Monday, 10 December 2012

ထား၀ယ္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ သဲပန္းပုျပပြဲ က်င္းပမည္

Photo: ထား၀ယ္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ သဲပန္းပုျပပြဲ က်င္းပမည္
Monday, 10 December 2012

ထား၀ယ္၏ထင္ရွားေသာကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည့္ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ သဲပန္းပုျပပြဲတစ္ခုကိုပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္လာမည့္၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ
(၁၉)ရက္ႏွင့္(၂၀)ရက္ေန႔မ်ား၌က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါျပပြဲကိုပန္းပုဆရာၾကီးဦးၾကည္စိန္ေလး၏သား ပန္းပုေမာင္မ်ိဳးက
ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီးယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွဆရာမ်ား၏လက္ရာမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖိုးေဇာ္(ထား၀ယ္)
Popular Myanmar News Journalထား၀ယ္၏ထင္ရွားေသာကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည့္ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္သဲပန္းပုျပပြဲတစ္ခုကိုပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္လာမည့္
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ(၁၉)ရက္ႏွင့္(၂၀)ရက္ေန႔မ်ား၌က်င္းပမညျ္ဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါျပပြဲကိုပန္းပုဆရာၾကီးဦးၾကည္စိန္ေလး၏သားပန္းပုေမာင္မ်ိဳးကဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီးယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွဆရာမ်ား၏
လက္ရာမ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment