Tuesday, 8 December 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တ႐ုတ္ကိုဖယ္ရွားေနတဲ့ အေမရိကန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ မေဒးကြၽန္းရွိ တ႐ုတ္ေရနံပိုက္လုိင္းႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမွ ဂုိေဒါင္မ်ား(ဓာတ္ပုံ−စုိးေဇယ်ာထြန္း/႐ိုက္တာ)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္လူရာဝင့္ဆံ့လာေလ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အၾကား ဆက္ဆံေရးက ပိုၿပီးတင္းမာလာေလျဖစ္ ပါသည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းအမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာတြင္သူတို႔၏စစ္မွန္ေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ျပန္လည္ရယူရန္ဆံုးျဖတ္ လိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုက လည္း သူတို႔၏လႊမ္းမိုးထားသည့္အေနအထားကို မေပးလိုသည့္ သေဘာရွိသည္။

သူတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာခါးသီးမႈေတြက ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ယခုအခ်ိန္အထိအၾကမ္းပတမ္းမပါ ေအးေအး ေဆးေဆး ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾက ၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံဘက္က အႏိုင္ရေတာ့မည့္ပံုရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစစ္တပ္က တိုင္း ျပည္ကို ရက္ရက္စက္စက္ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့၏။

ထိုအခါ စစ္တပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးကူညီ မႈရရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ေျခဦးလွည့္ခဲ့သည္။ သတၱဳ၊ သစ္၊ ေရအရင္းအျမစ္ စေသာ ျမန္မာ၏သဘာဝသယံဇာ တမ်ားကို လိုခ်င္ေနေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း စစ္အစိုးရသေဘာ အတိုင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အျမင္မွာပင္၊ ေျမာက္ဘက္က အိမ္နီးနားခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ အစိုးရ၏နီးစပ္ပတ္သက္မႈသည္ အလြန္အကြၽံေတြျဖစ္လာၾကသည္။

ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာတြင္က်င္းပ ခဲ့သည့္ တရားဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့သည္အထိ ၂၀၀၈ ၌ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တျဖည္း ျဖည္းစလုပ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ မ်က္လွည့္ ျပသလိုခ်က္ခ်င္းလိုလားေျပာင္း လဲသြားသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကို ျမန္မာက အလြန္အမင္း အားကိုး မွီခိုေနရမႈကို သူတို႔ကေလွ်ာ့ခ်ခ်င္ ၾကတာျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံလို ပင္ ျမန္မာသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ားကပထုတ္ျခင္းခံထားရ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားစြာရရွိႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္ ဆက္ဆံေရးသာရွိခဲ့ ၏။ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အာရွက်ားမ်ား အားေကာင္းလာ စဥ္မွာ ျမန္မာကမလႈပ္မယွက္ ေနာက္မွာအိပ္ေပ်ာ္က်န္ေနခဲ့၏။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ေပးဆပ္ရသည့္ အရင္းအႏွီးကႀကီးလြန္းလွ၏။ တစ္ဖက္သတ္မတရားမႈေတြကို ခံစားရ၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းသာသည္လိုခံစားရတာမဟုတ္။ ေနရာတကာအသာစီးယူတတ္ သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေၾကာင့္ အာဖရိကမွာ ဆႏၵျပမႈေတြေပၚေပါက္လာ ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ တစ္ခုလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုုရီးယားက လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔လတ္တေလာ အမ်ားဆံုးဆက္ဆံေနသည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံသစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ရွာေဖြလာ သည္။ျမန္မာအတြက္မူ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္ ျခင္းက သည္ျပႆနာ၏အေျဖပဲ ျဖစ္သည္။ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းခံရသည္။ ျမန္ မာကို လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အလ်င္စလို ေရာက္လာၾကကုန္၏။

ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေႏွးေကြး ေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာျပည္က ယခင္ေခတ္စနစ္ဆိုးထဲကေန တျဖည္းျဖည္းေရွ႕တုိး ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ လိုလားတာေတာင္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ အေတာ္ခက္ ခဲပါလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ၏မရွိမျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။

