Thursday, 7 January 2016

၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အာကာသ အိမ္ခန္းမိ်ဳး တီထြင္ဖို႔ နာဆာကို ညႊန္ၾကားထား

အဂၤါျဂိဳဟ္ကဲ့သို႔ ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားသို႔ လေပါင္းမ်ားစြာ အခိ်န္ယူျပီး သြားရာတြင္ လူသားမ်ား အဆင္ေျပေျပ ေနနိုင္ေစမည့္ အာကာသ အိမ္ခန္းမိ်ဳးကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေနာက္ဆံုးထားျပီး ဖန္တီးဖို႔ နာဆာကို အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္က ညႊန္ၾကားလိုက္ျပီ။ ထိုအိမ္ခန္းမိ်ဳးကို အဂၤါျဂိဳဟ္သြား အာကာသယာဥ္တြင္ ခိ်တ္ဆက္ထားမည္ ျဖစ္သည္။
သုေတသနမ်ား အင္တိုက္ အားတိုက္ လုပ္နိုင္ေစရန္လည္း လႊတ္ေတာ္သည္ နာဆာကို ေဒၚလာ (၅၅) သန္း ထပ္မံခ်ထားေပးလိုက္ေၾကာင္း အာကာသ ေလ့လာေရး သတင္းဌာန Space News က သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ယခု ရန္ပံုေငြ လက္ခံျပီး ရက္ေပါင္း (၁၈၀) ျပည့္လွ်င္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနနွင့္ ရန္ပံုေငြကို မည္သို႔ သံုးစဲြထားသည္ မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ အာကာသ ေလ့လာေရး ေကာ္မတီသို႔ နာဆာသည္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

နာဆာသည္ အာကာသထဲတြင္ လူသားမ်ား အခိ်န္ၾကာရွည္စြာ ေနနိုင္ေစမည့္ အာကာသ အိမ္ခန္းမိ်ဳး တီထြင္ဖို႔ ျပီးခဲ့သည့္ လမ်ားကတည္းက ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းနွစ္မ်ားတြင္မွ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ရန္ ယာယီ သတ္မွတ္ထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက ၂၀၁၈ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ နာဆာကို တြန္းအား ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပီးလွ်င္ (၁၀) နွစ္အတြင္း လူသားမ်ားကို အဂၤါျဂိဳလ္ကဲ့သို႔ ေ၀းလံေသာ ေနရာမ်ားကို ေစလႊတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက စီစဥ္ေနသည္။

Source: Daily Mail
Messenger News Journal

No comments:

Post a Comment