Friday, 11 January 2013

ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ ရရွိေသာ ယခုႏွင္ အနာဂတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ ရရွိေသာ ယခုႏွင္ အနာဂတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
===================================

ျပည္သူမ်ားအတြက္
---------------------
၁။ ေကအိုင္ေအမွ လက္နက္ခ် (သို႔မဟုတ္) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေဆြးေႏြးသည္ ျဖစ္ေစ မိုင္းတစ္ခါခြဲ၊ လူသစ္ တစ္ေယာက္စု၊ ဆက္ေၾကးတစ္ခါေကာက္ လိုင္ဇာသို႔ အေျမာက္တစ္ခ်က္ ပစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ သြားလာ ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကေတာ့မည္။

၂။ ကခ်င္လူမ်ိဳး ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႕အျပားမွ ျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လည္ပတ္ႏိုင္ျပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူမ်ားလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အႏွံ႔သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၄။ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္အခါ နာဂစ္ျဖစ္ျပီးေနာက္ သိပ္မိုး၊ပ်ဥ္ကာ၊ ယင္လံု အိမ္သာ ပါသည့္ အိမ္မ်ားျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ ေတာေတာင္မ်ားၾကားတြင္ လူမႈဘ၀ ျပည့္စံုစြာ ေနရမည္။

၅။ေကအုိင္ေအမွ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ က်န္းမာ ငယ္ရြယ္သည့္ လူငယ္မ်ား ျပည္နယ္ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေတာ့မည္။

တပ္မေတာ္အတြက္
---------------------
၁။ အက်အဆံုးမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသက္စြန္႔ အမိန္႔ နာခံတတ္မႈ သမိုင္းေကာင္း အျဖစ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂။ အေျမာက္၊ ေလေၾကာင္း၊ ေျခလ်င္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္မႈ သင္ခန္းစာ ရရွိသည္။

၃။ တပ္ခြဲအလိုက္၊ တပ္ရင္းအလိုက္၊ တပ္မ အလိုက္ စစ္ဆင္ေရးသံုး လက္နက္မ်ား၏ စြမ္းပကားကို ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ တိက်မႈ တြက္ဆႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာ ရရွိခဲ့သည္။

၄။ အေျမာက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့က်င့္ရင္း ဖ်က္ဆီးရန္ ေပးပို႔ထားသည့္ ခဲယမ္းမ်ားအား အသံုးခ်ခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ သက္တမ္းလြန္ႏွင့္ သက္တမ္းလြန္ခါနီးမ်ားကို ထုတ္ပစ္လိုက္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ဒုကၡ လြတ္ကင္းျပီး ထုိေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း စက္ရံုမွ ထုတ္သည့္ ခဲယမ္း အသစ္မ်ားအတြက္ ေနရာ ရရွိသြားျပီ ျဖစ္သည္။

၅။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ခဲယမ္းမ်ား ဗံုးေပါလေအာ ပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္း သားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား မလိုအပ္ဘဲ သံသယ မျဖစ္ေစရန္ မပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ မိႈတက္က်ည္၊ သက္တမ္းလြန္ က်ည္၊ သက္တမ္းကုန္ခါနီး က်ည္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဖ်က္ဆီးျပီး ျဖစ္သည္။

၆။ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ ဘ႑ာ ကုန္သျဖင့္ မပ်ံသန္းဘဲ ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွ လက္ေတြ႔ပ်ံသန္းရသျဖင့္ ေလတပ္၏ ေလယာဥ္မ်ားအား ျပန္လည္ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ ႏွင့္ လက္နက္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳ ပစ္ခတ္ျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

၇။ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္စဥ္မ်ားအတြင္ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ပစ္ခတ္မႈ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမွားသရုပ္ျပမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုအသစ္မ်ား ရရွိျခင္း