တ႐ုတ္ကလည္း သည္ အခ်က္ကိုသတိျပဳမိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသီ မ်ား တစ္သေဘာတည္းေျပာၾကား သည့္အခ်က္မွာ အေမရိကန္ သည္ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ဆက္ဆံ ေရးကို က်ဆင္းလာေအာင္လုပ္ ေနသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းလိုမႈတစ္ခုတည္းက ပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ပထဝီ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာအေနအထားဦးတည္ ရာေျပာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ -တ႐ုတ္အျပန္အလွန္ဆက္ဆံ ေရးကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္လာ ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္က ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္တို႔က ေငြ ေၾကးပံ့ပိုးထားေသာ ဧရာဝတီျမစ္ ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ သည္။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းကလည္းတ႐ုတ္သစ္သမား ၁၅၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့၏။ သူတို႔ေတြကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္မေပးမီမွာ တရားမဝင္သစ္ခုတ္မႈႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရက တရားစြဲအေရးယူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုးကန္႔ေဒသ တြင္ သူပုန္ထႂကြသူမ်ားက တ႐ုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၃၀,၀၀၀ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ နယ္စပ္ေက်ာ္ကာေျပးၾက၏။ မတ္လတြင္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ား ကို ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ေလေၾကာင္း တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားငါးဦးေသဆံုးၿပီး ရွစ္ဦးဒဏ္ ရာရခဲ့သည္။ ေမလတြင္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္က နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္ကုန္ကူးျခင္းမ်ား ၾကာရွည္စြာလုပ္ ေဆာင္ေနေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ‘ဝ’ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထုိးေအာင္ တ႐ုတ္က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ျမန္မာကစြပ္စြဲခဲ့၏။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံ ေရးကိုစိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုး ရက ဇြန္လတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို အလည္ဖိတ္ေခၚႀကိဳ ဆိုဧည့္ခံခဲ့သည္။ သည္အခ်က္ သည္ ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲအေပၚႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔က ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ကိုင္တြယ္လာမွာကို စိုးရိမ္ သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္မဟုတ္ သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္း မြန္တိုးတက္ခ်င္သည္ဟု သူ၏ ဆႏၵကိုေျပာၾကားလင့္ကစား စစ္ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ခဲ့သေလာက္သူတို႔ အစိုးရက တ႐ုတ္ႏွင့္နီးစပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အိႏၵိယႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ မ်ားမ်ားစားစား ေတာင္းဆိုမႈမ်ား မရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အင္အားေကာင္း ေခတ္မီသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးအားေကာင္းရန္ သိသိသာ သာအေလးထားသည္။ အကယ္၍ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျခယ္လွယ္ႀကီးစိုးေနပါက ၎အေနျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာသာ ဆက္ေနရဖို႔ရွိသည္ဆိုတာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သိထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္း အလဲသည္ ယြမ္ (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာစေသာေငြေၾကးလိုအပ္ ခ်က္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ အျခားအင္ အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေရး၊ ေငြေၾကး၊ စစ္ေရးစစ္ရာမွာ လက္ ေအာက္ခံႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္ဆံခံ ေနရတာကို မႏွစ္သက္ေပ။ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္က စစ္အစိုး ရအား ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆက္ဆံခြင့္ကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စစ္သေဘၤာေတြမေစ လႊတ္ဘဲ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခ်က္ မလုပ္ရဘဲႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ထိေရာက္စြာခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိထား ႏုိင္မည့္နည္းကို အေမရိကန္က ေတြ႕ခဲ့ေလၿပီ။

(Newsweek စာေစာင္ပါ Cato Institute မွ အႀကီးတန္းသုေတသီ Doug Bandow ၏ In Burma, America Is Easing Out the Chinese ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

No comments:

Post a Comment