာသိပၸံ တကၠ သိုလ္ေပၚေပါက္လာေရး ေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟု ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္ႀကီး ေပၚထြန္းျခင္းအားျဖင့္ အလယ္ အလတ္ လူတန္းစားေပါ့ေနာ္။သိပ္လည္း အမွတ္လည္းမေကာင္းဘူးေပါ့ကြယ္။ ေမဂ်ာေလာက္နဲ႔ ရမယ့္သူကို မႏၲေလး သြားရမယ္၊ ေက်ာက္ဆည္သြားရမယ္ဆိုတဲ့ စရိတ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္နားက ပတ္၀န္းက်င္က ဒီနားက ကိုယ့္တကၠသုိလ္တက္တဲ့ စရိတ္ကဘာပဲေျပာေျပာ မိဘေတြအိမ္ ကေန ဆုိင္ကယ္နဲ႔ တက္လို႔ရတယ္ဆုိရင္ မိဘေတြအတြက္ အသက္႐ွဴ ေခ်ာင္မယ္ဆုိတဲ့ အဲဒီရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔  ဦးသာလွ်င္အစုိးရ အဖဲြ႕ အစည္းထဲမွာပါသြားမယ္ဆုိရင္ ဒီဟာကို လုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားမွာပါ’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ တစည ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွင့္ အေဖာ္တစ္ဦးေခၚေဆာင္၍ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ တစ္အိမ္တက္ ဆင္းပံုစံျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေန ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စုစု႐ံုး ႐ံုးသြားတာထက္ ဒီလိုသြားလာ တာက ပိုေအာင္ျမင္တယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီ လိုပဲလုပ္တာပါ’’ဟု ဦးသာေအာင္ က ဆုိသည္။
ဦးသာေအာင္၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္ပိုး ေက်းရြာေဒသခံ ေဒၚႏွင္းဆီက ‘‘အခုလိုပဲ ေတာင္သူေတြ ကိစၥ ေတြလာေျပာေတာ့ ပိုေကာင္းတာ ေပါ့။ ေတာင္သူေတြ၀ယ္တဲ့ ေျမ ၾသဇာ ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း သက္ သာေစခ်င္တယ္။ ေတာင္သူဆုိ ေတာ့လည္း စပါးေစ်းေကာင္းမွ အဆင္ေျပမွာ။ ဘယ္လိုပဲ ေျပာ ေျပာေကာင္းတဲ့ အထဲကုိေတာ့ လုပ္ေပးရမွာေပါ့’’ ဟု ေျပာသည္။

တပ္ပိုးေက်းရြာတြင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး မႈမေရာက္လာေသးေသာ္လည္း မဲေပးခ်ိန္ေရာက္မွသာ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္၍ မဲေပးမည္ဟု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္တို႔ကို တစ္လွည့္စီ မဲေပးခဲ့ ေသာ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။
ဦးသာေအာင္သည္ ၁၉၇၈ တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရွိ စိုက္ ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၌ ဦးစီးအရာရွိ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ တြင္ အသက္(၆၀)ျဖင့္ အ ၿငိမ္းစားယူခဲ့သူျဖစ္သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment