Monday, 31 December 2012

လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အီရန္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ပယ္ခ်


လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အီရန္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ပယ္ခ်
 
လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အီရန္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ ပါသည္။

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရပ္ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕မွ မီဒီယာ မ်ားက ယီမင္ေတာင္ပုိင္းရွိ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ထံသို႔ ဦးတည္၍ ခုတ္ေမာင္းခဲ့သည္ ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိ ခဲ့ၾကမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယီမင္ ေရပိုင္နက္ အတြင္း ၾကားျဖတ္ဖမ္းဆီး ခဲ့ေသာ သေဘၤာမွာ အီရန္ သေဘၤာ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါ သေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ လက္နက္မွ်လည္း ပါရွိျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ သေဘၤာ မွာ တိုဂို ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာ တစ္စင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသေဘၤာ ေပၚတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား တင္ေဆာင္လာ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယီမင္ႏုိင္ငံ မီဒီဆိပ္ကမ္း အနီးတြင္ “Royal Star” အမည္ရွိ တိုဂိုသေဘၤာ တစ္စင္းကို ယီမင္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္ဟု 
သိရွိရပါသည္။

http://www.myawady.com.mm/allnews/global/item/3221-2012-12-31-16-03-29

လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ အီရန္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ဟူေသာ သတင္း မ်ားကို ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ ပါသည္။
အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရပ္ႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕မွ မီဒီယာ မ်ားက ယီမင္ေတာင္ပုိင္းရွိ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ထံသို႔ ဦးတည္၍ ခုတ္ေမာင္းခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိခဲ့ၾကမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယီမင္ ေရပိုင္နက္ အတြင္း ၾကားျဖတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ သေဘၤာမွာ အီရန္သေဘၤာ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါ သေဘၤာေပၚတြင္ မည္သည့္ လက္နက္ မွ်လည္း ပါရွိျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ယီမင္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက အေလး ထား ေျပာၾကား ခဲ့ပါ သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ သေဘၤာ မွာ တိုဂို ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာ တစ္စင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ သေဘၤာ ေပၚ တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား တင္ေဆာင္လာ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယီမင္ႏုိင္ငံ မီဒီဆိပ္ကမ္း အနီးတြင္ “Royal Star” အမည္ရွိ တိုဂို သေဘၤာ တစ္စင္းကို ယီမင္ ကမ္းေျခေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

No comments:

Post a comment