Wednesday, 26 August 2015

ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၅ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္


ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း  ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၌  ၁၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံရန္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ႏွင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားသို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။
ျပည္ေထာင္စုပအို္ဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ အရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ အမွတ္ ၉၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ ၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြား မည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)ပါတီကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္  ၂ ရက္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ အသစ္ ျပန္လည္ရ ရွိခဲ့ကာ မွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၇၃ ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔အား ကိုယ္စားျပဳ တည္ေထာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ပါတီ တို႔ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment