Saturday, 28 July 2012

UNFC ခ်င္းမိုင္ အစည္းအေဝးမွာ သေဘာထားကြဲလဲြခဲ့

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ United Nationalities Federal Council - (UNFC) အစည္းအေ၀းကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မူလက ၃ ရက္ က်င္းပဖို႔သတ္ မွတ္ထားေပမယ့္ UNFC အဖဲြ႔၀င္ေတြ စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ၁၇ ရက္ေန႔ တစ္ရက္ပဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ UNFC ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ(KIO)နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး
 ႏိုင္ဟံသာ(NMSP) တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းမွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ခဲ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
UNFC ဖဲြ႔ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္က အစိုးရအဆက္ဆက္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေ တြ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္တိုင္ လက္နက္စဲြကိုင္ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့လို႔ ပူးေပါင္း တိုက္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဦးေဆာင္ေနတာကေတာ့ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO နဲ႔ ကခ်င္တပ္မေတာ္ KIA က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဘန္လဟာ KIO အဖဲြ႕မွာ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္လို႔ KIA မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးေပးထားေပမယ့္ ပညာ အရည္ခ်င္းကလည္း မူလတန္းအဆင့္ပဲရွိသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ပညာအရည္အခ်င္းနည္းေပမယ့္ စစ္ေရးနဲ႔စီးပြားေရးမွာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ကခ်င္ တပ္မေတာ္မွာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြ ရရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ KIA တပ္ဖဲြ႔အတြက္ ရန္ ပံုေငြရွာေ ဖြရာမွာ ေတာ္သူတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ KIA အဖဲြ႔မွာ ၾသဇာေညာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်င္သူေတြ ရွိေနေပမယ့္ အင္ဘန္လကို မလြန္ဆန္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔အထိ
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပဲြေတြျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

KIA ဟာ အစိုးရနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြားခဲ့ရင္ သူ႔တို႔ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ သစ္လုပ္ငန္း၊

 ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အခြန္အေကာက္ေတြ ထိခိုက္သြားမွာ စိုးရိမ္ေနလို႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြအေနနဲ႔ KIA အဖဲြ႔အေပၚ ေထာက္ခံမႈရဖို႔အတြက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအဖဲြ႔ကို ဟန္ျပဖဲြ႔ထားႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ UNFC အဖဲြ႔၀င္ အဖဲြ႕အစည္း(၁၁)ခုရွိတဲ့အနက္ (၆)ဖဲြ႔က အစိုးရနဲ႔တရား၀င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး (၅)ဖဲြ႔သာ ေဆြးေႏြးဖို႔
က်န္တဲ့အတြက္ အင္ဘန္လအဖို႔ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီလို႔ အမည္ေပးထားေပမယ့္ အဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းက ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြလုပ္ေနၾကလို႔ အခုလိုအေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အစည္းအေ၀းမွာ အင္ဘန္လက ``ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွသာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္`` ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈမရရွိဘဲ KIO ႏွင့္ KNU တို႔ အေျခအတင္စကားမ်ားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ``UNFC မွာ KIA က ေငြေၾကးအင္အားကိုသံုးၿပီး ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးလိုျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အစိုးရနဲ႔ KNU တို႔ တိုက္ပဲြဝင္ေနစဥ္ကာလမွာ KIA က ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းကိုမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ အေနအထားေရာက္မွ ဖဲြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာေထာက္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မပ်က္ျပားေစေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ KNU အေနနဲ႔ အဖက္ဖက္က သံုးသပ္စဥ္းစားၿပီးမွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေဆးဖိုးကိုယ္တိုင္ အစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔`` KNU မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။


KNU အဖဲြ႔ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံမႈေတြ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊ အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းၿပီးေ ဆာင္ရြက္ေ နတဲ့အတြက္ မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူေ တြရဲ႕ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ရႈသင့္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း နီးနီးကေလးရွိေနတာကို ဟိုးအေ၀းႀကီးကို ျပန္လည့္ၿပီး မေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ အစည္းေတြရဲ႕  

ေထာက္ခံမႈမရတာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေရေရရာရာ မခ်ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။
 ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားအရ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားၿပီးျဖစ္ေသာ KNU , KNPP , NMSP , ANC , CNF ႏွင့္ SSPP/SSA အဖြဲ႔တို႔မွာ UNFC အဖြဲ႔မွ ခဲြထြက္သြားဖြယ္ရွိေနၿပီး KIA အဖဲြ႔မွလြဲ၍ က်န္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

No comments:

Post a comment