Saturday, 21 November 2015

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္အ႐ႈံးရလဒ္မ်ား အၿပီးသတ္ေၾကညာ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၃၉၀ ဦး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၄၂ ဦးရရွိ

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္၊ အ႐ႈံးရလဒ္မ်ားအၿပီးသတ္ေၾက ညာခ်က္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ခု၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵ နယ္ တစ္ခု၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေလးခုႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေလးေနရာတို႔ကို ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ေနာင္မြန္းျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အႏုိင္ရၿပီး၊ ေခါင္လန္ဖူး၌ လီဆူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)က အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) အတြက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ ဦးေဂ်ေယာ၀ူ ေရြးခ်ယ္ခံရ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တစညက ထိုင္ခံုတစ္ေနရာရရွိခဲ့သည္။

ေနာင္မြန္းရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ေခါင္လန္ဖူး(၁)တြင္ လီဆူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူး ေလးပါတီ)က အႏုိင္ရၿပီး ေခါင္လန္ဖူး (၂)တြင္သာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးေနရာ ျဖစ္သည့္ ဗမာ၊ လီဆူ၊ ရွမ္းႏွင့္ ရ၀မ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအား လံုးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္၊ အ႐ႈံး ရလဒ္မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္မွ စတင္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသ ျဖစ္သည့္ ေနာင္မြန္းႏွင့္ ေခါင္လန္ ဖူး၏ ရလဒ္မ်ားကိုမူ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ရက္မွသာ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္၊ အ႐ႈံး ရလဒ္မ်ားအၿပီးသတ္ေၾကညာၿပီး ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဒီခ်ဳပ္က ေနရာ ၃၉၀ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၄၂ ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၂၂ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၅ ေနရာ၊ တ အာင္(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါ တီက ေလးေနရာျဖင့္ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ဒီခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ၏ ၇၉ဒသမ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၈ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အမတ္အေရအတြက္ အားလံုးျဖင့္ တြက္ခ်က္လွ်င္ ဒီခ်ဳပ္က ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနရာရၿပီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေနရာရရွိသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment