Sunday, 28 April 2013

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ILO အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္


Photo: ကေလးၿမိဳ္တြင္ ILO အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္
Sunday, April 28, 2013

ကမ ၻာ့အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ (ILO) သည္ ဧၿပီ (၂၇-၂၈) ရက္ေန႕မ်ားတြင္
ကေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ရပ္ကြက္ရွိ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ စာသင္တုိက္တြင္ ILO
workshop သင္တန္းငယ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ILO workshop အားယခင္က နယ္မ်ားမွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႕ သြားေရာက္ သင္တန္းတက္ၾကရၿပီး ယခုအခါ
ရန္ကုန္တြင္ သင္ၾကားေပးျခင္း မလုပ္ေတာ့ပဲ ရန္ကုန္မွ
နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ဆင္းကာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းခ်ိန္ကုိ နံနက္ (၈)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီထိ သင္ၾကားၿပီး
အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ ကေလးစစ္သားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပး
ခုိင္းေစမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ILO ၏ ကေလးၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္သင္တန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆုရည္၊ ေဒၚဆုိက္ဥာဏ္ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးစည္သူတုိ႕ကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္း သင္တန္းသို႕ ကေလးၿမိဳ႕မွ
လူဦးေရ (၉၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ILO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ လွည္လည္ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္
ယခုျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္
ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကိုၿဖိဳးစည္သူမွ ေျပာသည္။

ခ်စ္သူေမာင္
Popular Myanmar News Journal
ကမ ၻာ့အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ (ILO) သည္ ဧၿပီ (၂၇-၂၈) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ကေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ ရပ္ကြက္ရွိ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ စာသင္တုိက္တြင္ ILO workshop သင္တန္းငယ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆုိပါ ILO workshop အားယခင္က နယ္မ်ားမွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႕ သြားေရာက္ သင္တန္းတက္ၾကရၿပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္တြင္ သင္ၾကားေပးျခင္း မလုပ္ေတာ့ပဲ ရန္ကုန္မွနယ္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ဆင္းကာ ျပဳ လုပ္ ေပး ျဖင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းခ်ိန္ကုိ နံနက္ (၈)နာရီမွ ညေန (၅)နာရီထိ သင္ၾကားၿပီး အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ ကေလးစစ္သားႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ILO ၏ ကေလးၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္သင္တန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆုရည္၊ ေဒၚဆုိက္ဥာဏ္ႏွင့္ ဦးၿဖိဳးစည္သူတုိ႕ ကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကသည္။ ၄င္း သင္တန္းသို႕ ကေလးၿမိဳ႕မွ လူဦးေရ (၉၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ILO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႕ လွည္လည္ သင္တန္းမ်ား ပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ယခုျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ ေနာက္ က်ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုၿဖိဳးစည္သူမွ ေျပာသည္။

ခ်စ္သူေမာင္
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a comment