Wednesday, 14 November 2012

ျမန္မာစာသင္ယူေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလာ  ႏို၀င္ဘာ - ၁
 
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ျမန္မာဘာသာစကား     လာေ ရာက္ သင္ယူေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားဦးေရ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ တို႔ရွိ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မ်ားမွ သတင္းရရွိသည္။
ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား ၄၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္း၌ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၈၇ ဦးႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ဦးထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ သံတမန္ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ျမန္မာ ဘာ သာ စကား သင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ျမန္မာဘာသာစကားကိုသင္ယူေ နၾကျ ခင္းျ ဖစ္ၿပီး လာမည့္စာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာဘာသာစကားလာ ေရာက္သင္ယူၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားက အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ထို႔ေနာက္အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတို႔ရွိေနကာ ဗီယက္ နမ္ႏို င္ငံသားမ်ားလည္း လာေရာက္သင္ယူမႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ၁၆ ေယာက္၊ လာမယ့္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား ၃၇ ဦးတက္ေရာက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကပဲ လာၾကတယ္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ အမ်ားစုကို ၀င္ ခြင့္ေပးပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းကို အမ်ားစုတက္ေရာက္ၾကတယ္” ဟု မႏၲေလးႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာဘာသာစကား လာေရာက္သင္ ယူေနေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ ဘရာဇီး၊ တ႐ုတ္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား(ေတာင္၊ေျမာက္)၊ လာအို၊ လစ္သူယီးနီးယား၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ႐ုရွား၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာဘာသာစကားအေျခခံသင္တန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္နီး ပါးေ လာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ေကာလိပ္ကေန ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြေအာင္ေတာ့ လူသိနည္းတဲ့ ဘာ သာ စကားသင္တန္းကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခ်င္ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတုန္းကေတာ့လြယ္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ တာ၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား စသင္တဲ့အခ်ိန္က်မွ ခက္ခဲမွန္းသိသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္အခုေတာ့ အဆင္ေျပေနၿပီလို႔ ခံစားရပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး ေတြကလည္း အရမ္းခင္ဖို႔ေကာင္းၿပီး ေဖာ္ေရြတယ္ေလ” ဟု ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အ သက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားစုသည္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာစကားကို လာေရာက္သင္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားလည္း ရွိေနကာ ေက်ာင္းလခမွာ ပညာသင္ တစ္ႏွစ္ အတြက္ အက္ဖ္အီးစီ ၁၅၀၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာဘာသာစကားသင္ယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ေနၿပီး လူႀကီးပိုင္းအရြယ္က အ ဓိ ကေလ့လာသင္ယူ ေနေၾကာင္း Tokyo University of Foreign Studies ရွိ ျမန္မာစာ ဌာန တြင္ ျမန္မာ စာလက္ေထာက္ဆရာမ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ မထက္ထက္ႏုေဌးက ေျပာသည္။ “ျမန္မာဘာသာ စကားသင္ယူတဲ့သူေတြ မ်ားလာပါတယ္။ လူႀကီးပိုင္းေတြ သင္ၾကတာမ်ားတယ္။ လူငယ္ပိုင္းကေတာ့ အဲ့ဒီေ လာက္ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူမက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာေျခရွိသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လည္း ျမန္မာဘာသာ စကား သင္ ယူရန္ စိတ္၀င္စားသူဦးေရ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း Channel News Asia စင္ကာပူအေျခစိုက္ သတင္းဌာနမွ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားသည္။
 
ref:7daynews

No comments:

Post a comment