Friday, 12 June 2015

၂၀၀၈ ေလာဂ်စ္

ဇြန္လ(၁) ရက္ေန႔မွစၿပီး (တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္) လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ မီဒီယာသမားေတြကို ကန္႔သတ္မွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေ႐ႊမန္းက “ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၃၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃၁.၃.၁၅ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း စက္ခလုတ္ အသံုးျပဳၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးက မဲခဲြခ်ိန္မွာ ရွိမေနဘဲ အနီးအနားက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ပါ မဲေပးေနတဲ့ သတင္းဓာတ္ပံု မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ျပခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သိရွိၿပီး ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ကာယကံရွင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ကိုယ္စား ဒုတိယ နာယက က ေခၚယူေတြ႔ဆံုၿပီး သတိေပးရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ကန္႔သတ္မွဳရဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပံုကို ဦးစြာ ေျပာပါတယ္။


သတင္းဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပခဲ့တာကေတာ့ ၁၀.၄.၁၅ ေန႔ထုတ္ ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္ ဂ်ာနယ္မွာပါ။ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္လနီးပါးၾကာမွ ဒီကိစၥက ျပန္လည္အသက္ဝင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ စာေရးသား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ စာပါ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကို သူရ ဦးေ႐ႊမန္း ျပန္ေျပာျပတာက “ ေနာင္တြင္ အလားတူ မျဖစ္ေစေရး သတိျပဳေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ မီဒီယာမ်ားအေနနဲ႔လည္း အေၾကာင္းအက်ိဳး ေရွ႕ေနာက္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီညြတ္မွဳမ်ား ဆက္လက္ မေပၚေပါက္ေစေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္” တဲ့။

ေမာင္မွန္ဇာတ္က ပႏၷက္႐ိုက္တာနဲ႔တင္္ အေတာ္ရွည္ေနပါၿပီ။ ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ ေဘးက လြတ္ေနတဲ့ ထိုင္ခံုအတြက္ ကိုယ္စား မဲေပးတယ္။ ဒါကို ဂ်ာနယ္က သတင္းဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပတယ္(တကယ္က ဂလိုဘယ္ဂ်ာနယ္တင္ မကပါဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ငိုက္ေနတဲ့ ပံုေတြ အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း ပါပါတယ္) ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္က သတိေပးတယ္။ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဘက္က တုန္႔ျပန္တယ္။ ေနာင္မျဖစ္ဖို႔ သတိျပဳသြားမယ္ ဆိုေပမယ့္ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီညြတ္မွဳမ်ား ဆက္လက္ မေပၚေပါက္ေစေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။ သူတစ္ပါး စက္ခလုတ္ကို လွမ္းႏွိပ္ေနတဲ့ ပံုဟာ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီတဲ့ သေဘာေပါ့၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ အိပ္ငိုက္ေနတဲ့ ပံုေတြဟာ မီဒီယာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီဘူးေပါ့။

သတင္းတို႔ သတင္းဓာတ္ပံုတို႔ ေဖာ္ျပရာမွာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီ မညီဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ အရင္ဆံုး သတင္းမွန္၊ မမွန္ ဆိုတာနဲ႔ စတင္ တိုင္းတာရမယ္ ထင္ပါတယ္။ သတင္းအမွန္၊ ဓာတ္ပံုအမွန္ ဆိုတာ ေသခ်ာရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္က အမ်ားျပည္သူကို ေဖာ္ျပသင့္၊ မသင့္ ဆိုတာဆက္ရမွာပဲ၊ ေမာင္မွန္က သတင္းသမားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္မွန္ နားလည္ခ်က္ဟာ မလဲြေလာက္ပါဘူး။ အခုကိစၥမွာ အားလံုးအမွန္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းမရပါဘူး။ တကယ္ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီတာက ဘယ္သူေတြမ်ားပါလဲ။ သူမ်ားမဲ ကိုယ့္မဲ လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ ေမာင္မွန္တို႔လို ခပ္ပိန္းပိန္း အရပ္သားေတြေတာင္ သိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ယူထားရသူမ်ားက ပိုသိမွာပါ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း(၄) ဥပေဒျပဳေရး၊ ပုဒ္မ ၈၆(က) မွာ “ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မခဲြဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ အျခားနည္းလမ္း ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိလွ်င္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္၍ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်ားရာဆႏၵမဲျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တက္ေရာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မ်ားရာ ဆႏၵမဲနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရမယ္ဆိုတာ မတက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္က ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ကို မရွိပါဘူး။ သေဘာ႐ိုး ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆိုတာကို ဘယ္လို ဆန္းစစ္ တိုင္းတာလို႔ ရမလဲ။ ေျပာရခက္တာ အမွန္ပါပဲ။ ေမာင္မွန္ ေရးမယ့္သာ ေရးေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥက အေရးမႀကီး လွပါဘူး။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီခ်ဳပ္က တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားတာပါ။ အခ်ိန္မေ႐ြး ျဖဳတ္ပယ္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔ထားခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက တပ္က လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ တပ္/ခ်ဳပ္ရဲ႕ သေဘာတစ္ခုတည္းပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာမွကဲြလဲြလို႔ မရပါဘူး။(စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာ သဘာဝကိုက ဒီလိုပဲေလ) တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုတာ အေသးအဖဲြ ကိစၥေလးေတြမွာ အခ်င္းခ်င္းကဲြလဲြေကာင္း ကဲြလဲြမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ အဆံုးအျဖတ္ ကိစၥႀကီးေတြမွာ တစ္ခါမွ မကဲြလဲြပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေလးႏွစ္က အေကာင္းဆံုး သက္ေသခံေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

လႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး သူရ ဦးေ႐ႊမန္းက တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စာေရးသားတင္ျပမွဳ အေပၚ အခုလို မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။ “၎ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ မီဒီယာ အဖဲြ႔မ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ တင္ျပမွဳျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ခန္းမႀကီး အစည္းအေဝးအတြင္းကို ၾကည့္႐ွဳျမင္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ဘာသာျပန္အခန္း (Interpreter Booth) မ်ားအတြင္း မီဒီယာဝင္ေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို ႐ိုက္ကူးျခင္းကို ကန္႔သတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာမွာ လႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းရယူဖို႔ လိုအပ္တာက လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္လို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကတယ္ဆိုတာ အဓိကလို႔ ထင္ပါတယ္” တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္။

နာယကႀကီး ေျပာသလိုပါပဲ။ မီဒီယာေတြ သတင္းရယူဖို႔ လုိအပ္တာက လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ဘာေတြ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ေဆြးေႏြးတာက ထားပါေတာ့၊ ဆံုးျဖတ္တာက် ေမာင္မွန္ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ ပါတဲ့ တက္ေရာက္ဆႏၵမဲေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ မ်ားရာ မဲနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရမယ္လို႔ ဆိုထားတာေလ။ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ကို (အေရးမႀကီးတဲ့အဆို ဆိုလည္း ဒီသေဘာပါတဲ့) ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ မဲတစ္ျပားဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္ဆိုတာ ေမာင္မွန္ အထူးေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ အခုလို ကိုယ္စား ခလုတ္ႏွိပ္တဲ့ကိစၥကို မီဒီယာေတြရဲ႕ အားထုတ္မွဳေၾကာင့္ ေမာင္မွန္တို႔ ျပည္သူေတြ သိခြင့္ရၾကတာပါ။ ဒါမ်ိဳးႀကီးေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမာင္မွန္ စိတ္ေတာင္ကူး မၾကည့္ခဲ့ဖူးပါ။။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ မဲလိမ္၊ မဲခိုး၊ မဲညစ္တာေတြေတာ့ ေမာင္မွန္ သိတယ္ေလ၊ အေတြ႔အႀကံဳလည္း ရွိတာကိုး၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ထဲမွာေတာ့ ဘယ္ထင္ မလဲဗ် ေနာ္၊ ခုေတာ့ ဒါကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ့ မီဒီယာသမားေတြကို ကန္႔သတ္လိုက္ပါၿပီ ကိုယ္စား ခလုတ္ႏွိပ္မွဳကို သတိေပးလိုက္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ေနာင္မွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲေလ၊ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ သူမွ မရွိေတာ့တာ၊ ခုကိစၥလည္း မီဒီယာကသာ မေဖာ္ရင္ ဘယ္သူမွ သိလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ေမာင္မွန္ ဖတ္ဖူးတဲ့ ေလာဂ်စ္ ဟာသေလး တစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္ တင္ျပပါရေစ။ ဆရာက တပည့္ေတြကို ေလာဂ်စ္အေၾကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေနပါတယ္။ တပည့္တို႔ မီးခိုးေခါင္တိုင္ထဲက လူႏွစ္ေယာက္ ျပန္ထြက္လာတယ္။ တစ္ေယာက္က ညစ္ပတ္ေပေရေနၿပီး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က သန္႔ရွင္းေနတာပဲ၊ ဘယ္သူက ေရခ်ိဳးမလဲ၊ တပည့္တစ္ေယာက္က ညစ္ပတ္ေနတဲ့ သူက ခ်ိဳးပါမယ္တဲ့၊ ဆရာက မွားတယ္ဆိုေတာ့ တပည့္က ဟုတ္ၿပီဆရာ ႏွစ္ေယာက္လံုးခ်ိဳးမယ္။ ဘာလို႔ဆို သန္႔ရွင္းေနတဲ့ သူက ညစ္ပတ္ေနသူကို ျမင္ၿပီး ငါလည္း သူလိုပဲ ညစ္ပတ္ေနမွာပဲလို႔ ထင္ၿပီး ေရခ်ိဳးမွာ၊ ဆရာက ဒါလည္းမွားတယ္၊ အေျဖမွန္က ဘာလဲဆိုေတာ့ မီးခိုးေခါင္တိုင္ထဲက ထြက္လာတဲ့ သူဟာ ဘယ္လိုမွ သန္႔ရွင္း မေနႏိုင္ဘူးကြတဲ့၊ ေကာင္းၾကေရာေပါ့၊ စကတည္းကိုက ေမးခြန္းက အမွားႀကီး။

အခုလည္း ဒီလိုပါပဲ၊ စကတည္းကိုက ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အမွားႀကီးနဲ႔ စလိုက္ၾကတာ၊ ေနာက္မွာ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ လဲြလာလိုက္တာ မနည္းေတာ့ပါဘူး၊ ရွင္းရွင္းဆိုရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက ကိုယ္စားမဲဆိုတာေလာက္ကေတာ့ စေပ်ာ့ေပါ့ ခင္ဗ်ာ။
mizzima

No comments:

Post a Comment