အေထြေထြ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
------------------------------
၁။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အီရတ္၊ အာဖဂန္တို႔တြင္ အလဟသ တိုင္းျပည္မွ ေပးသည့္ ေငြမ်ားအား က်ည္ဆံလုပ္၍ ျဖဳန္းတီးခဲ့သည္၏ ၁၀၀၀၀၀ ပံု ၁ ပံု မရွိသည့္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

၂။ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ေတာင္အာရွိ ႏိုင္ငံတို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရး ေလ့က်င့္သည့္အခါ  ကုန္က်ေငြ၏ ၁၀၀၀ ပံု ၁ ပံု မရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ လက္ေတြ႔ တိုက္ပြဲအား ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခငး္။

၃။ သီရိလကၤာမွ တမီးလ္က်ား သူပုန္ကို ႏွိမ္ႏွင္းခ်ိန္တြင္ ကမၻာအႏွံ႕မွ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္စစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး နည္းပညာ ဖလွယ္ေရး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ စစ္ေရးမပါ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား သေဘာတူမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

၄။ ကခ်င္စစ္ပြဲ အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ သမၼတၾကီးသည္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေကာင္းသတင္းျဖင့္ ထင္ရွား ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး အျဖစ္ ႏိုဘယ္ဆု ရလုနီးပါး စာရင္း၀င္ခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္သစ္ ၾကိဳဆိုပြဲ ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၅။ လိုင္ဇာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်င္သည့္  ေသြးစည္း ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) မွ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္။ 

မွတ္ခ်က္။
ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ဓာတုလက္နက္ အေသးစား သံုးပါတယ္ ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ စစ္ေရး အကဲ ခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ဗဟုသုတ ရေစရန္အတြက္ Opposite Eye က စစ္ကားမ်ား ၃ ည ဆက္တိုက္ၾကည့္ျပီး အကဲခတ္ေပးလိုက္သည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္
---------------------
၁။ ေကအိုင္ေအမွ လက္နက္ခ် (သို႔မဟုတ္) ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေဆြးေႏြးသည္ ျဖစ္ေစ မိုင္းတစ္ခါခြဲ၊ လူသစ္ တစ္ေယာက္စု၊ ဆက္ေၾကးတစ္ခါေကာက္ လိုင္ဇာသို႔ အေျမာက္ တစ္ခ်က္ ပစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ သြားလာ ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကေတာ့မည္။

၂။ ကခ်င္လူမ်ိဳး ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မ်ားကို ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႕အျပားမွ ျပည္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလည္ ပတ္ႏိုင္ျပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူမ်ားလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အႏွံ႔သြား လာႏိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။

၄။ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးသည့္အခါ နာဂစ္ျဖစ္ျပီးေနာက္ သိပ္မိုး၊ပ်ဥ္ကာ၊ ယင္လံု အိမ္သာ ပါသည့္ အိမ္မ်ားျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ ေတာေတာင္မ်ားၾကားတြင္ လူမႈဘ၀ ျပည့္စံုစြာ ေနရမည္။

၅။ေကအုိင္ေအမွ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ က်န္းမာ ငယ္ရြယ္သည့္ လူငယ္မ်ား ျပည္နယ္ေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေတာ့မည္။

တပ္မေတာ္အတြက္
---------------------
၁။ အက်အဆံုးမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသက္စြန္႔ အမိန္႔ နာခံတတ္မႈ သမိုင္းေကာင္း အျဖစ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

၂။ အေျမာက္၊ ေလေၾကာင္း၊ ေျခလ်င္ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္မႈ သင္ခန္းစာ ရရွိသည္။

၃။ တပ္ခြဲအလိုက္၊ တပ္ရင္းအလိုက္၊ တပ္မ အလိုက္ စစ္ဆင္ေရးသံုး လက္နက္မ်ား၏ စြမ္းပကား ကို ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔တိက်မႈ တြက္ဆႏိုင္သည့္သင္ခန္းစာ ရရွိခဲ့သည္။

