Monday, 10 December 2012

ဒူဘုိင္း႐ွိ ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အအုံ မိုးႀကိဳးထိမွန္

Photo: တနဂၤေႏြေန႕ (ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္) က ဒူဘုိင္းႏိုင္ငံရွိ ၈၂၈ မီတာျမင့္ေသာ အမ္းမရိတ္ကုမၸဏီပိုင္ ဘာ့ဂ်္ ခါလီဖာ အေဆာက္အအုံအား မိုးႀကိဳးထိမွန္ခဲ့သည္။ စတီးတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၀၀၀ ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ယင္းအေဆာက္အဦး၏ ေခါင္မုိးခၽြန္းကို ထိမွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အ
ဓိက အေဆာက္အဦးပိုင္းအား ထိမွန္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ မိုးႀကိဳးပစ္ၿပီးေနာက္တြင္ သက္တန္႕ႀကီးတစ္ခုက အေဆာက္အဦး၏ အထက္ေကာင္းကင္၌ ထြက္ေပၚလာရာ အလြန္ခ့ံညားလွပေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည္။ 

Planet Myanmar Network
တနဂၤေႏြေန႕ (ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္) က ဒူဘုိင္းႏိုင္ငံရွိ ၈၂၈ မီတာျမင့္ေသာ အမ္းမရိတ္ ကုမၸဏီပိုင္ ဘာ့ဂ်္ ခါလီဖာ အေဆာက္အအုံအား မိုးႀကိဳးထိမွန္ခဲ့သည္။ စတီးတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၀၀၀ ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ ယင္းအေဆာက္ အဦး ၏ ေခါင္မုိးခၽြန္းကို ထိမွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဓိက အေဆာက္အဦးပိုင္းအား ထိမွန္ ခဲ့ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မိုးႀကိဳးပစ္ၿပီးေနာက္တြင္ သက္တန္႕ ႀကီး တစ္ခု က အေဆာက္အဦး၏ အထက္ေကာင္းကင္၌ ထြက္ေပၚ လာရာ အလြန္ခ့ံ ညားလွပေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည္။
 Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment