Friday, 11 January 2013

KIA အရာရွိ တစ္ဦး၏ မွာတမ္း

KIA အရာရွိ တစ္ဦး၏ မွာတမ္း
Friday, 11 January 2013

ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔မွာ ဗမာစစ္တပ္ဟာ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ၊ လို္င္ဇာအ၀င္နားမွာရွိတဲ့ ကြန္ပါ ယန္ေတာင္ ေၾကာေပၚက စခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ KIA တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၀) ဦးေလာက္ ေသဆံုး က်န္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ အမ်ားအျပားရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လဂ်ားယန္ေဒသမွာေရာက္ေနတဲ့ ဗမာစစ္တပ္က အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။

ထူးျခားတာကေတာ့ ေသဆံုးသြားတဲ့ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြထဲမွာ ဗိုလ္အဆင့္ရွိ သူတစ္ဦး ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခံစား ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေသတမ္းစာကိုေရးသားထားတဲ့ စာကိုသူ႕ရဲ႕မွတ္စု စာအုပ္ထဲ မွာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ စာပါအေၾကာင္းအရာကိုု ဘာသာျပန္ ၾကည့္ေတာ့ ….

ငါတို႔စခန္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုက်ကုန္ၿပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ ေျပာစကား ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ၿပီး ရင္ ငါတို႔ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြေကာင္းစားၿပီ မင္းတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို အသက္နဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ၾက မင္း တို ႔ရဲ႕စခန္း ကေန အသက္စြန္႔ ၿပီးခုခံၾကလို႔ အမိန္႔ေပးထားတဲ့အတိုင္း ငါခုခံသြားမွာပါ။ အေမနဲ႔ မိန္းမ ကေတာ့ ေျပာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ေကာင္းမွာဘဲ ဒါေပမဲ့ KIA လူႀကီးေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရေအာင္ယူမွာ မဟုတ္ဘူး။

ဗမာအစိုးရရဲ႕ ေအာက္မွာလဲ ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ငါတို႔ရဲ႕ ၀န္ေပါင္ကခ်င္ႏိုင္ငံကို ရေအာင္ ထူေထာင္မယ္ လို႔ ႀကံဳး၀ါးသံေတြၾကားတိုင္း တစ္ေန႔ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာရမယ္ဆုိတာ သိၿပီးသား ပါ။ ေအာက္ကစခန္းေတြေတာ့ က်ကုန္ၿပီ ခမ္းကိုင္ဘြမ္းက ပစ္တဲ့ လက္နက္ႀကီး ေတြ က လည္း ေျမက်င္းထဲကကို ထြက္မရေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔ငါစိတ္ေတြလည္း တအားေလးေန တယ္။ ဘုရား သခင္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

မနက္ျဖန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္အား အသက္ရွင္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ ….. တကယ္လို႔မ်ားေသသြားခဲ့ရင္ ….. ငါတို႔ရဲ႕ ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀မ္ေရွာင္ကလည္း ငါတို႔ကိုေပးထားတဲ့ အမိန္႔အတိုင္း မေသမခ်င္းႀကီးစားသြားဖို႔ မွာခဲ့ခ်င္ပါတယ္ ….”

ဗိုလ္ တန္ဂ်ီး

စာကိုဖတ္ၾကည့္ေတာ့မွဘဲ KIA ဟာ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္ၿပီး ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ အမွန္ တကယ္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရေၾကာင္း ၊ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြမွာ ျပည္ေထာင္ စုထဲက ခြဲမထြက္ပါဘူး။ သီးျခားႏိုင္ငံ လည္း မထူေထာင္ပါဘူးလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း သာမက ႏိုင္ငံ တကာကိုပါ ေျဗာင္လိမ္ေနတာ အံ့ၾသမိေၾကာင္း အဆိုပါအရာ ရွိမွ ေျပာျပ လာပါတယ္။

KIA မ်ားကို အျမင္မွန္ ရေစခ်င္သည့္ Nay Min

KDN ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔မွာ ဗမာစစ္တပ္ဟာ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ၊ လို္င္ဇာအ၀င္နားမွာရွိတဲ့ ကြန္ပါ ယန္ေတာင္ ေၾကာေပၚက စခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ KIA တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၀) ဦးေလာက္ ေသဆံုး က်န္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ အမ်ားအျပားရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လဂ်ားယန္ေဒသ မွာေရာက္ေန တဲ့ ဗမာစစ္တပ္က အရာရွိ တစ္ဦး က ေျပာျပပါတယ္။


ထူးျခားတာကေတာ့ ေသဆံုးသြားတဲ့ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြထဲမွာ ဗိုလ္အဆင့္ရွိ သူတစ္ဦး ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခံစား ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေသတမ္းစာကိုေရးသားထားတဲ့ စာကိုသူ႕ရဲ႕မွတ္စု စာအုပ္ထဲ မွာ ေတြ႕ခဲ့ ရပါ တယ္။ စာပါအေၾကာင္းအရာကိုု ဘာသာျပန္ ၾကည့္ေတာ့ ….


ငါတို႔စခန္းေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုက်ကုန္ၿပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ ေျပာစကား ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ၿပီးရင္ ငါတို႔ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြေကာင္းစားၿပီ မင္းတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို အသက္နဲ႔လဲၿပီး ကာကြယ္ၾက မင္း တို ႔ရဲ႕စခန္း ကေန အသက္စြန္႔ ၿပီးခုခံၾကလို႔ အမိန္႔ေပးထားတဲ့အတိုင္း ငါခုခံသြားမွာပါ။ အေမနဲ႔ မိန္းမ ကေတာ့ ေျပာတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ေကာင္းမွာဘဲ ဒါေပမဲ့ KIA လူႀကီးေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရေအာင္ယူမွာ မဟုတ္ဘူး။


ဗမာအစိုးရရဲ႕ ေအာက္မွာလဲ ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ငါတို႔ရဲ႕ ၀န္ေပါင္ကခ်င္ႏိုင္ငံကို ရေအာင္ ထူေထာင္မယ္ လို႔ ႀကံဳး၀ါးသံေတြၾကားတိုင္း တစ္ေန႔ဒီလို အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ႀကံဳလာရမယ္ဆုိတာ သိၿပီးသား ပါ။ ေအာက္ကစခန္းေတြေတာ့ က်ကုန္ၿပီ ခမ္းကိုင္ဘြမ္းက ပစ္တဲ့လက္နက္ႀကီး ေတြကလည္း ေျမက်င္း ထဲ ကကို ထြက္မရေတာ့ဘူး။ ဒီေန႔ငါစိတ္ေတြလည္း တအားေလးေန တယ္။ ဘုရား သခင္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းပါသည္။


မနက္ျဖန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္အား အသက္ရွင္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ ….. တကယ္လို႔မ်ားေသသြားခဲ့ရင္ ….. ငါတို႔ရဲ႕ ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ဆက္လက္ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀မ္ေရွာင္ကလည္း ငါတို႔ကိုေပးထားတဲ့ အမိန္႔အတိုင္း မေသမခ်င္းႀကီးစားသြားဖို႔ မွာခဲ့ခ်င္ပါတယ္ ….”


ဗိုလ္ တန္ဂ်ီး


စာကိုဖတ္ၾကည့္ေတာ့မွဘဲ KIA ဟာ ျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္ၿပီး ၀န္ေပါင္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ အမွန္ တကယ္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိလိုက္ရေၾကာင္း ၊ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြမွာ ျပည္ေထာင္ စုထဲက ခြဲမထြက္ပါဘူး။ သီးျခားႏိုင္ငံ လည္း မထူေထာင္ပါဘူးလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တိုင္းရင္း သား အခ်င္းခ်င္း သာမက ႏိုင္ငံ တကာကိုပါ ေျဗာင္လိမ္ေနတာ အံ့ၾသမိေၾကာင္း အဆိုပါအရာ ရွိမွ ေျပာျပ လာပါတယ္။


KIA

KDN

No comments:

Post a comment