Friday, 11 January 2013

ယိမ္းယိုင္ေနေသာေကအုိင္ေအ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ယိမ္းယိုင္ေနေသာေကအုိင္ေအ၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေပါႂကြယ္၀သည့္အျပင္ ေျမာက္ဘက္အစြန္းဆံုးရွိ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေခၚဘူဒဲစေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေငြေရာင္ခေမာက္ေဆာင္းထားေသာ ေရခဲေတာင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀အလွတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေပသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေသြးေၾကာအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း နမိတ္ပံုျဖစ္သည့္ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးအား ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ ေမခ(အင္မိုင္ခ) ႏွင့္မလိခတို႔ေပါင္းဆံုရာလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေပါင္းစံုတို႔ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ ကူးလူးကာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ျဖင့္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုဆိုေသာ္လည္း အျခားေသာတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ လည္း ေအးခ်မ္း စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။  သို႔ေသာ္လည္းယခုအခါတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာ၀အလွ တရားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေအးခ်မ္း သာယာေနသည့္ ဘ၀ကို ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးေနသူတို႔မွာ ေကအိုင္ေအ/ ေကအိုင္အို တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုသို႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး သည္ အဓိကအခန္းက႑ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ မွန္ကန္ေသာေစတနာေမတၱာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏စစ္မွန္ေသာ ေစတနာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၁ ဖြဲ႕အနက္ ၁၀ ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

     အမွန္စင္စစ္ေကအိုင္ေအသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္၌ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၈ ခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍  မသိမသာ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ယေန႔အထိ ေပ ၁၈၀ အထက္တံတားေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးမိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္စခန္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားအား မိုင္းခြဲ ျခင္း၊ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအား ပစ္ခတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း/သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္သူတို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာသည့္အျပင္ ကတိက၀တ္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၈ ခ်က္အား ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ကိုပင္ တိုက္ခိုက္လာပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈ တို႔အၾကား တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၆၉ ခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၇၇၅ စု တို႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အတိ ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားမည္မွ်ပင္ ရွိေနမည္ ကို မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္ ရွိေပမည္။

     ေကအိုင္ေအတို႔ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြက်ပ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ေကအိုင္ေအ မည္သို႔ပင္ ဖ်က္ဆီးေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား   ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ျမင့္မားေရးကိုသာ ေရွ႕႐ႈ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “လက္နဲ႔ေရး၊ ေျခနဲ႔ဖ်က္” ဆိုသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးတည္ေဆာက္ေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မလိေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိသည့္ ၆၆ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းမွ မလိယန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ယန္ရြာၾကားရွိ ဓာတ္အားလိုင္းပ်က္စီးမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ သြားေရာက္စဥ္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တိုင္ျပန္လည္ျပဳျပင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။
ေကအိုင္ေအတို႔၏လမ္းတံတားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ရိကၡာရွားပါးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပူတာအိုခ႐ိုင္သို႔ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ားျပဳျပင္ရာတြင္လည္းေကာင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားပိုု႔ေဆာင္ေနစဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ က၀ယန္ေက်းရြာမွ ပူတာအိုသို႔ ထြက္ခြာလာသည့္ ရိကၡာသယ္ယာဥ္တန္းအား လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္   ေကာင္းစားေရး ဟု အသံေကာင္းဟစ္ကာ ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ ေကအိုင္ေအသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား စားမည့္ ထမင္းကို ေျမသို႔က်ေအာင္ ပုတ္ခ်လ်က္ ရွိေန ေပသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕တြင္ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ရိကၡာျပတ္ေတာက္မႈ အခက္ အခဲမ်ားအျပင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ေစတနာကို သိျမင္ကာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလိုျခင္း မရွိသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၅) မွ တပ္ၾကပ္အဆင့္ရွိ ေက်ာ္ဆန္းဦးစီးေသာ အဖြဲ႕ကဲ့သို႔   ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ အဖြဲ႕လိုက္လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ကာ အသီးသီးအလင္း၀င္ေရာက္လာၾက သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသအသီးသီးတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔သည္  တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာ လက္နက္စြဲကိုင္ လ်က္ ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေကအိုင္ေအ၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း မ်ားသယ္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္တန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းတံတားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ားသာမက ေဒသတြင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အတိဒုကၡေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏိုင္ငံေရးအရအျမတ္ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ အျခားေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမွ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္သကဲ့သို႔ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအား လက္ညိႇဳး ထိုးကာ ကမၻာသိေအာင္ အသံေကာင္းဟစ္လ်က္ ယိမ္းယိုင္ေနေသာေကအိုင္ေအအဖြဲ႕အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတာင္းရမ္းလို၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။

