Wednesday, 26 March 2014

အမ်ဳိးေစာင္႕ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင္႕ လူ့အခြင္႕အေရးကိုပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ဟုဆို

Photo: အမ်ဳိးေစာင္႕ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင္႕ လူ့အခြင္႕အေရးကိုပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ဟုဆို

မတ္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ေနထက္ေဝ၊ လင္းလင္းရန္ကုန္

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ (အရပ္ေခၚ) ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္း ညႇိျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒစသည့္ဥပေဒ မ်ားျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ ေၾကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဆန္းဆင့္က ယမန္ေန႔တြင္ေျပာၾကားသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒဆိုတာ မလိုခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားဘာသာေတြ နဲ႔ယွဥ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အျခား ဘာသာမွာ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထား ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာေတြမွာ
ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ မႈမရွိဘဲ ဘာသာကူးေျပာင္းရတဲ့ ဟာေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါမွာ ဥပမာ-အျခားဘာသာကိုယူတဲ့အခါ သူဘာသာကို လိုက္သြားရတဲ့သူ ေတြ၊ အဲ့ဒီလိုလိုက္သြားရလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မလိုက္ဘူးဆိုရင္ လဲ သူရဲ႕အေမြခံခြင့္ေတြထိ ဆုံး႐ႈံး တာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ 
လို႔လဲပဲ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ တစ္ခုတည္းအတြက္တင္မဟုတ္ပါ ဘူး၊ ဘာသာကူးေျပာင္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မႈ သည္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔သုံးသပ္ရရွိပါ တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕၊ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုလာတာလဲျဖစ္ တယ္။ တကယ္လဲပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ကိုး ကြယ္မႈရွိေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဥပေဒ ဆိုတာလဲရွိဖိုလို႔တယ္။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကိုလဲပိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ ပါတယ္''ဟု ¤င္းကဆုိသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကအမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမရွိလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုၿပီး ေရွ႕တန္းတင္ လာသူတို႔ေၾကာင့္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ မႈမ်ားကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒရွိသည္ဆိုလွ်င္ လူ႔အခြင့္ အေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ လုပ္သင့္သည့္အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ဥပေဒျပ႒ာန္း ႏုိင္ရန္ အားလုံးကသေဘာတူၿပီး ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဖေဖာ္ ဝါရီလ၂၅ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးေရး လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ စာပုိ႕ခဲ့သည့္ ဥပေဒေလးခုအနက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအတြက္ဥပေဒပညာရွင္ မ်ား၊ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းကြၽမ္း က်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သက္ ဆုိင္သျဖင့္ ယင္းကတာဝန္ယူေရး ဆြဲရန္ သီးျခားမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဆိုတာသူ႔ရဲ႕မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးမဆို၊ သူ႔အမ်ဳိးသူ႔ ဘာသာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ခံစားမႈေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြရွိၿပီး သားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔က ဥပေဒေတာင္ျပ႒ာန္းထား ပါတယ္။ ဒါလဲပဲ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဘာသာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကိုေလ့ လာၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဓိက ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဘာသာကူး ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကတိတိက်က် မရွိေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးရင္လဲ အားလုံးကအႀကိမ္ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွလုပ္သင့္တယ္လို႔ အားလုံးကို ဘာသာေရးဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအမ်ဳိးဘာသာသာသနာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟုျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

Myawady News
အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ (အရပ္ေခၚ) ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္း ညႇိျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒစသည့္ဥပေဒ မ်ားျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို ပိုမိုေဖာ္ေဆာင္ ရာေရာက္ ေၾကာင္း သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဆန္းဆင့္က ယမန္ေန႔တြင္ေျပာၾကား သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒဆိုတာ မလိုခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားဘာသာေတြ နဲ႔ယွဥ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ အျခား ဘာသာမွာ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထား ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာေတြမွာ
ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ မႈမရွိဘဲ ဘာသာကူးေျပာင္းရတဲ့ ဟာေလးေတြ ရွိလာတဲ့အခါမွာ ဥပမာ-အျခားဘာသာကိုယူတဲ့အခါ သူဘာသာကို လိုက္သြားရတဲ့သူ ေတြ၊ အဲ့ဒီလိုလိုက္သြားရလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မလိုက္ဘူးဆိုရင္ လဲ သူရဲ႕အေမြခံခြင့္ေတြထိ ဆုံး႐ႈံး တာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္
လို႔လဲပဲ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ တစ္ခုတည္းအတြက္တင္မဟုတ္ပါ ဘူး၊ ဘာသာကူးေျပာင္းတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔သာသနာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မႈ သည္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔သုံးသပ္ရရွိပါ တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕၊ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္
ေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုလာတာလဲျဖစ္ တယ္။ တကယ္လဲပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က လြတ္လပ္စြာယုံၾကည္ကိုး ကြယ္မႈရွိေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဥပေဒ ဆိုတာလဲရွိဖိုလို႔တယ္။ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကိုလဲပိုေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ ပါတယ္''ဟု ¤င္းကဆုိသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကအမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမရွိလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုၿပီး ေရွ႕တန္းတင္ လာသူတို႔ေၾကာင့္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ မႈမ်ားကို ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒရွိသည္ဆိုလွ်င္ လူ႔အခြင့္ အေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ လုပ္သင့္သည့္အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ဥပေဒျပ႒ာန္း ႏုိင္ရန္ အားလုံးကသေဘာတူၿပီး ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေဖေဖာ္ ဝါရီလ၂၅ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ဥပေဒျပ႒ာန္း ေပးေရး လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို႔ စာပုိ႕ခဲ့သည့္ ဥပေဒေလးခုအနက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအတြက္ဥပေဒပညာရွင္ မ်ား၊ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းကြၽမ္း က်င္သူမ်ားပါဝင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၾကမ္းတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သက္ ဆုိင္သျဖင့္ ယင္းကတာဝန္ယူေရး ဆြဲရန္ သီးျခားမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ကအမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဆိုတာသူ႔ရဲ႕မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးမဆို၊ သူ႔အမ်ဳိးသူ႔ ဘာသာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ခံစားမႈေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြရွိၿပီး သားျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔က ဥပေဒေတာင္ျပ႒ာန္းထား ပါတယ္။ ဒါလဲပဲ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဘာသာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကိုေလ့ လာၾကည့္ရင္သိႏုိင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဓိက ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဘာသာကူး ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကတိတိက်က် မရွိေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ဥပေဒ ေရးဆြဲၿပီးရင္လဲ အားလုံးကအႀကိမ္ ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လုပ္သင့္ တယ္လို႔ အားလုံးကို ဘာသာေရးဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအမ်ဳိးဘာသာသာသနာ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟုျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကေျပာသည္။

Myawady News

No comments:

Post a comment