Friday, 14 August 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေရ စံခ်ိန္တင္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ ေလွ်ာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာ သည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္အထိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅,၀၀၀ ခန္႔ (၄,၉၃၂ ဦး)အမည္ စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီး အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ ျမန္မာ့ေရြး ေကာက္ပြဲသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ စံခ်ိန္တင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအေရအတြက္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္က က်င္း ပခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ၂,၃၀၀ ခန္႔ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္းမပိတ္မီ ႏွစ္ရက္အလိုၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္စာ ရင္း၌ ၈၅ ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေနရာအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၁,၄၀၀ ဦး၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၄၀ ဦး ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၂,၇၉၂ ဦးတို႔ လာ ေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းထား ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္းတင္သြင္းမႈတြင္ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ က ၁,၀၅၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၉၄၇ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီက ၇၀၄ ဦးတို႔ျဖင့္ အ မ်ားဆံုး စာရင္းတင္သြင္းထား ၾကသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment