Sunday, 13 December 2015

ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အမိႈက္ေကာက္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က အမႈိက္ေကာက္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဌးေအာင္)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ကစ၍ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီဝင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အမိႈက္ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ လူထုပါဝင္မႈရွိ လာသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရဒီခ်ဳပ္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမိႈက္ေကာက္ရန္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားဦးေဆာင္၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွစ၍ အမိႈက္ေကာက္မႈကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႏုပညာရွင္မ်ား အမိႈက္ေကာက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ)

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။ နံနက္ ၇ နာရီမွစတင္၍ သတ္မွတ္ဧရိယာအလိုက္ အမိႈက္ေကာက္သည့္အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုသည္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ရပ္နားကာ ေနာက္တစ္ရက္အတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အမိႈက္ေကာက္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ နယ္တုိင္းနီးပါးတြင္ တစ္ၿပိဳင္ တည္း စတင္ခဲ့ၿပီး လား႐ိႈး၊ ေတာင္ႀကီး၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မိတၳီလာ၊အင္းေတာ္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေရႊဘို အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

လူထုပါဝင္မႈသည္ အားရစရာ အေျခအေနရွိသည္ဟု အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက တညီ တၫြတ္တည္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

‘‘လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြ ကအစ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕လမ္းေတြဆုိ ကိုယ္ေတြအ ဖြဲ႕မေရာက္ခင္ကတည္းက သူတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ သူတို႔ရွင္းထားၿပီး သားအထိ ေတြ႕ရတယ္’’ဟု အႏုိင္ရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ႏွစ္လေလာက္ေတာ့ ေကာက္သြားမယ္ မွန္းထားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ ၁၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္’’ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္မွ အႏုိင္ရျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊလဝန္းက ေျပာသည္။

အမိႈက္ေကာက္ယူမႈကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားက ဦးေဆာင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသန္႔ရွင္းေရးဌာနကပါ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာျခင္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပထမဆံုးေတြ႕ျမင္ရသည့္ ျမင္ကြင္းျဖစ္ သည္။

‘‘အရင္က မရွိဘူးလားဆို ေတာ့ ရွိတယ္ေလ။ ဟန္ျပသက္ သက္ေတြပဲမ်ားတယ္။ ဓာတ္ပံု အ႐ိုက္ခံဖို႔ေလာက္ပဲ လုပ္ၾကတာ မ်ားတယ္။ အတင္းေခၚလို႔ လာရ တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အခုလို လိုလို လားလားပါဝင္မႈကေတာ့ မရွိခဲ့ ဘူး’’ဟု မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ေန အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးေအး ေမာင္က ဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခင္က လူမႈ ေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အမိႈက္ ေကာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္တား ျမစ္မႈရွိခဲ့သည့္ စည္ပင္သာယာအ ေနျဖင့္ ယခုအခါ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ျပဳလုပ္လာျခင္းသည္ အေျပာင္း အလဲတစ္ခုအတြက္ အစပ်ိဳးျမင္ ကြင္းအျဖစ္ ယူဆႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္း ဒုတိ ယဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပါတီတစ္ခု၏ ဦးေဆာင္အ မိႈက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ ထမ္းအင္အားပါ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပး လာခဲ့သည္။

‘‘အရင္က အမိႈက္ေကာက္ တာ သူတို႔အလုပ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ တယ္ျမင္တာရယ္၊ ျပည္သူက သူ တို႔ထက္ ပိုလုပ္တာျမင္ၿပီး သူတုိ႔ ကို မယံုမၾကည္ျဖစ္မွာ စိုးတာရယ္ေၾကာင့္ ကန္႔သတ္မႈေတြရွိခဲ့တယ္။ အခုက လူထုလိုလားတဲ့ အစိုးရ ေျပာင္းေတာ့မယ္ဆုိတာလည္း သူတုိ႔သိၿပီ၊ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ရင္ အ ျပစ္တစ္ခု က်ဴးလြန္သလိုျဖစ္ေတာ့ မယ္ဆုိတာ နားလည္လုိ႔ ပါဝင္လာတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒါလည္း ျဖစ္သင့္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ပဲ’’ဟု ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ယင္းသို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့သည့္တစ္ပတ္ေက်ာ္ကတည္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္းတယေဆး႐ံုတြင္မူ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္က ေဆး႐ံုမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ အမိႈက္ေကာက္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦး ေဆာင္ကာ အမိႈက္ေကာက္သန္႔ ရွင္းေရးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္က ‘‘ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူရတယ္ဆုိတဲ့အသိ လူေတြရင္ထဲရွိေအာင္လုိ႔’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

အမိႈက္ေကာက္ရာတြင္ ပါဝင္ရျခင္းမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာ စကားတစ္ခြန္းအေပၚ လိုက္နာ ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟုယူဆ၍ ပူး ေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၄)ရပ္ကြက္ေနကိုေအာင္သူက ေျပာသည္။

အမိႈက္ေကာက္သည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္အ မ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေသာ္လည္း အမ်ားစု ကမူ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္း မြန္သည့္ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ ခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၎၏လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမိႈက္ေကာက္ရန္ ေစခုိင္းသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

‘‘ပထမအခ်က္က လႊႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ သူေတြကို ရင္းႏွီးေအာင္ ေပါင္း စပ္ေပးတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ျပည္သူအ ေပၚ စည္း႐ံုးေရးစြမ္းအင္ကို စမ္း သပ္ၾကည့္တာလို႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟု ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စႏၵာ- သူရိယ က်န္းမာပညာကူညီေရး အသင္းမွ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ က ၎၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို မွတ္ ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါလႈပ္ရွားမႈ မည္မွ်ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္ကို မသိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း အမိႈက္ေကာက္ယူမႈသတင္းပံုရိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္အမိႈက္ ေကာက္ယူသည့္အထဲ ပါဝင္ျခင္းမရွိသူအခ်ိဳ႕က စနစ္တက်အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈလုပ္မည္ဟူေသာ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားမႈအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္လာရသည္။

‘‘ကိုယ္မေကာက္ႏုိင္ေပမယ့္ မပစ္ဘဲနဲ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါဝင္မယ္’’ဟု ေဝလင္းအမည္ျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူတစ္ဦးက ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အမိႈက္ေကာက္ ၍ ၿမိဳ႕ရြာသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ သည့္လုပ္ငန္းမွာ အခ်ိန္ကာလအ ကန္႔အသတ္မရွိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အမိႈက္ေကာက္သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အမိႈက္ေကာက္စရာမလို ေတာ့တဲ့အထိ ေကာက္ဖို႔လိုတယ္။ အမိႈက္ေကာက္စရာ မရွိေတာ့ ေအာင္ဆိုတာက ျပည္သူေတြအ မိႈက္ပစ္ခ်တဲ့ အေလ့အက်င့္ ေပ်ာက္ေအာင္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ ႏုိင္ဖို႔ကို ဆိုလိုတာပါ။ လုပ္ႏုိင္ မယ္လို႔လည္း ထင္တယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သာမန္လူတစ္ ေယာက္ေျပာတာထက္ လူထုက လက္ခံယံုၾကည္တဲ့သူတစ္ေယာက္ေျပာတဲ့စကားက မတူဘူးေလ’’ဟု၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment