Monday, 15 October 2012

ဟိုတယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ စုေပါင္း႐ံုးႏႇင့္ ျပတိုက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ မည့္ တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးတို႔အား မူလ႐ံုးမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ထားရႇိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရႇိ


ေရႇးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးႏႇင့္ ရန္ကုန္တိုင္း တရား႐ုံး (စုေပါင္း႐ံုး) တို႔အား ျပတိုက္ႏႇင့္ ဟိုတယ္အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပး ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ ဥကၠ႒မ်ားႏႇင့္ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရႇိ ကာလအထိ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရႇိသျဖင့္ ေရွ႕ေနအင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာက္တို ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရႇိ ခဲ့ေၾကာင္း ေရႇ႕ေန မ်ားကြန္ရက္မႇ လုပ္ငန္းေကာ္ မတီ၀င္ဦးစိုးတင့္ရီက ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာပါသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့အဂၤါေန႔က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ဒီေန႔မနက္ကမႇ ခြင့္ျပဳခ်က္ရခဲ့တာပါ။ ေရႇ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ အေနနဲ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမႇာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္႐ံုးေရႇ႕မႇာ စုေ၀းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၿပီး စုေပါင္း ႐ံုးေရႇ႕မႇာ ဆႏၵျပပြဲထပ္လုပ္ပါမယ္။ ၿပီး ရင္ သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲ လုပ္ပါမယ္'' ဟု ဦးစိုးတင့္ရီ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးႏႇင့္ စုေပါင္း႐ံုးတို႕အား မူလတရား႐ံုးမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ထားရႇိရန္ႏႇင့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလမႇစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပမႈမရႇိဘဲ အဆ ၁၀၀ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႐ံုးခြန္ႏႇင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားအား ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ေရးကို ဆက္လက္ေတာင္းဆို မည္ဟုလည္း ဦးစိုးတင့္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္႐ံုးႏႇင့္ စုေပါင္း႐ံုးတို႔အား မူလတရား႐ံုးမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ထားရႇိ ရန္ႏႇင့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလမႇစတင္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမရႇိဘဲ အဆ ၁၀၀ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႐ံုးခြန္ႏႇင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားအား ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ေရး ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္ . . .
''႐ံုးခြန္နဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေတြ ႐ုတ္တရက္ ေစ်းႏႈန္းတိုးလိုက္တာက အမႇန္တကယ္နစ္နာတဲ့ ျပည္သူေတြ တရားမစြဲႏုိင္ေအာင္ လုပ္သလိုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြန္ရက္အေနနဲ႔ တရား႐ံုးေတြကို မူလ အတိုင္း ျပန္ လည္ ထားဖို႔နဲ႔ တရား႐ံုးစရိတ္ေတြ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေစ်းတက္ တာေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပး ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ဥကၠ႒နဲ႔ တာ၀န္ရႇိသူေတြဆီ တင္ျပထားေပမယ့္ အေျခ အေန မထူးျခားလို႔ ဆႏၵျပဖို႔ စီစဥ္ရ တာပါ'' ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႇ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မႇ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား မူလအတိုင္းေရႇးမူ မပ်က္ ထားရႇိေရး ေမတၲာရပ္ခံစာတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္စဥ္ကပင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အျမင့္ဆံုးတရား႐ံုးႀကီး (High Court) ႏႇင့္ စုေပါင္း႐ံုး(Small Caurses Court) အား လက္ရႇိကာလတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ စုေပါင္း႐ံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္အတြက္ မူလအတိုင္းသာ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာ၍ ႏိုင္ငံတကာႏႇင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရႇင္းရမည့္ အမႈ အခင္း မ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုျဖစ္သည့္ High Court ႏႇင့္ Small Caurses Court တြင္ဆိုပါက ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ျမင့္တက္ေစသည့္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားမႈ ခံယူႏိုင္သည့္ ထည္၀ါမႈရႇိေနသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕အစြန္အဖ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည့္ တရား႐ံုးငယ္မ်ား ထက္ ေနရာအခ်က္ အျခာက်မႈႏႇင့္ လံုေလာက္ေသာ တရားခြင္ အက်ယ္အ၀န္းရႇိျခင္း၊High Court ႐ံုးႏႇင Small Caurses Court ႐ံုးအား မူလကပင္ တရား႐ံုးအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ခမ္းနားထည္၀ါ ျပည့္စံုသည့္ တရားေရး ဆိုင္ ရာ အေဆာင္ေယာင္မ်ား ရႇိေနသည့္အျပင္ သမိုင္းတန္ဖိုးပါရႇိေနျခင္း၊ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ တရား႐ံုး အား ပုဂၢလိကလဲႊအပ္၍ လက္ရႇိတရားစီရင္ေရး႐ံုး မ်ားအား ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားပို႔ျခင္းမႇာ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေ စျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အခ်က္မ်ားမႇာ မေလ်ာ္ကန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျ ဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ ျခင္းအား ရပ္ဆိုင္း၍ မူလတရား႐ံုးမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ထားရႇိရန္ သက္ဆိုင္ ရာ ႒ာနအသီးသီးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ref: Eleven Media Group

No comments:

Post a comment