Friday, 18 January 2013

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ အကုန္ပိုင္းတြင္ Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) ၿဂိဳဟ္တုအား လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထား

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ အကုန္ပိုင္းတြင္ Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) ၿဂိဳဟ္တုအား လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထား
Friday, January 18, 2013 

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ အကုန္ပိုင္းတြင္ Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) ၿဂိဳဟ္တုအား လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အာရွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ ကမၻာ့ အာကာသ အဖြဲ႕ အစည္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ KSLV-1 ၿဂိဳဟ္တုအား ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ေတာင္ပိုင္းရွိ Naro အာကာသ စင္တာမွ ဇန္နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ ေန႔အတြင္း လႊတ္တင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ယခုလ သီတင္းပတ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ အဆင့္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အစမ္းေလ့က်င့္ မႈအား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ တစ္ဦးက AFP သတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

၎ၿဂိဟ္တုအား အေစာပိုင္းက ေအာက္တိုဘာ လတြင္ လႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ ထားေသာ္ လည္း နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္တင္မည့္ ရက္အား ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္ လႊတ္တင္မႈသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ျမ၀တီ

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ အကုန္ပိုင္းတြင္ Korea Space Launch Vehicle-1 (KSLV-1) ၿဂိဳဟ္တုအားလႊတ္တင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး အာရွအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာတ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ ပါဝင္ေသာ ကမၻာ့အာကာသအဖြဲ႕အစည္းသို႔ဝင္ေရာက္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။


အဆိုပါ KSLV-1 ၿဂိဳဟ္တုအား ပင္လယ္ ကမ္းေျခ ေတာင္ပိုင္းရွိ Naro အာကာသစင္တာမွ ဇန္နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ ေန႔အတြင္း လႊတ္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။


ယခုလ သီတင္းပတ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ပထမႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးလာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ အစမ္းေလ့က်င့္မႈအား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွအရာရွိ တစ္ဦး က AFP သတင္း ဌာနသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။


၎ၿဂိဟ္တုအား အေစာပိုင္းက ေအာက္တိုဘာလတြင္ လႊတ္တင္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္းနည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လႊတ္တင္မည့္ရက္အား ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီးယခုအႀကိမ္လႊတ္တင္မႈသည္ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment