Wednesday, 9 September 2015

သတင္းဌာန ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အတုျပဳလုပ္သူမ်ား ရိွေနသည္7 Day News ႏွင့္ 7Day Daily တို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာကို အတုျပဳလုပ္၍ တင္ထားေသာ သတင္းအမွားအခ်ိဳ႕
‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းအပါအ၀င္ ပါတီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား ထိန္းသိမ္းခံရ’’

‘‘မဘသဆရာေတာ္ေတြ အတူေနစံုတဲြေတြကုိ လုိက္လံရွာ ေဖြၿပီး လက္ထပ္ခုိင္း’’

‘‘ေတာင္က်ေရမ်ားေၾကာင့္  ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား (ရတနာ ပံု) ေရစီးနဲ႔ အတူေမ်ာပါသြား’’ အစရိွသည့္ သတင္းမ်ားသည္ၿပီးခဲ့ သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း စာဖတ္သူတို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ဖတ္ခဲ့ရေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။

သတင္းဟုဆုိေသာ္လည္း တကယ့္သတင္းမ်ား မဟုတ္။ စာ ဖတ္သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားေစရန္ လုပ္ႀကံေရးသားထားေသာ သတင္းအတုမ်ားျဖစ္သည္။ အဆုိပါသတင္းအတုမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခစုိက္ ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ အတုအပျပဳလုပ္ကာ အသံုးျပဳျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသား တင္ဆက္သည့္ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္အတု မ်ား ျပဳလုပ္ကာ သတင္းအမွားမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသူမ်ား၏ ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 သတင္းအတုဖန္တီးသူမ်ား သည္ သတင္းဌာနအစစ္အမွန္မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့ရိွသည္။ သတင္းဌာနမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚသတင္းတင္ပါ က အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ၎ တို႔၏ စာမ်က္ႏွာအတု၌ အဆို ပါသတင္းကုိ ထပ္မံလႊင့္တင္ျခင္း ျဖင့္ အစစ္ႏွင့္ အတုေရာေထြးေစ ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

သတင္းအမွားေဖာ္ျပသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသိမ်ားေသာ သတင္းဌာနမ်ားမွ တရား၀င္လႊင့္တင္ထားေဆာင္ကာ သတင္းဌာနမ်ား၏ တံဆိပ္ႏွင့္အမည္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေလ့ရိွသည္။

ပထမအစတြင္ သတင္းမွန္ မ်ားႏွင့္ လူစိတ္၀င္စားေသာ သတင္းမ်ားကို တင္ျပကာ လူ ႀကိဳက္မ်ားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေလ့ရိွ သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ လူထုအၾကား ေဒါသထြက္ေစမည့္သတင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမဟုတ္ မွန္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းအဖဲြ႕ တစ္ခုုခု(သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခုကုိ နစ္နာေစမည့္ သတင္း အတုမ်ား ေရးသားေတာ့သည္။

ယခင္က အေပ်ာ္သေဘာ ျဖင့္ စေနာက္သည့္သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေလ့ရိွေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သတင္းဌာနမ်ား အမည္ခံကာ သတင္းအမွားမ်ား ေဖာ္ျပၾကသည္။

7Day သတင္းဌာနသည္ လည္း သတင္းအတုေဖာ္ျပသူ မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ လပိုင္းအတြင္းက 7Day သတင္းဌာန၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အမည္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး 7Day သတင္းဌာနအေယာင္ေဆာင္ခဲ့ သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ခုထက္မနည္းထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။

၎တို႔အနက္ 7Day Daily/ News အမည္သံုးကာ ဖန္တီးထား ေသာ အတုအေယာင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာသည္ သတင္းအတုမ်ာ တင္ကာ လူႀကိဳက္မ်ားေစရန္ ေဆာင္ရြက္႐ံုသာမက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သုိ႔ တရား၀င္ပုိက္ဆံေပးသြင္းကာ ၎တို႔စာမ်က္ႏွာကို လူႀကိဳက္မ်ားေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါ 7Day သတင္းဌာန ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အတုသည္ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အတုမ်ားကို ေဖာ္ျပကာ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားအၾကား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားမ်ား ခ်မွတ္ရန္္ လမ္း ေၾကာင္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။

သတင္းအတုဖန္တီးသူမ်ား သည္ သတင္းဌာနအစစ္အမွန္မ်ား ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရိွ သည္။ သတင္းဌာနမ်ား ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚ သတင္းတင္ပါက အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ၎တို႔ ၏ စာမ်က္ႏွာအတု၌ အဆိုပါ သတင္းကုိ ထပ္မံလႊင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အစစ္ႏွင့္ အတုေရာေထြးေစရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

 မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ မသိရိွရေသးေသာ္လည္း ၎တို႔ သည္ စနစ္တက်သတင္းေရးသားမႈကို တတ္ကြၽမ္းၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေပးကာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းအမွား မ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စတင္သံုး စြဲသူမ်ား၊ သတင္းအမွန္ကုိ ခ်က္ ခ်င္းသိရန္ ခက္ခဲသည့္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ယံု လြယ္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမားျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။

‘‘တကယ္မသိတဲ့ သူေတြက်ေတာ့ သူက အမွားကို အမွန္လို႔ ယူသြားတယ္။ အမွန္က ဒါပါလို႔ သြားရွင္းျပရင္လည္း ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ေရးထားတဲ့ ဟာေတြဆုိၿပီး လက္မခံၾကဘူး’’ ဟု မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာသည္ လည္း သတင္းအတုေဖာ္ျပသူမ်ား၏ ပစ္မွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ စံေတာ္ခ်ိန္ သတင္းစာ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ တုပကာ အေယာင္ေဆာင္ထား သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသံုးခု ထက္မနည္းရိွခဲ့သည္။ အဆိုပါစာ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ (မဘသ)ကုိ လုပ္ႀကံတိုက္ခုိက္ သည့္ သတင္းမွားမ်ားကို စံေတာ္ ခ်ိန္က ေရးသားသေယာင္မၾကာ ခဏေရးသားေလ့ရိွသည္။

သတင္းစာ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ကို တုပျပဳလုပ္သူမ်ားကုိ အေရးယူမည္ဟု စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ ဘက္က ေၾကညာထားေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကုိ ေျပာၾကား မည့္သူ ခရီးလြန္ေနေၾကာင္း 7DayNews၏ ေမးျမန္းမႈကုိ စံေတာ္ခ်ိန္ ဘက္က အေၾကာင္းျပန္သည္။

‘‘ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလို လုပ္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာမေျပာတတ္ေပယမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနီး လာေတာ့မဟုတ္ မမွန္သတင္းေတြ တင္ခ်င္တဲ့အခါ နာမည္ရိွၿပီးသား သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြရဲ႕ အမည္ကုိ အသံုးခ်ၿပီး နာမည္ ဖ်က္လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေစခဲ့သလားဆုိတာမ်ိဳး သံသယရိွခဲ့ပါ တယ္’’ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနႏွင့္ ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ ဦးရဲနည္ကေျပာသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ႀကံထားေသာ သတင္းအမွားမ်ား ကုိလည္း မၾကာခဏထုတ္လႊင့္မႈ မ်ားရိွခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ သတင္း အတုႏွင့္ အစစ္ခဲြျခားႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ေတာ့ရိွသည္။ သတင္းဌာနအစစ္အမွန္အမ်ားစု ၏ အမည္ေဘးတြင္ အျပာေရာင္ စက္၀ုိင္းအတြင္းမွ အျဖဴေရာင္ အမွန္ျခစ္ပါသည္။ လိပ္စာႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ပါ၀င္ သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွတစ္ဆင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ ႏုိင္မည့္ လိပ္စာ (ဥပမာ-http:// www.7daydaily.com) စသည္ ျဖင့္ ပါ၀င္သည္။ အတုတြင္ေတာ့ အဆုိပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေလ့မရိွ။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္(သုိ႔မဟုတ္) အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ခုခုကုိ နစ္နာေစလို႔သည့္အတြက္ အေကာင့္အတုမ်ားလုပ္ၿပီး မဟုတ္မမွန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀မႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္ ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က ေျပာ သည္။

‘‘ခက္တာက အဲဒီလိုအေရးယူဖို႔အတြက္ တရားစြဲဆိုခြင့္တင္ တာက ခက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Cyber မႈခင္းေတြအတြက္ တရား စြဲခ်င္ရင္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနကုိ တင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲသင့္တယ္ဆိုၿပီး သူတုိ႔က ျပန္ခ်ေပးမွ ခ႐ုိင္တရား႐ံုး က တရားစဲြခြင့္ရိွတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဆို ခ႐ုိင္တရား႐ံုးကို တိုက္႐ုိက္လုပ္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ အဆင္ ေျပသြားၿပီ’’ဟု ဦးမင္းေတဇၫြန္႔တင္က ေျပာသည္။

မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္အတုမ်ားကို တုိင္ၾကားမႈမ်ားရိွေနၿပီး အဆိုပါအေကာင့္မ်ားကို သံုးစဲြမရရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဘက္က ဖယ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအုိင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႕စီမံခန္႔ခဲြေရးမန္ေနဂ်ာ မထိုက္ထုိက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအုိင္စီတီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖဲြ႕သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးျခားစနစ္တစ္ခုဖန္တီး ကာ အမုန္းစကားေျပာၾကားမႈကုိေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

‘‘သံုးစဲြသူေတြအေနနဲ႔လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္ေတြ၊ အေကာင့္ေတြကို ၀င္ၾကည့္တဲ့အခါ သူ႔မွာ လုိက္ခ္လုပ္ထားတဲ့ အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရိွလဲ၊ Follower ဘယ္ေလာက္ရိွထားလဲဆိုတာနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး အတုအစစ္ကုိခဲြႏိုင္ပါတယ္။ ေပ့ခ်္အစစ္က အတုလုပ္ထားတဲ့ ေပ့ခ်္ထက္ေတာ့ မ်ားမွာ ေသခ်ာတယ္ေလ’’ဟု မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment