Sunday, 27 December 2015

ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိဟု ၾသစႀတီးယားရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျပာၾကား

ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီတြင္ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု ေထာက္လွမ္းေရးဌာနတစ္ခုက သတိေပးထားေၾကာင္း ၾသစႀတီးယား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပတစ္လႊားရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လံုၿခံဳေရးကို တိုးျမွင့္ထားခဲ့ၾကသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ တိုက္ခိုက္သူေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒီစစ္ေဆးခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး စံုစမ္းေနေပမယ့္လည္း အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ခိုင္လံုတဲ့ ရလဒ္ေတြ ထြက္မလာေသးပါဘူးဟု ဗီယင္နာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုေၾကညာခ်က္မွာ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၁၃၀ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ပါရီတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး ရက္သတၱ၆ပတ္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ခရစၥမတ္နဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူး ၾကားလအတြင္း လူစည္ကားတဲ့ေနရာေတြမွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္တာမ်ိဳး၊ ဗံုးခြဲတာမ်ိဳးေတြပါ၀င္တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနတစ္ခုက ခရစၥမတ္မတိုင္မီ ရက္ေတြကတည္းက ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို သတိေပးခ်က္ေတြ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္ ဗီယင္နာရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲံသည္။

လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္မႈမ်ားထဲတြင္ ပြဲလမ္းမ်ား၊ ဘူတာရံုကားဂိတ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ အိတ္လို၊ စက္ဘီးကုိယ္ထည္လို ဗံုးမ်ားကို ဖံုးအုပ္သယ္ေဆာင္လာႏိုင္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို အထူးသတိထား ရွာေဖြျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ဂ်ာမန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂိုလ္ကမူ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီဟာ ဂ်ီဟတ္အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ ပစ္မွတ္အတြင္းမွာ ရွိေနေသးတယ္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ေနၿပီး လံုၿခံဳေရးကို လိုအပ္သလို ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘရပ္ဆဲတြင္မူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါရီ အေသခံဗံုးခြဲသမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အစြန္းေရာက္သြားခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက တုန္႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနမႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေကာ္မရွင္တစ္ခုက ေကာလိပ္တစ္ခုမွ အမႈထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေနသည္ဟု စေနေန႔က ဘဲလ္ဂ်ီယံသတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔က ပါရီရွိ Stade de France အျပင္ဘက္တြင္ အေသခံဗုံးခြဲခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ဘီလယ္ ဟဒ္ဖီ (၂၀ႏွစ္)မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး ဆီးရီးယားသို႔ မထြက္ခြာမီအထိ ဘရပ္ဆဲရွိ အန္နတ္ဆင္ ဖန္႔ခ္ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။
mizzimaburmese

No comments:

Post a Comment