Wednesday, 14 November 2012

ေရႊဘုိငလ်င္ နမူနာယူ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ပညာရွင္မ်ား တုိက္တြန္းရန္ကုန္၊ႏုိ၀င္ဘာ-၁

ငလ်င္အင္အားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လူေသဆံုး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈတုိ႔မွာ နည္းပါးၿပီး၊ ကံေကာင္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျမငလ်င္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ေရႊဘုိငလ်င္ကဲ့သုိ႔ အင္ အားျပင္းငလ်င္မ်ဳိး စစ္ကိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးအနီးျဖစ္ေစ၊ ပဲခူးအနီးျဖစ္ေစ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါက ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး မႈမွာ ယခုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္အနာဂတ္တြင္ ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသတိရွိၿပီးႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းၾကသည္။
“အခုငလ်င္က ကၽြန္ေတာ့္အျမင္က တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကံေကာင္းတယ္ဗ်။ ကံေ ကာင္း တယ္ဆိုတာက လူေနနည္းတဲ့ေဒသမွာလႈပ္လုိ႔။ အားလံုးကို ၿခံဳလိုက္ရင္မႏၲေလး နဲ႔နီးရင္ေသာ္ လည္းေ ကာင္း၊ စစ္ကိုင္းနဲ႔နီးရင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿမဳိ႕ႀကီးႀကီးနဲ႔နီးရင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ပိုမ်ားမယ္။ လူလည္းေ သတာ ပိုမ်ားမယ္။” ဟု စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာကို ေတြ႕ရွိၿပီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဘူမိေဗဒ ပညာ ရွင္ ေဒါက္ တာ၀င္းေဆြကေျပာသည္။

“အခုသာ ရန္ကုန္ ပဲခူးကို ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ရင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈက ဒီထက္မ်ားႏိုင္တယ္” ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္းကလည္းေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊ ဘုိေျမင လ်င္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား မျဖစ္ မေနျပဳလုပ္ ရေတာ့မည္ကို သတိေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမငလ်င္ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူေနထိုင္မႈအရ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လူေန ထိုင္မႈက်ဲၿပီး အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ပိုင္း သို႔ ေရာက္ လာ သည္ႏွင့္ အမွ် လူေနပိုမိုထူထပ္လာၿပီး အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၆ ႏွစ္အတြင္း အင္အား အျပင္းဆံုး ေျမင လ်င္ လႈပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အႀကိမ္ လူေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမွာ ငလ်င္ပ မာဏႏွင့္စာလွ်င္ ေလ်ာ့နည္း သက္သာခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းသက္ရွိျပတ္ေရြ႕ေၾကာေပၚတြင္ ေနာက္ဆံုးလႈပ္ခဲ့ေသာ အင္အားျပင္းငလ်င္မွာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕အနီးကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ရွိ ငလ်င္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ အဆိုပါ ငလ်င္ေၾကာင့္ လူ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္းေသဆံုးခဲ့ရသည္။
“ဒီငလ်င္က ငလ်င္ႀကီးပါ။ ငလ်င္ႀကီးမွာမွ ဒီေလာက္ဘဲ အေသအေပ်ာက္ဆုိတာ။ အခ်က္အ လက္ရ တာ ေစာေသးလုိ႔လို႔ အစကထင္တယ္။ အခုခ်ိန္အထိ ေသတာ ၁၃ ေယာက္ေ လာက္၊ ေပ်ာက္ ဆံုးေန တဲ့သူေတြနဲ႔ ေပါင္းရင္ လူ ၂၀၊ ၂၅ ေလာက္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ဒီေလာက္ ငလ်င္ႀကီး၊ လူ
ေနထူထပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ျဖသြားတယ္ဆုိတဲ့ဟာမွာကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနကမဆိုးဘူး  လုိ႔ ေျပာ လုိ႔ ရမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ စေဆာက္ဖုိ႔ တာစူေနတုန္း အခ်ိန္မွာ ဒီေ လာက္ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မဆုိးဘူး လုိ႔ ထင္ပါတယ္။” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေစာေထြးေဇာ္ကလည္း သံုးသပ္သည္။

ေရႊဘုိၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၅ မိုင္အကြာ ေျမငလ်င္ပညာရွင္မ်ားက မၾကာခဏ သတိေပးခဲ့ေသာ စစ္ ကိုင္းေျမငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ပင္ ဗဟုိျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ အင္အားျပင္း ငလ်င္ မွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ ၄၂ မိနစ္ တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ေရႊဘို၊ သပိတ္ က်င္း၊ ေက်ာက္ေျ မာင္း၊ စဥ့္ကူးစေသာ ၿမဳိ႕မ်ားအပါအ၀င္ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ မွာ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ သပိတ္က်င္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေရႊဘိုၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွာ ငလ်င္ဒဏ္ကို အဆိုးဆံုးခံခဲ့ရသည္။ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက စစ္ကိုင္း ငလ်င္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသမ်ားကို ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ကို အထူး သတိျပဳရန္ မၾကာခဏ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေျမင လ်င္လႈပ္လာေသာ အခါ ျပည္သူအ မ်ားစု မွာ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သို႔ေနထိုင္ ျပဳမူရမည္ကို မသိရိွေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေျမငလ်င္ႀကီးမ်ား ဆက္လႈပ္ဦးမည္ဟူေသာ ေကာလဟလမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားစြာ စိုးရိမ္ေနၾက ဆဲျဖစ္သည္။ ေျမငလ်င္ႀကီးမ်ား၏ ထံုးစံ အတိုင္း ေနာက္ဆက္တဲြ ေျမငလ်င္ငယ္မ်ားလည္း လႈပ္ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ ဘာ ၁၃ ရက္ထိ ေနာက္ဆက္တဲြေျမငလ်င္ ၄ ႀကိမ္လႈပ္ခဲ့ၿပီး အင္အား ၅ အထက္ရွိေသာ အင္အားအသင့္ အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ားျဖစ္သည္။ မုိးဇလက ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္မ်ားမွ အင္အား ၅ မေက်ာ္ပါက မွတ္တမ္း တင္ေသာ္လည္း သတင္းမထုတ္ျပန္ေပ။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ နံနက္ ၈နာရီေက်ာ္ တြင္ ေနျပည္ေ တာ္ေတာင္ဘက္ ၃၅မုိင္၊ ဆြာၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ ၁၄ မုိင္ဗဟုိျပဳ၍ ၄ ဒသမ ၈ အင္အား ရွိ ေနာက္ ဆက္ တြဲငလ်င္လႈပ္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမငလ်င္ ပညာရွင္မ်ား က ေနာက္ဆက္တဲြ ေျမငလ်င္ငယ္မ်ားကိုလည္း သတိထားရန္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ၿပီးေနာက္ ယိုင္နဲ႔ေနၿပီး ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ အိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားေအာက္တြင္ မေနထိုင္ၾကရန္ အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာေပၚတြင္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္က ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ၀န္းက်င္ရွိ အင္အားႀကီးငလ်င္ လႈပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လအနည္းငယ္ျခား၍ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အျခားအပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျဖဴး၊ ပဲခူး၊ ေတာင္ ငူစေသာ ေဒသတို႔တြင္ အင္အားႀကီးငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုအေတြ႕အႀကံဳအရ ငလ်င္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အျခားေဒသမ်ားမွာလည္း ေျမငလ်င္အႏၲရာယ္ကို အထူးသတိျပဳရ မည္ျဖစ္ သည္။ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွည္ေသာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးသက္ရွိ ျပတ္ေရြ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ စစ္ ကိုင္းျပတ္ေ ရြ႕ တေလွ်ာက္တြင္ ဧရိယာအလိုက္ ျပတ္ေရြ႕အပိုင္း ၁၀ ပိုင္း၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးစိုး သူ ရထြန္း ကေျပာသည္။

“စစ္ကိုင္းငလ်င္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာမွာ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ကေန ၇ ဒသမ ၅ ေလာက္ လႈပ္ႏိုင္တယ္။ ၁၉၅၆ ကေန စတြက္ရင္ အခု ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္မွာ ၆ ဒသမ ၈ ေလာက္နဲ႔ ျပန္လႈပ္တာ ၁၉၃၀ မွာ ၇ ဒသမ ၃ နဲ႔ ပဲခူးမွာ လႈပ္တယ္။ ပဲခူးမွာ လူငါးရာေလာက္ေသ တယ္။ ရန္ကုန္မွာ ၅၀ ေလာက္ေသတယ္။ အခုလူဦးေရက အဆမတန္မ်ားလာၿပီ။” ဟု ဦးစိုးသူရထြန္းက ဆက္ လက္ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အရည္အေသြး မီ၊မမီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေသာ လြတ္လပ္ၿပီး အမွီအခိုကင္းေသာ ၾကားခံအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားကို ဖဲြ႕စည္းကာ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္သင့္ၿပီျဖစ္ၾကာင္း ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဦးေအးကိုကလည္း အႀကံျပဳသည္။

“အဓိကကေတာ့ အေဆာက္အအံုေတြကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ေဆာက္ရမယ္။ ေဆာက္ၿပီးသားေတြလည္း စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တာျပင္ရမယ္။ လူေတြကလည္း ငလ်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတရွိ ရ မယ္။ ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြ သိထားသင့္တယ္။” ဟု ဦးစိုးသူရထြန္း က အႀကံျပဳသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားခုိင္ခံ့ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျမစ္၊ ထုတ္ႏွင့္ တန္းမ်ား၊ ဂၽြဳိင့္မ်ားကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ ေဆာက္ရန္ ဦးေစာေထြးေဇာ္က အႀကံျပဳသည္။

ေျမေအာက္ေရတူးပါက ေပအနည္းငယ္ႏွင့္ ထြက္ေသာ ေရလွ်ံေဒသမ်ားတြင္ ေျမငလ်င္ လႈပ္ပါက ငလ်င္ ဒဏ္အျပင္ ေရလွ်ံသည့္ဒဏ္ကိုပါ ခံရတတ္၍ သတိျပဳရန္ လိုေၾကာင္း လည္း ေဒါက္တာ၀င္းေဆြ ကသ တိေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ေရကန္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေျမဖို႔၍ အေဆာက္အ အံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္ေန ထိုင္ျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လည္း ၎က အႀကံျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမငလ်င္ လႈပ္လာ လွ်င္ မည္သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ႀကဳိတင္သိရွိရန္ ေလ့လာထားရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ႀကဳိ တင္ေလ့ က်င့္ထားရန္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳသည္။

 
 
 
ref:7daynews

No comments:

Post a Comment