Wednesday, 26 August 2015

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး ဦးစားေပးေနရသျဖင့္ WFP ၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္/ ယာယီေလ်ာ့ခ်မည္


 ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP က ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့ သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေခတၱရပ္နားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု WFP က ထုတ္ျပန္သည္။WFP ကေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရပ္ရြာပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္းရိကၡာေထာက္ပံ့မႈ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ အာဟာရေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ တီဘီေ၀ ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေခတၱရပ္နားထားမည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၆ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အတူ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားမွ အိုးအိမ္/ေနရပ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း ယာယီေလ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ရာ ၾသဂုတ္လ၌ ပဲ၊ စားသံုးဆီႏွင့္ ဆားမပါ၀င္ဘဲ ဆန္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ယာယီျဖတ္ေတာက္/ ေလ်ာ့ခ်မႈတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ အာဟာရမႈန္႔မ်ားကို ပံုမွန္အတိုင္းေၾကာင္း ဆက္လက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

WFP သည္ ေရေဘးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒႆမ ၃ သန္း အေရးတစ္ႀကီး လိုအပ္ေနၿပီး ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ကုန္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း လိုေနသည္ဟုဆိုသည္။

ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP က သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူ ၄ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု WFP က ထုတ္ျပန္သည္။

WFP က အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ခ်ိန္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ လက္ရွိကာလအထိျဖစ္ၿပီး ၄,၀၈၀,၀၀ ဦးေက်ာ္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္လစာ ဆန္၊ ပဲ၊ စားသံုးဆီႏွင့္ ဆားတို႔ ကူညီေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကို ရက္သတၱပတ္စာ အာဟာရျဖည့္ ဘီစကစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

"ကုလ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က ကယ္ဆယ္ေရးရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈနဲ႔ ေျမၿပိဳမႈေတြေၾကာင့္ လမ္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္ ေျခလ်င္ခရီးနဲ႔ဘဲ သြားႏိုင္တဲ့ေဒသေတြက ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။" ဟု WFP ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Dom Scalpelli ကေျပာသည္။

WFP အစီအစဥ္၏ စားနပ္ရိကၡာ မက္ထရစ္တန္ ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ကို အစိုးရ၊ အဲပုဂံ၊ အဲကေမၻာဇ၊ ေရႊျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ဟု လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အသိမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္မႈကို ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ WFP ဌာေနကိုယ္စားလွယ္က ယူဆၿပီး အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ/ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ သည္ဟုဆိုသည္။

WFP စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ အစိုးရ၊ အျခားကုလေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူး၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔မွ သဘာ၀ေဘး သင့္ျပည္သူ ၄,၄၀၀,၀၀ ဦးေက်ာ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္း၌ အၿပီးသတ္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္အတြင္း မိုးသည္းထန္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားကို ျပည္သူ ၁ သန္း ၆ သိန္း ၂ ေသာင္း ၉ ေထာင္ ေက်ာ္ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရၿပီး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ ဆန္စပါးသီးႏွံမ်ား၊ စြားပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆိုးရြာစြာ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ လူ ၁၂၁ ဦးေသဆံုးသည္ဟုလည္း အစိုးရ၏ ၾသဂုတ္ ၂၅ စာရင္းအရသိရသည္။

ၾသစေၾထးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ WFP အတြက္ ကုလအေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ဗဟိုရံပံုေငြ၊ ပုဂၢလိက တို႔ထံမွ ယခင္ႏွင့္ လတ္တစ္ေလာရရွိေငြမ်ားျဖင့္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
mizzima

No comments:

Post a Comment