Friday, 2 May 2014

ကေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ဂ်စ္ကားမ်ားကို တရားဝင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးၿပီ

Photo: ကေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ထုတ္ ဂ်စ္ကားမ်ားကို တရားဝင္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးၿပီ
Friday, May 2, 2014

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလး ၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ တန္းေဒသအတြက္ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ KL SUPER 4 DOORS ဂ်စ္ကားမ်ားကို တရားဝင္လုိင္စင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ထူး သည္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား လုိင္စင္ျပဳလုပ္ေပးေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္မွ ေဒသ အတြင္း အသံုးဝင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္တကူ ရရွိသည့္ အင္ဂ်င္မ်ား ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္စုစုေပါင္း ၄၃၈ စီးကို သတ္မွတ္ ထားေသာ အတည္ျပဳ Drawing ပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္အထိ ယာဥ္စစ္ေဆးခံၿပီး ယာဥ္ ေပါင္း ၁၅၉ စီးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား စစ္ေဆးေပးရာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(ဗဟို)မွ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ကေလး စက္မႈဇုန္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံ ခ်က္အရ သြင္းကုန္လုိင္စင္ျဖင့္ တရား ဝင္တင္သြင္းေသာ Compment Parts ကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလး ၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ တန္းေဒသအတြက္ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ KL SUPER 4 DOORS ဂ်စ္ကားမ်ားကို တရားဝင္လုိင္စင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ထူး သည္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား လုိင္စင္ျပဳလုပ္ေပးေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။
ကေလးၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္မွ ေဒသ အတြင္း အသံုးဝင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း အလြယ္ တကူ ရရွိသည့္ အင္ဂ်င္မ်ား ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္စုစုေပါင္း ၄၃၈ စီးကို သတ္ မွတ္ ထားေသာ အတည္ျပဳ Drawing ပံုစံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို လိုင္စင္ ထုတ္ေပးႏုိ င္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္အထိ ယာဥ္စစ္ေဆးခံၿပီး ယာဥ္ ေပါင္း ၁၅၉ စီးကို ေဆာင္ ရြက္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္မ်ား စစ္ေဆးေပးရာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီ၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(ဗဟို)မွ လာေရာက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုိင္စင္မဲ့ ယာဥ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ကေလး စက္မႈဇုန္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ေထာက္ခံ ခ်က္အရ သြင္းကုန္လုိင္စင္ျဖင့္ တရား ဝင္တင္သြင္းေသာ Compment Parts ကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a comment