Friday, 4 December 2015

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ သင္တန္း ဖြင့္ရက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးသို႔ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းတက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း မ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားထံသို႔လည္း စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္သင္တန္း၊ ပထမ ႏွစ္ဝက္ပညာသင္ကာလအသီးသီးသို႔ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန(ရန္ကုန္႐ုံးခြဲ)ရွိ ဖုန္း ဝ၁-၅ဝ၃၁၄၇၊ ဝ၁-၅ဝ၂၂၅၈ တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment