Sunday, 14 September 2014

တိက်ခုိင္မာမႈမရိွေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ သတိထားရန္ ပညာရွင္္မ်ားသတိေပး


တိက်ခိုင္မာေသာ  အခ်က္အလက္မရိွပါက တစ္လလွ်င္ ေငြအနည္းငယ္စီျဖင့္  ကာလရွည္ ေငြေပးသြင္းၿပီး တိုက္ခန္းရမည္ဆိုေသာ အရစ္က်အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအေပၚျပည္သူမ်ားသတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက သတိေပးေျပာၾကားသည္။
  တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ခုတြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး အခန္းေပါင္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း  အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုဆုိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာတို႔၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ( The Infrasht-ructure of Maynmar)လုပ္ငန္းကေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထိုကုမၸဏီမွ မန္းေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာဟု ဆိုသူဦးသန္းဦးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က စင္ထရယ္ဟုိတယ္တြင္ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမည့္အစီအစဥ္၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာမခံခ်က္၊ အိမ္ရာမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ဆိုေသာေနရာတို႔ကို သတင္းေထာက္ မ်ားက ေမးျမန္းရာ တိက်ေရရာစြာ ေျဖဆိုသြားႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။
 ‘‘ဒီဟာက သိပ္ေတာ့ မယံု ခ်င္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသလဲေပၚမွာ   မူတည္ တယ္။  တည္ေဆာက္မယ့္ အစီ အစဥ္ေတြ  ခ်က္ခ်င္းျပႏုိင္ရမယ္’’ ဟု  ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါကုမၸဏီသည္ လုိင္စင္မရိွေသးဘဲ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရိွရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ဧၿပီလအတြင္းက တင္ျပေတာင္းဆိုထားကာ တစ္စံုတစ္ရာတံု႔ျပန္မႈမရိွေသးဟု ၎တုိ႔ကဆုိသည္။
အခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာအခါတစ္လလွ်င္ က်ပ္သံုးေသာင္းျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၆၀၀ စတုရန္းေပက်ပ္၀န္းေသာ အပူအေအးမွ်တသည့္ အခန္းမ်ားကို  ႏွစ္အတြင္းတည္ေဆာက္ၿပီး အပ္ႏွံသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ထုိ႔အျပင္လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ အေမြဆက္ဆံခြင့္ရိွေၾကာင္း ဦးသန္းဦးကဆုိသည္။
ျပည္သူမ်ားက ထုိစီမံကိန္းမွ အခန္း၀ယ္ယူလုိလွ်င္ တုိက္ခန္း လိုအပ္မႈအဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္ရလွ်င္သက္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း  ေငြေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘဏ္ မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ႈံးမႈရိွ၊မရိွကုိအစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ရႏုိင္ေၾကာင္း  ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။
တိုက္ခန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ရန္ ၎တို႔က ဂ်ာနယ္တိုက္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားက ထိုအစီအစဥ္မွာ မျဖစ္ႏို္င္ဟု ေျပာေသာအခါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို၎တို႔႐ံုးတြင္ ရယူႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎တို႔၏လိပ္စာကတ္မ်ားေပးခဲ့ျခင္းမရိွေပ။
  ‘‘အဆိုျပဳေျမေနရာေတြကုိ ရေအာင္  ဖန္တီးေပးဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ဘူး။  သူတုိ႔ရဲ႕ မတည္ေငြ ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဒီစီမံကိန္းဆုိ တာက ဆင္းရဲတဲ့သူေတြက ဖ်စ္ ညႇစ္ၿပီးေပးၾကရမွာ။ ရမ္းသမ္းၿပီး ယံုလုိ႔မရဘူး။ ေစတနာေတြနဲ႔ လုပ္ေပမယ့္  ခုိင္မာဖုိ႔လိုတယ္’’ဟု အိုးအိမ္အရာရိွေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေရးရာေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားေနေသာ ၿမိဳ႕ျပေရးရာပညာရွင္ဦးျမင့္မုိရ္ေဆြကေျပာသည္။
 ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးနည္းတူ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ပုိက္ဆံအပ္လွ်င္ အတုိးမ်ားစြာ ေပးမည္ဟု ျပည္သူ မ်ားအား ေျပာဆုိသိမ္းသြင္းၿပီး ေငြမ်ားလိမ္ယူကာပိတ္သိမ္းသြားေသာအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဥပမာေပး ၍ သင္ခန္းစာယူရန္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က အႀကံျပဳသည္။
‘‘ဒါက လူေတြကုိဆဲြေဆာင္ မႈေတာ့ရိွတယ္။ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔လို တယ္။ လက္ေတြ႕က်က်မလုပ္ႏုိင္ ဘူးဆုိရင္ မလြယ္ဘူးဗ်’’ဟု ဦးျမင့္မုိရ္ေဆြက ေျပာဆုိသည္။
 သတင္းးေထာက္မ်ားကစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာကိုေမးျမန္းရာ  ျပည္သူမ်ား အဆိုျပဳေသာေျမေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ဟု ဦးသန္းဦးကဆုိသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေျမေနရာလြတ္ဟူ၍မရိွေတာ့ဘဲ ျပည္သူမ်ားအား အဆိုျပဳေသာေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ဆိုျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာသည္။
ထိုစီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မည္ဟု ဆိုသူမ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အျခားစီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ား  ပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
  သူရိယေန၀န္း(လက္ရိွ အာရွအလင္း)ဂ်ာနယ္တြင္လည္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့အေျခခံလူတန္းစား မ်ားအတြက္ အိုးပုိင္အိမ္ပုိင္ရရိွ ေရးအတြက္ဟုဆုိကာ  မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ တာ ၀န္ရိွသူ ဦးခင္ေမာင္တုိးက ေျပာ သည္။
စီမံကိန္းကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားေနေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္း ခ်ေပးရန္ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သည္ဟုဆိုသည္။

7 Day Daily

No comments:

Post a Comment