Friday, 18 January 2013

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း MILF ၏ ဗဟိုတပ္မဟာသို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေရာက္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း MILF ၏ ဗဟိုတပ္မဟာသို႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေရာက္ရွိ
--------------------------------------------------------------
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ကိုတာဘာတိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၇ ရက္) နံနက္ ၈း ၁၅ နာရီက The Bangsamoro Leadership and Management Institute (BLMI) မွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ နံနက္ ၉း ၂၀ နာရီခန္႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း Moro Islamic Liberation Front (MILF)  ၏ ဗဟိုတပ္မဟာ (Bangsamoro Arm Force)သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ Commder,  Rasid Ladiasan ႏွင့္ ၎၏ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုၾကရာတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Von Al-Haq က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္တို႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ပံုအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရပံုမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တပ္စခန္းအတြင္း လွည့္လည္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁၁း ၀၀ နာရီတြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

ိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ ကိုတာဘာတိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁၇ ရက္) နံနက္ ၈း ၁၅ နာရီက The Bangsamoro Leadership and Management Institute (BLMI) မွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ နံနက္ ၉း ၂၀ နာရီခန္႔တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္း Moro Islamic Liberation Front (MILF) ၏ ဗဟိုတပ္မဟာ (Bangsamoro Arm Force) သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ၾကၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ Commder, Rasid Ladiasan ႏွင့္ ၎၏ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို  ႔ေတြ႕ဆံုၾကရာတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Von Al-Haq က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ပံုအဆင့္ဆင့္ က္ရွိအေျခအေနအထိ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရပံုမ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ၈၈မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးေနာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ တပ္စခန္းအတြင္း လွည့္လည္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၁၁း ၀၀ နာရီတြင္ ျပန္ လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။
From....88 Generation Students

1 comment:

  1. မူ​ဆ​လင္သူ​ပုန္နဲ့​ဆက္သြယ္ဘု​ိ့​လ​မ​္း​စ​ရ​ခဲ့​တယ္ဆို​ပါ​ေ​တာ့။

    ReplyDelete