Sunday, 9 August 2015

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား

မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ မည္သည့္အခါကမွ် မႀကံဳဘူးသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱ ရာယ္ႀကီးကို လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ရက္ေက်ာ္ကတည္းက ေနရာအႏ႔ွံ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ မိ မိ တို႔တိုင္းျပည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ႀကီး ၁၄ ခု ရွိသည့္အနက္ ၁၁ ခု မွာ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ၾကရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သဘာဝ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရယ္က်ေရာက္ ေနေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၄ ခုကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။
ေရေဘး ဘာ့ေၾကာင့္ ႀကီးလာခဲ့ရသနည္းဆိုသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ တသံတည္းထြက္သည့္ အေျဖတစ္ခုရဖို႔ ဆိုသည္မွာလည္း လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ တိုင္းျပည္မဟုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား ခ်ဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။


သို႔ေသာ္ အေျဖမရွာဘဲ ေနလို႔ကလည္း မျဖစ္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေျဖရွိမွ သိမွသာလွ်င္ ေနာင္ေရရွည္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ား အျမန္ဆံုး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း အလ်င္အျမန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေနအထားမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ဆိုသည္ထက္ လက္ေတြ႔ ရင္ဆို္င္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ယင္းေဘးဥပါဒ္ အနၱရာယ္ႀကီးအတြင္းမွ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အတိဒုကၡမ်ား သက္သာေလ်ာ့ပါးေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမွာ ပထမဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ သည္။ သည္ေနရာတြင္ အျခားအျခားေသာ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားကို အသာထားၿပီး မေကြးတိုင္း ေစတုတၱရာၿမိဳ႕ ေရေဘးသင့္ အေနအထားမ်ားကို ဥပမာထား ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ယခုအခါ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕ကေလးကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ေရမွာ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အခ်ိ္န္ျဖစ္သည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံသျဖင့္ ယခုအခါ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ ေရက်ၿပီး ေနာက္ က်န္ေနခဲ့သည့္ ႐ႊံ႕ႏုန္းမ်ားကုိ မေျခာက္ေသြ႔ေသးခင္ ဖယ္ရွားႏိုင္ေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အခက္ အခဲပင္ ျဖစ္သည္။ က်န္အခက္အခဲမ်ားမွာ စားေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိေစေတာ့မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား အလ်င္အျမန္ သန႔္ရွင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

ေစတုတၱရာၿမိဳ႕သည္ ရပ္ကြက္တစ္ခုတည္းသာ ေရလႊမ္းျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ၿပီး က်န္ရပ္ကြက္ မ်ားအားလံုး ေရလႊမ္းမိုးခံခဲ့ရသည္။ တယ္လီဖံုးအဆက္အသြယ္မ်ား ယခုအထိ ျပန္လည္ဆက္သြယ္လို႔ မရေသး။ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ပ်က္သည္။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ရာ မုန္းေခ်ာင္းတံ တားမွာ ေရေအာက္သုိ႔ သံုးရက္တိတိေရာက္ခဲ့သျဖင့္ နုန္းမ်ားဖယ္ရွားရန္ ခက္ခဲျခင္း အစရွိသည့္ အ ခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ကို ဖံုးလႊမ္းက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ႏုန္းေျမထုထည္ မွာ အနည္းဆံုး တစ္ေပအျမင့္မွသည္ ေျခာက္ေပအျမင့္အထိ ရွိသည္။ ေလာင္စာဆီအခက္အခဲ ယုတ္စြအဆံုး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ ထင္းသည္ပင္လွ်င္ မရွိျဖစ္ေနသျဖင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႔မ်ားက ေထာက္ပံ့သည့္ ေရသန္႔ႏွင့္ အစာေျခာက္မ်ားကုိသာ အဓိကအားထား မွီခိုေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္သြားလာလို႔ ရသည့္လမ္းမွာ ၿမိဳ႕၏ လမ္းမႀကီးတစ္ခုသာ အသံုးျပဳလို႔ရၿပီး ရပ္ကြက္ မ်ားအားလံုး ႏုန္းမ်ားေအာက္ ေရာက္ေနသျဖင့္ မည္သည့္ယာဥ္မွ်လည္း သြားလာလို႔မရ ျဖစ္ေနေသး သည္။ အဆိုးဝါးဆံုး အေျခအေနမွာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေက်း႐ြာ ၂၀ ေက်ာ္ ေရျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး ယင္း႐ြာမ်ား သို႔ ထိေရာက္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေရးပစၥည္းမ်ား ထိေရာက္စြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသ ျဖင့္ ယခုအခါ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လတ္သည့္ အေနအထားအထိ ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေပၚရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာကႀကီးမားျခင္း အလ်င္အျမန္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ စနစ္က်သည့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္နိုင္ေသးဘဲ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပုဂိၢဳလ္အရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအရ မိမိအစီအစဥ္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မိမိ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ ကူညီ ႏိုင္ေရး အခက္အခဲကလည္း ႀကီးမားလွသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေရေဘးသင့္ အေျခအေနႀကီး ကို ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရ၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည့္ ထက္ပိုမို ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
mizzima

No comments:

Post a Comment