Thursday, 3 December 2015

အာဏာလဲႊေျပာင္းမႈကာလ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က ေထာက္ပံ့မည့္ကာလ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတုိးျမႇင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ လဲႊေျပာင္းမႈ ကာလအတြင္း ထိခိုက္နစ္နာ လြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပံ့မ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ သက္တမ္း ၂ႏွစ္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္(WFP)က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။
ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားထံ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးေရး စီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ရပ္နားရန္စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း မၾကာမီေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ ဦးတြင္ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာမည့္ အတုိက္အခံပါတီ အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္း ၂၀၁၇ အထိ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု WFP သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာက သိသာထင္ရွားတုိးတက္ မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့လည္း လုပ္ေဆာင္စရာေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ဒီအေရး ပါတဲ့ အကူးအေျပာင္း ကာလ ရွည္အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူ ေတြကို ဆက္လက္အကူအညီ ေပးသြားဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကိုယ္စား လွယ္ Dom Scalpelli က ေျပာ ၾကားသည္။

ယခုတုိးျမႇင့္လုိက္ေသာ စီမံ ကိန္းသည္ ၂ ႏွစ္စာအတြက္ စား နပ္ရိကၡာႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈကို လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၉ သန္း အား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည့္ ေငြ ေၾကးပမာဏရရွိထားသည္။ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း စားနပ္ ရိကၡာအျပင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ေငြ ေၾကးပါ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ WFP သည္ လာ မည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ စားနပ္ ရိကၡာမလုံေလာက္မႈႏွင့္ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနျပ မ်ဥ္းေအာက္၌ ေရာက္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည့္ ေရရွည္အာ ဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ႀကီးထြား မႈႏႈန္းတန္႔သည့္ အရပ္ပုျခင္းကို ခံစားေနရသည္။

၂၀၁၅ တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာေရႀကီးႏႈန္းႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္လူေပါင္း ၄၄၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္လ်က္ရွိ သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္း စိန္၏သက္တမ္း ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိ ပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူ လူေပါင္း တစ္သိန္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ စားနပ္ရိကၡာလုိအပ္ လ်က္္ရွိသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment