Tuesday, 3 November 2015

တ႐ုတ္တြင္ အြန္လိုင္းမွ ေရာင္းခ်မႈ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အတုမ်ား၊ အရည္အေသြးညံ့ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေန

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သည္ အတုအပမ်ား၊ အရည္အေသြးမမီသည့္ အညံ့စားမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္အတြင္း အြန္လုိင္းေရာင္းဝယ္မႈက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေလ့လာမႈမ်ားကို ကိုးကားၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ Xinhua သတင္းဌာနက ယခုသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္တြင္ အြန္လုိင္းေရာင္းဝယ္မႈက႑ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနေသာ္လည္း အရည္အေသြး အာမခံမႈအပိုင္းကို ကိုင္တြယ္ ၾကပ္မတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲဟု ဆိုသည္။


ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ထိပ္တန္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ထုတ္ျပန္မႈအရ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္လံုး၌ အြန္လုိင္းမွ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ေၾကညာထားသည့္အတိုင္း အရည္အေသြး ျပည့္မီျခင္း၊ ပစၥည္းစစ္မွန္ျခင္းတို႔
ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ အြန္လုိင္းေစ်းဝယ္မႈ နယ္ပယ္တြင္ နာမည္ဆိုးထြက္ေနျခင္းကို တြန္းလွန္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ iPhoneကဲ့သို႔ တန္ဖိုးႀကီး
ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အတုအပပစၥည္းမ်ားစြာကို တ႐ုတ္အြန္လုိင္းေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူ၍ ရေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အြန္လုိင္း အေရာင္းအဝယ္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Alibaba မွာလည္း အတုအပပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားသည့္အတြက္ အေမရိကန္က အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းျခင္းကို ခံထားရသည္။

တ႐ုတ္ေ႐ွ႕ေနမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ အြန္လုိင္းစီးပြားေရးနယ္ပယ္ တိုးတက္မႈကို ပိုမိုသန္႔ရွင္း အရည္အေသြး ျမင့္လာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း
တိုက္တြန္းထားသည္။ အြန္လုိင္းမွ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ျမင့္တက္လာၿပီး ယြမ္ေငြ ၂.၈ ထရီလီယံ (ေဒၚလာ ၄၄၂ ဘီလီယံ နီးပါး) မွ်ထိ ရွိလာသည္။

တ႐ုတ္တြင္ အြန္လုိင္းမွ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ အာမခံႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်ား ႀကံဳေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ယမန္ႏွစ္တြင္ အြန္လုိင္းမွ
ပစၥည္းမွာယူမႈသည္ ယင္းမတုိင္မီႏွစ္ထက္ သံုးဆခြဲမွ် ျမင့္တက္လာေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Ref: Xinhua

No comments:

Post a Comment