Sunday, 14 June 2015

ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပမည္

ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္၏ ဒုတိယအၾကိမ္ညီလာခံကုိ ဇြန္လ ၁၈ မွ ၂၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်က္မျမင္ ခရစ္ယာန္မိတ္သဟာရခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ အဓိကဦးတည္မည္ျဖစ္ ၿပီး ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အစီရင္ခံ တင္ျပရန္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ပုိမုိခုိင္မာသည့္ ကြန္ရက္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ခ်မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအသီးသီး ရွိ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားပညာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအေျချပဳပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ရက္သည္ ပထမအႀကိမ္ပညာေရး ညီလာခံကုိ ၂၀၁၃ ဇြန္လ ၈ ႏွင့္ ၉ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္၍ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒ  ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ၃၀ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာေရးေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment