Wednesday, 6 March 2013

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတမစၥတာ Sauli Niinisto တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ေနၿပည္ေတာ္ မတ္ ၃
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ ဖင္လန္သမၼတႏိ္ုင္ငံ ဟယ္လ္စင္ကီၿမိဳ႕ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတမစၥတာ Sauli Niinisto ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေၿပာၾကားခဲ့ကာ မီဒီယာမ်ား ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ၿပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၎ရွင္းလင္း ေၿပာၾကားခ်က္ အၿပည့္ အစံု မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-


အခု ႏွစ္ႏုိင္ငံေပါင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္။ ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ အားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက သမၼတမ်ားကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ မိန္႔ခြန္း အတို ခ်ံဳးၿပီးေ တာ့ ေျပာမယ္။ အဲဒီၿပီးတဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ ေမးခြန္းႀကိဳက္တဲ့ေမးခြန္းေမးလို႔ ရပါတယ္။
ဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံ၊ သမၼတ မစၥတာ Sauli Niinisto ၏ ေျပာၾကားခ်က္
ဒီေန႔ဟာဆိုလို႔ရွိရင္ သမိုင္းဝင္ေန႔ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆံုး လာေ ရာက္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ သမၼတႀကီးေရာက္တဲ့ ေန႔မို႔ေနာ္။ အဲေတာ့ အမ်ားစု ဟာ ၿမန္ မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿမန္ မာႏုိင္ငံဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဝးကြာခဲ့တယ္။ အဲေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး တိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေ တာ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ေရးအတြက္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အားလံုးအားေပးပါတယ္။ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္လည္း ဆက္ လက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါတယ္ဆိုတာ ၾကားရတာ ဝမ္းသာပါတယ္။ အဲေတာ့ ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အားေပးပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္သြားဖို႔အတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ အားေပး တယ္။ ပထမေၿခလွမ္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကူညီမစဖို႔အတြက္ ယူရို ၆.၅ သန္းကို လ်ာထား ပါတယ္။ အဲေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့ ဆန္ရွင္ေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးဖို႔ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။ အဲေတာ့ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဆက္သြယ္မႈ အတြက္ လည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ သတၱဳတြင္းထြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကူညီေပးဖို႔ ဒီမွာရွိတဲ့ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားတို႔ကို ေဝမ်ွဖို႔ အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ အဲေတာ့ အဆက္အသြယ္မ်ား တိုးတက္သြားမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရတာ ေစာင့္ၾကည့္ ရမွာပါ။  အဲေတာ့ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ဟာ ရွိတယ္။ သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အပူခ်ိန္ ဒီဂရီဟာ ၅၀ ေလာက္ ကြာျခားမႈရွိတယ္လို႔ ေၿပာေသာ္လည္းပဲ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေၿပာၾကားခ်က္
တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ သတင္းသမားအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ၿမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ မဂၤလာပါလို႔ ေရွးဦး စြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔  ဒီပထမဆံုး ဥေရာပခရီးစဥ္မွာ အခုလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖင္ လန္ သမၼတႏိုင္ငံကို ဒီလာေရာက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မ်ားစြာဝမ္းသာမိပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ၿဖစ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သမၼတႀကီးနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖင္လန္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ေနာက္တစ္ ခါ ဖင္လန္သမၼတ ႏိုင္ငံၿပည္သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တဲ့အေၾကာင္း ဒီေနရာကေန ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံဟာ ဒီပထဝီအေနအထားအရ ေဝးေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေ တာ္ တို႔ သံတမန္ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ျပည့္ခါနီး ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရွည္လ်ားခဲ့တဲ့ ဒီဆက္ဆံမႈသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေလးထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ခ်င္း မတူညီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ေနာက္တစ္ခါ တျခား  အေျခအေန အရပ္ရပ္ေတြေ ၾကာင့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြဟာ ေႏွးေကြးသြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ မၾကာမီႏွစ္ အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဘက္တူ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ ဒီသံအမတ္ႀကီးေတြရဲ့ အေထာက္ အကူျပဳမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ ဒီအၿပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးဟာ လ်ွင္လ်ွင္ျမန္ျမန္နဲ႔ တုိးတက္ၿပီးလာခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ ကာလေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျပန္အ လွန္ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ေနာက္တစ္ခါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေတြကို တိုးျမွင့္ၿပီးေ တာ့ ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ်ွာ္မွန္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီႏိုင္ငံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တူညီတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၿပာင္းလဲၿပီးေတာ့ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ တိုးျမွင့္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္ အလမ္း ေကာင္းေတြ လည္း မ်ားစြာရွိေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ေစာေစာက သမၼတႀကီး နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေၿပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလို ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ အေနနဲ႔ ၿပည္သူရဲ့ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳးပမ္းၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဒီလူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သမၼတႀကီးကို ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆုိင္းထားလို႔ မရပါဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၿပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြရဲ့ အရွိန္အဟုန္ေတြဟာလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ရရွိလာၿပီ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ေ ၾကာင့္ ေရွ႕ကိုပဲ ဆက္ၿပီး ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ ဆိုၿပီးေတာ့ သံႏၷိ႒ာန္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အခုလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ေနရာမွာ ဒီေအာင္ျမင္ မႈေတြရွိ သလိုပဲ အခက္အခဲေတြ၊ အတားအဆီးေတြ ဒါေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွိပါ တယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿဖစ္ေပၚေန တဲ့ ဒီျပည္တြင္းေရးကိစၥေတြမွာလည္း ဒီအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး စိတ္ ဓာတ္ ေနာက္ တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ နားလည္စာနာမႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ ဒါေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါ တယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔အက်ိဳးရွိရွိ ခံစားႏုိင္ေရးနဲ႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံ သာယာဝေျပာေရးတို႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို တုိးျမွင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံကိုလည္း မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုေဆာင္ရြက္သြားလိုပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ၿမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္လည္း ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။ ေစာေေစာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ဒီႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမႈ တုိးျမွင့္ေရးကိစၥေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြ ေနာက္တစ္ခါေဒသဆုိင္ရာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြ ဒါေတြကို ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔အတြက္လည္း မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာ ကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဒီဖင္လန္သမၼတႏိုင္ငံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တရားဝင္ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ေနာက္အခု လို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖိတ္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဒီသမၼတႀကီးနဲ႔တကြ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္သူေတြ ကို မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းၿပီးေတာ့ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကို ကၽြန္ေတာ္လာေရာက္ၿပီးေတာ့ အခုလိုလည္ပတ္တဲ့နည္းတူ သမၼတႀကီး ကိုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဖိတ္ၾကား ပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားအပ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသမၼတတို႔အား သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း
ေမး။    ။ဖင္လန္ႏိုင္ငံသမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ မည္ပံုရႈျမင္ပါသလဲ ဆိုသည္ကို သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။    ။ေျပာရမယ္ဆိုလို႕ရွိရင္တဲ့ ဖင္လန္နုိင္ငံနဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ နွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ အဆက္အသြယ္ ၿပတ္လ်က္ရွိတယ္။ ေနာက္ေလာေလာဆယ္မွာ ဆုိလို႕ရွိရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စရမယ့္ အေျခအေနေလာက္မွာ ရွိတယ္။ တိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ ေနာက္တစ္ခုက လူ႕အခြင့္အေရးတုိးတက္ဖို႕ အာဏာအဲ ဥပေဒ အာဏာစိုးမိုးမႈ ဒါေတြအတြက္ကိုလည္း တုိးတက္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အကူအညီအေနနဲ႕ ဘာလုပ္ ….ဘာေျပာခ်င္လဲဆုိေတာ့ အစိုးရေကာင္းရရွိနုိင္ဖို႕ ဒါေတြဟာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေပမယ့္ ႀကိဳးစားဖို႕ ေနာက္တစ္ခါ အတိုက္အခံ အတိုက္အခိုက္ေတြ ရပ္စဲသြားတယ္ဆုိတာ ၾကားရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ တုိက္ခုိက္ရပ္စဲၿပီး အတြက္လည္း ႀကိဳးစားဖို႕ ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။
ေမး။    ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံသမၼတႀကီးရွင့္။ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသမၼတႀကီး၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။    ။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ နွစ္နုိင္ငံဟာ သံတမန္ဆက္ဆံလာတာ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ နီးပါး၊ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ၿပည့္ေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႕ ဟိုတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕ သံတမန္ဆက္ဆံစက နွစ္နုိင္ငံကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းနွီးခဲ့သလုိပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ဒီခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈကို တစ္အခ်က္ကေတာ့ ၿပန္လည္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္လုိပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ က်င့္သံုးတဲ့နုိင္ငံေရးစနစ္ခ်င္းကလည္း ဖင္လန္နုိင္ငံနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အတူတူပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီေရွ႕ကို ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႕အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ နုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အခ်ိန္တိုတုိေတာင္းေတာင္း အတြင္းမွာ မ်ားစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႀကိဳးပမ္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေတြေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္လည္း မိတ္ေဆြနုိင္ငံတစ္နုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဒီဖင္လန္နုိင္ငံအေနနဲ႕ တတ္နုိင္တဲ့ဘက္ကေန ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးဖို႕ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ ဒီကိုလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။ဖင္လန္ႏိုင္ငံသမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလားတူအေဆြေတာ္ သမၼတႀကီးက ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ယူရို ၆ ဒသမ ၅သန္း ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အိုင္စီတီက႑ႏွင့္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ား၊ ေနာက္တစ္ခါ အီးယူႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူညီေပးမႈမ်ားအတြက္ အေဆြေတာ္သမၼတႀကီးထံမွ ကတိကဝတ္မ်ား ၾကားသိလုိပါ  တယ္။
ေျဖ။    ။ခုနတုန္းက ေမးသြားတဲ့ေမးခြန္း ၆ ဒသမ ၅ သန္းအၿပင္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ကူညီဖို႔ ရွိသလားဆုိတာ သူ႔အေနနဲ႔ ခုနကေျပာသြားတဲ့ဟာ ၿမန္မာႏုိင္ငံတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ စၿပီးေတာ့ ကူညီဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပုဂၢလိက အပိုင္းဆုိင္ရာေတြ သူတို႔ရဲ႕ ဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္ ကူညီဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ စက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြ အကူ အညီမ်ားစြာလိုတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း အေျဖေပါင္းမ်ားစြာ လုိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္တုန္းက ဆုိလို႔ရွိရင္ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီ (၂၀) ေလာက္က ၿမန္မာႏိုင္ငံကို သြားၿပီးေတာ့ လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ ၿမန္မာ ဆက္သြယ္ေရးဆက္ဆံေရးမွာ အထူးတလည္ ၿပႆနာ မရွိပါဘူး။ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖစ္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေမး။    ။လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ကို သိလိုပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္ပါဝင္မႈ ရွိဦးမလား သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။    ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံဟာ သူရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ ေနာက္တစ္ခါ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြဲျပားမႈေတြရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ဒါေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မွာ တပ္မေတာ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်န္ထားလို႔ မရပါဘူး။ တပ္မေတာ္ ဟာလည္း ပါသင့္တဲ့အပုိင္းကေနၿပီးေတာ့ ဝင္ၿပီးေတာ့ ပါရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလႊတ္ေတာ္ထဲမွာဆုိရင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီဟာကလည္း တုိင္းျပည္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က ေနၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္က႑ကေနၿပီးေတာ့ ဝိုင္းဝန္းၿပီး ေတာ့ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ အတြက္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တပ္မေတာ္ဟာ သူရဲ႕ အဓိက တာဝန္ဟာ ဒီႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ပင္လ်ွင္ သမၼတကေန ခန္႔ထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ဟာလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ လက္ရွိလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ေနာက္ဒါေတြေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝုိင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ အခုလို ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနၿခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏုိင္ငံတည္းတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုတုန္းကလည္း အင္ဒိုနီးရွားတုိ႔ ဘာတုိ႔လည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဒီဟာေတြဟာ တၿဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတိအက် ေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ မွာရွိပါဦးမလားဆိုေတာ့ ဒီဟာေတာ့ ေၿပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဒီဟာကလည္း တုိင္းျပည္ ရဲ႕ အေၿခအေန၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေျခအေန၊ ေနာက္တစ္ခါ ၿပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထား ဒီအေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေၿပာလိုပါတယ္။


ref:သမၼတရံုး၀ဘ္ဆိုက္ဒ္

No comments:

Post a Comment