Tuesday, 1 January 2013

KIA အား တ႐ုတ္တို႔မွ လက္နက္ငယ္မ်ားသာမက လက္နက္ႀကီးမ်ားပါ ေထာက္ပံ့ေန


KIA အား တ႐ုတ္တို႔မွ လက္နက္ငယ္မ်ားသာမက လက္နက္ႀကီးမ်ားပါ ေထာက္ပံ့ေန

Tuesday, 1 January 2013
၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မွ လဂ်ားယန္ေတာင္ေၾကာရွိ KIA စခန္းမ်ားအား သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီး ၁ လက္အပါအ၀င္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းမ်ားသည္ ေစ်းအလြန္ႀကီးမားၿပီး လက္နက္ေမွာင္ခိုမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူရန္ခက္ခဲသည့္ လက္နက္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း KIA အဖြဲ႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ မိုင္းအားလံုးလိုလုိမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ လက္နက္ႀကီးတစ္လက္ KIA အဖြဲ႔ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိျခင္းက တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ KIA အားလက္သိပ္ထိုးေထာက္ပ့ံေနသည့္ သက္ေသပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
၄င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ေနသည့္ပံုကို The Voice ဂ်ာနယ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ကလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အေမ့အိမ္

၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မွ လဂ်ားယန္ေတာင္ေၾကာရွိ KIA စခန္းမ်ားအား သိမ္းပိုက္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီး ၁ လက္အပါအ၀င္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းမ်ားသည္ ေစ်းအလြန္ႀကီးမားၿပီး လက္နက္ေမွာင္ခိုမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူရန္ခက္ခဲသည့္ လက္နက္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း KIA အဖြဲ႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ငယ္ႏွင့္ မိုင္းအားလံုးလိုလုိမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ လက္နက္ႀကီး တစ္လက္ KIA အဖြဲ႔ထံမွ သိမ္းဆည္းရမိျခင္းက တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ KIA အားလက္သိပ္ ထိုးေထာက္ ပ့ံေန သည့္ သက္ေသပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
၄င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ၁၂၀ မမ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ေနသည့္ပံုကို The Voice ဂ်ာနယ္၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ေန႔ကလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အေမ့အိမ္

No comments:

Post a Comment