Thursday, 25 December 2014

ရွင္ဇုိဘာေဘးကုိ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမႇာက္

Photo: ရွင္ဇုိဘာေဘးကုိ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမႇာက္
Thursday, December 25, 2014 

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးကိုု ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အသစ္စက္စက္လႊတ္ေတာ္က  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လိုုက္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အာေဘးေနာမစ္လိုု႔ သိၾကတဲ့ သူ႔ရဲ႕စီးပြားေရး မူဝါဒနဲ႔ ပိုုစိတ္ခ်ရတဲ့ လံုုျခံဳေရးရပ္တည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လိုု႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

အာေဘးဟာ ႏိုုင္ငံေရးရန္ပံုုေငြသံုုးစြဲမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္တာကိုု ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရဲ႔ ေနရာကိုု အစားထိုုးမယ္လိုု႔ ဂ်ပန္မီဒီယာေတြက ဆိုုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်န္တဲ့ အစိုုးရအဖြဲ႔ကိုုေတာ့ အေျပာင္းအလဲမလုုပ္ဘဲ ထားမယ္လုိ႔ တြက္ေနၾကပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နခတနိဟာ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကိုုရာထူး ခန္႔အပ္မႈဟာ တရုုတ္ဆီက မီးစဆြဲသလိုု ျဖစ္ႏိုုင္ေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္မႈေပးႏိုုင္စြမ္းမယ္လိုု႔ မီဒီယာေတြက သံုုးသပ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ မွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပီး ဒုုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဂ်ပန္တပ္ေတြကိုု ႏိုုင္ငံျခားမွာ တိုုက္ခြင့္ျပဳနဲ႔  မဟာမိတ္ေတြကိုု အကူအညီေပးခြင့္အတြက္ ဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္ ထုုတ္ျပန္ဖိုု႔လည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး (ဓာတ္ပုံ – ေအအက္ဖ္ပီ)
ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး (ဓာတ္ပုံ – ေအအက္ဖ္ပီ)
ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုုအာေဘးကိုု ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အသစ္စက္စက္လႊတ္ေတာ္က  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လိုုက္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အာေဘးေနာမစ္လိုု႔ သိၾကတဲ့ သူ႔ရဲ႕စီးပြားေရး မူဝါဒနဲ႔ ပိုုစိတ္ခ်ရတဲ့ လံုုျခံဳေရးရပ္တည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လိုု႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

အာေဘးဟာ ႏိုုင္ငံေရးရန္ပံုုေငြသံုုးစြဲမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုုတ္တာကိုု ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရဲ႔ ေနရာကိုု အစားထိုုးမယ္လိုု႔ ဂ်ပန္မီဒီယာေတြက ဆိုုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်န္တဲ့ အစိုုးရအဖြဲ႔ကိုုေတာ့ အေျပာင္းအလဲမလုုပ္ဘဲ ထားမယ္လုိ႔ တြက္ေနၾကပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နခတနိဟာ စြမ္းရည္ရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဟာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ကိုုရာထူး န္႔အပ္မႈဟာ တရုုတ္ဆီက မီးစဆြဲသလိုု ျဖစ္ႏိုုင္ေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ ျမင္မႈေပးႏိုုင္စြမ္း မယ္လိုု႔ မီဒီယာေတြက သံုုးသပ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ မွာေတာ့ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပီး ဒုုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဂ်ပန္တပ္ေတြကိုု ႏိုုင္ငံျခားမွာ တိုုက္ခြင့္ျပဳနဲ႔  မဟာမိတ္ေတြကိုု အကူအညီေပးခြင့္အတြက္ ဥပေဒကိုု ျပင္ ဆင္ ထုုတ္ျပန္ဖိုု႔လည္း ရွိေနပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ

No comments:

Post a comment