Monday, 22 September 2014

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအတြက္ ဥပေဒတစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ျပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္လူမ်ိဳးမ်ားကိုအရင္းခံ၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅) မ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း သူတစ္လူငါတစ္မင္းစိတ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳ႔ေသာတိုင္းရင္သားအဖြဲ႔ မ်ားသည္ လက္နက္ စြဲကိုင္ကာ ေတာခို၍ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္ကို သိရွိၾကျပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၆၇ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ မျပီးဆံုးႏိုင္ေသးပဲရွိခဲ့ရာမွ ယေန႔ေခတ္တြင္ မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၾကျပီျဖစ္ေပသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ ညွိႏွိုင္းခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေခ်။ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလိုက္ေလ်ာလွ်က္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ရေပသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေတာထဲတြင္ေသာင္းက်န္းသူအမည္ခံ၍ ေနထိုင္လာခဲ့ရာမွ ယေန႔ေခတ္ တြင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအမည္ျဖင့္ ျမိဳ႔ရြာမ်ားေပၚတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေနထိုင္လာရျခင္း အေပၚတြင္ လည္း မ်ားစြာေက်နပ္ေနၾကလိမ့္မည္ထင္သည္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာ္စဥ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားကို ျမိဳ႔ၾကီးမ်ားေပၚ တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ ေနထိုင္က်က္စားရာေဒသမ်ားတြင္လည္း အခိုင္အမာစခန္းမ်ား ေပၚေပၚထင္ ထင္တည္ေဆာက္လာၾကကာ ထိုေဒသမ်ားကိုပါ ၄င္းတို႔၏အာဏာသက္ ေရာက္မႈရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္ကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္ေလာက္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းကုန္တင္ကားႀကီး အစီး(၃၀)ကို KNU/KNLA –PC အဖြဲ႕မွထြက္ခြာခြင့္မေပးဘဲ တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရသည္။ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ ထိုင္းအစိုးရ၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုမခံႏိုင္သျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မႈးၾကီး တိုက္ဂါးကေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိမႈအေပၚတြင္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေပမယ့္လည္း တစ္ဘက္တြင္မူ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမလိုလားအပ္ေသာျပႆ နားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ ကိုေတာ့ ထည့္တြက္သင့္ေပသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈကို ၀င္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ငါတို႔နယ္ေျမ ငါတို႔ၾကိဳက္ရာလုပ္မယ္ ဆိုသည့္ လုပ္ရပ္ဟာလည္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္သာျဖစ္ေစခဲ့ေပသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဘူးသည္ ေျမေနရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ျမ၀တီျမိဳ႔တြင္အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔လယ္တြင္ေသနတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္၍ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးသည္။

ထို႔အျပင္ဘားအံရဲစခန္းအား KNU/KNLA–PC တပ္ဖြဲ႔ အင္အား (၃၀) ခန္႔ျဖင့္၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ခဲ့မႈလည္းျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေပေသးသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေန ျဖင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္သံသမ်ားျဖစ္ေပၚေစသလို၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းလံုျခံဳမႈမရွိဘဲက်ီးလန္႔စာစား ေနထိုင္ေနရသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ ကို တားဆီး မ်ားျဖစ္ေစနိုင္ေပသည္။

အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႔အေျခစိုက္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ လက္နက္စက္ရံုမ်ားတည္ ေဆာက္ေနျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အစိုးရတပ္မ်ားကိုသတင္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ရက္ရက္ စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိခဲ့ဘူးသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္ရန္အတြက္အခက္ခဲမ်ားရွိေနေပေသးသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခြင့္မ်ားေတာင္းဆိုေနျခင္းမွာလည္း နယ္ေျမ ေဒသကို စိတ္ၾကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ လိုစိတ္ မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပါမစ္မ်ား ေဖာေဖာသီသီ ရရွိ ကာျမိဳ႔ေပၚမ်ားတြင္ပါ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္၍သြားလာလႈပ္ရွားေနသည္ကိုလည္းျမင္ေတြ႔ၾကရမည္။ ထုိ႔အထူ ရံဖန္ရံခါမ်ားတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပသနာမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္း၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အခက္ေတြ႔လ်က္ရွိေပသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ထိပါး မည္စိုးသျဖင့္ အစိုးရမွလည္း မ်ားစြာအေလ်ာ့ေပးဆက္ဆံလ်က္ရွိေပသည္။ ဒါကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ လုပ္ခ်င္ ရာလုပ္သည့္ပံုစံမ်ိဳးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မိမိလူမ်ိဳး၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လိုစိတ္ရွိပါက ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ပဲ ညီညီညြတ္ညြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုး ေနထိုင္ သင့္ ေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါးမည္စိုးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ ထင္ရာ စိုင္းျခင္းအေပၚ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေပ။ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ မ်ားအေပၚ ထိန္းညွိေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုထားရွိသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသား လိုက္ပါ သည္။ 

မင္းထက္သာ
(ဗဟန္း)

No comments:

Post a Comment