Sunday, 9 August 2015

ပနားမားတူးေျမာင္းတြင္ ျဖတ္သန္းမည့္ သေဘၤာမ်ား ကုန္ပစၥည္းကန္႔သတ္

အယ္လ္နီညိဳျဖစ္ေနေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ မုိးေခါင္ေရရွားျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ပနားမားတူးေျမာင္းကုိ ျဖတ္သန္းမည့္ သေဘၤာမ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းပမာဏအား ယာယီကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပနားမားအာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 ေရထဲနစ္ေနသည့္ သေဘၤာကုိယ္ထည္အျမင့္ကို စက္တင္ဘာ၈ ရက္မွစ၍ ၁၁ ဒသမ ၈၉ မီတာ (၃၉ ေပ)အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္သြားမည္ဟု ပနားမားတူးေျမာင္းအာဏာပုိင္အဖဲြ႕က ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ အတၱလန္တစ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပနားမားတူးေျမာင္းကို ပံုမွန္ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ား၏ ၁၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိခိုက္မည္ျဖစ္သည္။

   
ေရထဲတြင္ နစ္ေနေသာ သေဘၤာကုိယ္ထည္အျမင့္မွာ သေဘၤာေပၚ၌ တင္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္အလိုက္အေျပာင္းအလဲရိွသည္။ အကယ္၍ ရာသီဥတုအေျခအေနမေျပာင္းလဲပါက စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ထပ္မံထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏုိင္သည္ဟု တူးေျမာင္းအရာရိွမ်ားက ေျပာသည္။
   
အကယ္၍ ရာသီဥတုအေျခအေနမေျပာင္းပါက ေရထဲနစ္ေနေသာ သေဘၤာကုိယ္ထည္အျမင့္ကုိ အမ်ားဆံုး ၁၁ ဒသမ ၇၃ မီတာအထိ ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
   
ဇြန္ႏွင့္ ဇူလုိင္လပထမဆံုးႏွစ္ပတ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၂) ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ဆံုးအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ဟု ပနားမားတူးေျမာင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးမွဴး ေဂ်ာ့ခ်္ကီြယာႏုိက ေျပာသည္။
   
ရာသီဥတုေျခာက္ေသြ႕မႈေၾကာင့္ ပနားမားတူးေျမာင္းထဲသို႔ ေရပို႔လႊတ္သည့္ ေရကန္မ်ား တြင္ ေရပမာဏက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။
   
ပနားမားတူးေျမာင္းတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရထဲနစ္ေနသည့္ သေဘၤာကိုယ္ထည္အျမင့္ ၁၂ မီတာအထိ လက္ခံႏုိင္သည္။
   
၁၉၉၈ မတ္လက ရာသီဥတုေျခာက္ေသြ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ပနားမားတူးေျမာင္းတြင္ အလားတူကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

—Ref:AFP

No comments:

Post a Comment