ေမာင္လွဖ်ားကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေပါႂကြယ္၀သည့္ အျပင္ ေျမာက္ ဘက္အစြန္းဆံုးရွိ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေခၚဘူ ဒဲစေသာၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေငြေရာင္ ခေမာက္ေဆာင္းထားေသာ ေရခဲေတာင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀အလွတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ လ်က္ ရွိေပသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေသြးေၾကာ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေသြးစည္း ညီ ညြတ္ျခင္း နမိတ္ပံုျဖစ္သည့္ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးအား ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ ေမခ (အင္မိုင္ခ) ႏွင့္ မလိခ တို  ႔ေပါင္းဆံုရာလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေပါင္းစံုတို႔ မွီ တင္းေနထိုင္ၾကသည့္အေလွ်ာက္ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ ကူးလူးကာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ျဖင့္ ေပါင္း စည္းေနထိုင္ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုဆိုေသာ္လည္း အျခားေသာတိုင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း ေအး ခ်မ္း စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းယခုအခါတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ သဘာ၀အလွ တရား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေအးခ်မ္းသာယာေနသည့္ ဘ၀ကို ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးေနသူတို႔မွာ ေကအိုင္ေအ / ေကအိုင္ အိုတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုသို႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး သည္ အဓိက အခန္း က႑ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ မွန္ ကန္ေသာေစ တနာေမတၱာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စစ္မွန္ေသာ ေစတ နာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၁ ဖြဲ႕အနက္ ၁၀ ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ေကအိုင္ေအသည္ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္၌ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၈ ခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ မသိမသာ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ယေန႔အထိ ေပ ၁၈၀ အထက္တံတားေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးမိုက္ခ႐ိုေ၀့ဖ္ စခန္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားအား မိုင္းခြဲ ျခင္း၊ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားအား ပစ္ခတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း/သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျပည္သူတို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာသည့္အျပင္ ကတိက၀တ္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၈ ခ်က္အား ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ကိုပင္ တိုက္ခိုက္လာပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တို႔ အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈ တို႔အၾကားတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ၆၉ ခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၇၇၅ စု တို႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အတိ ဒုကၡေရာက္လ်က္ ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားမည္မွ်ပင္ ရွိေနမည္ ကို မေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပင္ ရွိေပမည္။

ေကအိုင္ေအတို႔ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြက်ပ္သန္းေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးလ်က္ ရွိပါသည္။ ေကအိုင္ေအ မည္သို႔ပင္ ဖ်က္ဆီးေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္းေန ထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀ျမင့္မားေရး ကိုသာ ေရွ႕႐ႈ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “လက္နဲ႔ေရး၊ ေျခနဲ႔ဖ်က္” ဆိုသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ျပန္ လည္ျပဳျပင္ေရးတည္ေဆာက္ေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ထပ္ၾကပ္မကြာ ဖ်က္ဆီးလ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏တိုက္ခိုက္မႈ ေၾကာင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္ မလိေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေပးပို႔လ်က္ရွိသည့္ ၆၆ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းမွ မလိယန္ႏွင့္ ကန္ေတာ္ယန္ရြာၾကားရွိ ဓာတ္အားလိုင္းပ်က္စီးမႈကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ သြားေရာက္စဥ္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕မွ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔ တိုင္ျပန္ လည္ျပဳျပင္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ေကအိုင္ေအတို႔၏လမ္းတံတားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ စားေသာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ရိကၡာရွားပါးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ပူတာအို ခ႐ိုင္ ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳ၍ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပူတာအိုခ႐ိုင္သို႔ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လူသံုး ကုန္ပစၥည္း မ်ား ေပးပို႔ရာ တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနသည့္ လမ္း၊ တံတားမ်ားျပဳျပင္ ရာတြင္လည္းေကာင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားပိုု႔ေဆာင္ေနစဥ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္ က၀ယန္ေက်းရြာမွ ပူတာအိုသို႔ ထြက္ခြာလာသည့္ ရိကၡာသယ္ယာဥ္တန္းအား လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာင္းစားေရး ဟု အသံေကာင္း ဟစ္ကာ ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ ေကအိုင္ေအသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား စားမည့္ ထမင္းကို ေျမသို႔က်ေအာင္ ပုတ္ခ်လ်က္ ရွိေန ေပသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕တြင္ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ရိကၡာျပတ္ေတာက္မႈ အခက္အခဲမ်ား အျပင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔၏ ေစတနာကို သိျမင္ကာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလိုျခင္း မရွိသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၅) မွ တပ္ၾကပ္အဆင့္ရွိ ေက်ာ္ဆန္းဦးစီးေသာ အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ အဖြဲ႕ လိုက္လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ကာ အသီးသီးအလင္း၀င္ေရာက္လာၾက သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသ အသီးသီး တြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာ လက္နက္စြဲကိုင္ လ်က္ ျပည္သူ ႔စစ္ (ဌာေန)အျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ေကအိုင္ေအ ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း မ်ားသယ္ေဆာင္လာေသာ ယာဥ္တန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းတံတားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ားသာမက ေဒသ တြင္းေန ထိုင္ၾက သည့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား အတိဒုကၡေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ကာ ႏိုင္ငံေရး အရအျမတ္ ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ အျခားေသာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုမွ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္သကဲ့သို႔ အတိဒုက  ၡေရာက္ နေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအား လက္ညိႇဳးထိုးကာ ကမၻာသိေအာင္ အသံေကာင္းဟစ္လ်က္ ယိမ္းယိုင္ေနေသာေကအိုင္ေအအဖြဲ႕အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္ အပံ့ေတာင္း ရမ္းလို၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။

ေမာင္လွဖ်ား

No comments:

Post a Comment