Sunday, 27 December 2015

ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသာ ၁၀ ဖဲြ႕ပါ ဖိတ္ၾကားမည္

NCA ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ပါတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - MPC)
မၾကာမီ စတင္က်င္းပ ရန္ အစုိးရက ျပင္ဆင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေလ့ လာသူ အထူးဧည့္သည္မ်ားအ ျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) မထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖဲြ႕ကိုလည္းဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPC အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၇၀၀ ပါ၀င္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ဟု အစိုးရက သတ္မွတ္ထား ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အသိအ မွတ္ျပဳ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ ၁၅ ဖဲြ႕အနက္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္း အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ခုနစ္ဖဲြ႕၊ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိေသာ သုံးဖဲြ႕တို႔ကို ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ေသခ်ာတာကေတာ့ လက္ မွတ္ထုိးထားတာ မဟုတ္လုိ႔ ဆုံး ျဖတ္ခြင့္ေတာ့ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု MPC အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ ရွစ္ဖဲြ႕အျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖဲြ႕အား ဖိတ္ၾကားမႈဆိုသည့္မူကုိ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးထံ ေပးအပ္ လုိက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္တရား၀င္ဖိတ္စာမ်ား ေပးပို႔သြား မည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား တြင္ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ပါ၀င္ရ မည္ဆုိပါက တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)က အေစာ ပိုင္းကပင္ ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ ေရာက္ရန္ ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (UWSA) ႏွင့္ မုိင္းလားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕ (NDAA) ေခါင္းေဆာင္ မ်ားထံ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သြား ေရာက္၍ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ‘၀’ ႏွင့္ မုိင္းလား ဘက္က တက္၊ မတက္ တစ္စုံတစ္ရာ အေျဖျပန္ေပးျခင္း မရွိေသး ေပ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ညီ လာခံကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MPC ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္ ေသာ အဖဲြ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ေသာ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး၊ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိမည္မဟုတ္ေသာ ထိုညီလာခံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ ရွင္းေဆြးေႏြးႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

လက္ရွိအစုိးရသည္ လုပ္ ငန္းစဥ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ ေျပးညီ ၿပီးေျမာက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္သာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူ ေဘာင္ အၿပီးသတ္ေရးဆဲြ၍ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြစတင္ရန္ အေဆာတလ်င္ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ NCA မေရးထိုးေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၅ တြင္ NCA ကို တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား (EAOs) ႏွင့္ အစိုးရၾကား အေခ်ာ သပ္ေရးဆဲြႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္သာ စာ ခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တအာင္း၊ ကိုးကန္႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားတုိက္ပဲြမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ သူ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူေပါင္း ေျခာက္သိန္းခဲြခန္႔ ရွိသည္။
7Day Daily

No comments:

Post a Comment