Tuesday, 1 January 2013

တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရပ္ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္

တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရပ္ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ၾကာရွည္စြာ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ၾကငွန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ စာေပတုိ႔ျဖင့္ ဝင့္ထည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က မတရား က်ဴးေက်ာ္ စစ္ပြဲသံုးႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲ၍ ကုိလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ့ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုသား ညီအစ္ကို မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဘဝမွ အၿပီး တုိင္လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းတုိက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာ ေပါက္လာၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ သံုးက်ိပ္သည္ ဟိုင္နန္ကြၽန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ဂ်ပန္တုိ႔ ထံမွ စစ္ပညာကို ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ သင္ယူ ခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး တစ္ရာေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို ခိုင္မာစြာ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးသည္ႏွင့္ အမိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ျပန္လည္ရယူ ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး ရရွိ ၿပီးသည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၲရာယ္ အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အခက္ အခဲမ်ား၊ ျပည္ပ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေရးအခင္း အသီးသီး တုိ႔ကို ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ အတူ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ လက္တဲြၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ ျဖစ္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္း ေကာင္းေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ၊ စြမ္းရည္ရွိေသာ၊ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားေသာ၊ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္က်ဳိးကို ပဓာန မထားေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အခက္ အခဲကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိေသာ၊ အပင္ပန္း အဆင္းရဲ ခံႏုိင္ေသာ၊ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယ ရွိေသာ၊ ဒုိ႔တာဝန္ အေရး သံုးပါးကို အၿမဲဦးထိပ္ ပန္ဆင္ေသာ တပ္မေတာ္ ဟူသည့္ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရပ္ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ရပ္တည္ လာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အခက္အခဲ အတားအဆီး မ်ားကို ကိုယ္က်ဳိး စြန္႔လႊတ္ၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား အလုပ္အေကြၽး ျပဳလ်က္ရွိသည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ အခါတုိင္းလည္း အခ်ိန္မဆုိင္း သြားေရာက္ရွာေဖြ ကယ္တင္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ သည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးအကာ အကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ကူညီပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုလ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁ဝ) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပ အခမ္း အနားသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သေရစည္သူ မင္းေအာင္ လိႈင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ''တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္၊ ကူညီ၊ ေဆးစစ္သည္ ဆုိသည့္ က်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကာ အကြယ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚ လာပါက လိုအပ္လာမည့္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽး ျပဳေပး ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' အေလးအနက္ မွာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/editorschoice/item/3173-2012-12-31-10-14-33

ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ၾကာရွည္စြာ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ၾကငွန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ စာေပတုိ႔ျဖင့္ ဝင့္ထည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔က မတရား က်ဴးေက်ာ္ စစ္ပြဲသံုးႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲ၍ ကုိလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ တြင္ အေတြ႕ အႀကံဳ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားျဖတ္ေက်ာ္ လာခဲ့ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုသား ညီအစ္ကို မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ဘဝမွ အၿပီး တုိင္လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ လက္နက္ကိုင္ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းတုိက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာ ေပါက္လာၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ သံုးက်ိပ္သည္ ဟိုင္နန္ကြၽန္းသို႔ သြားေရာက္၍ ဂ်ပန္တုိ႔ ထံမွ စစ္ပညာကို ဆင္းရဲ ပင္ပန္းစြာ သင္ယူ ခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး တစ္ရာေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို ခိုင္မာစြာ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးသည္ႏွင့္ အမိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ျပန္လည္ရယူ ေပးခဲ့သည္။


ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရး ရရွိ ၿပီးသည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၲရာယ္ အျပင္ ႏိုင္ငံေရး အခက္ အခဲမ်ား၊ ျပည္ပ ပေယာ ဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေရးအခင္း အသီးသီး တုိ႔ကို ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ အတူ စည္းလံုး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ လက္တဲြၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္အလာ ျဖစ္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္း ေကာင္းေသာ၊ သစၥာရွိေသာ၊ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေသာ၊ စြမ္းရည္ရွိေသာ၊ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားေသာ၊ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္က်ဳိးကို ပဓာန မထားေသာ၊ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အခက္ အခဲကို ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ ရွိေသာ၊ အပင္ပန္း အဆင္းရဲ ခံႏုိင္ေသာ၊ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယ ရွိေသာ၊ ဒုိ႔တာဝန္ အေရး သံုးပါးကို အၿမဲဦးထိပ္ ပန္ဆင္ေသာ တပ္မေတာ္ ဟူသည့္ တစ္ဆယ့္ ႏွစ္ရပ္ေသာ အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ရပ္တည္ လာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အခက္အခဲ အတားအဆီး မ်ားကို ကိုယ္က်ဳိး စြန္႔လႊတ္ၿပီး စြန္႔စြန္႔စားစား အလုပ္အေကြၽး ျပဳလ်က္ရွိသည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္ အခါတုိင္းလည္း အခ်ိန္မဆုိင္း သြားေရာက္ရွာေဖြ ကယ္တင္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ သည့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးအကာ အကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ကူညီပံ့ပိုး ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုလ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁ဝ) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပ အခမ္း အနားသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သေရစည္သူ မင္းေအာင္ လိႈင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ''တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသုိလ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္၊ ကူညီ ၊ ေဆး စစ္သည္ဆုိသည့္ က်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚ လာပါက လိုအပ္လာမည့္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ ဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽး ျပဳေပး ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း'' အေလးအနက္ မွာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

No comments:

Post a Comment