၄။ အေျမာက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့က်င့္ရင္း ဖ်က္ဆီးရန္ ေပးပို႔ထားသည့္ ခဲယမ္း မ်ားအား အသံုးခ်ခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ သက္တမ္းလြန္ႏွင့္ သက္တမ္း လြန္ခါနီးမ်ားကို ထုတ္ပစ္လိုက္သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ဒုကၡ လြတ္ကင္းျပီး ထုိေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္ရံုမွ ထုတ္သည့္ ခဲယမ္း အသစ္မ်ားအတြက္ ေနရာ ရရွိသြားျပီ ျဖစ္သည္။

၅။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ခဲယမ္းမ်ား ဗံုးေပါလေအာ ပစ္ခတ္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္း သားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား မလိုအပ္ဘဲ သံသယ မျဖစ္ေစရန္ မပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ မိႈတက္က်ည္၊ သက္တမ္းလြန္ က်ည္၊ သက္တမ္းကုန္ခါနီး က်ည္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဖ်က္ဆီးျပီး ျဖစ္သည္။

၆။ အေမာင္းသင္ ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံ ဘ႑ာ ကုန္သျဖင့္ မပ်ံသန္းဘဲ ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းမွ လက္ေတြ႔ပ်ံသန္း ရ သျဖင့္ ေလတပ္ ၏ ေလယာဥ္ မ်ားအား ျပန္လည္ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ ႏွင့္ လက္နက္တြဲဖက္ အသံုးျပဳပစ္ခတ္ျခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ စမ္းသပ္ျပီး ျဖစ္ခဲ့သည္။

၇။ လက္နက္ၾကီး ပစ္ခတ္စဥ္မ်ားအတြင္ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ပစ္ခတ္မႈ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အမွားသရုပ္ျပမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုအသစ္မ်ား ရရွိျခင္း

အေထြေထြ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
------------------------------
၁။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အီရတ္၊ အာဖဂန္တို႔တြင္ အလဟသ တိုင္းျပည္မွ ေပးသည့္ ေငြမ်ားအား က်ည္ဆံလုပ္၍ ျဖဳန္းတီးခဲ့သည္၏ ၁၀၀၀၀၀ ပံု ၁ ပံု မရွိသည့္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

၂။ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ေတာင္အာရွိ ႏိုင္ငံတို႔၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရး ေလ့က်င့္သည့္အခါ ကုန္က်ေငြ ၏ ၁၀၀၀ ပံု ၁ ပံု မရွိေသာ ေငြေၾကးျဖင့္ လက္ေတြ႔ တိုက္ပြဲအား ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ျခငး္။

၃။ သီရိလကၤာမွ တမီးလ္က်ား သူပုန္ကို ႏွိမ္ႏွင္းခ်ိန္တြင္ ကမၻာအႏွံ႕မွ ကန္႕ကြက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္စစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး နည္းပညာ ဖလွယ္ေရး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ စစ္ေရးမပါ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား သေဘာတူမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

၄။ ကခ်င္စစ္ပြဲ အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ သမၼတၾကီးသည္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေကာင္းသတင္းျဖင့္ ထင္ရွား ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး အျဖစ္ ႏိုဘယ္ဆု ရလုနီးပါး စာရင္း၀င္ခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္သစ္ ၾကိဳဆိုပြဲ ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၅။ လိုင္ဇာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်င္သည့္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) မွ ထုိင္းႏိုင္ငံ တြင္ ေဆြးေႏြးလို သည္ ဟု ေနရာ ေရြးခ်ယ္မႈ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္။

မွတ္ခ်က္။
ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ဓာတုလက္နက္ အေသးစား သံုးပါတယ္ ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ စစ္ေရး အကဲ ခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ ဗဟုသုတ ရေစရန္အတြက္ Opposite Eye က စစ္ကားမ်ား ၃ ည ဆက္တိုက္ၾကည့္ျပီး အကဲခတ္ေပးလိုက္သည္။

No comments:

Post a comment