Wednesday, 28 August 2013

သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္

သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့့္ေအာင္က ၾသဂုတ္္ ၂၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွာ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ က ေဆြးေႏြတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္မွာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပရင္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို မူလက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရန္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔အၾကား သေဘာ မတူသည့္အခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ တင္သြင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္မတင္မီ စပ္ၾကား တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ဦးမႈရယူ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားအမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ခ့ဲၿပီး အဆုိပါ ပုံႏွိပ္ ဥပေဒၾကမ္းပါ ပုဒ္မမ်ားသည္ မီဒီယာေလာကအား တစ္ဖက္လွည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ ခဲ့ၾကသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment