Friday, 22 May 2015

ဖုန္းဘီလ္ခြန္ကို ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး ယေန႔ေဆြးေႏြးမည္

အေျခခံျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူ ၂၁ သန္းအသံုးျပဳေနေသာ ဖုန္းမ်ား ကို ဖုန္းဘီလ္ခြန္ေကာက္ခံရန္ အစီအစဥ္အား ျပင္းထန္စြာေ၀ဖန္ ေနၾက သည္။(ဓာတ္ပံု - နစ္ကီ)
ဖုန္းဘီလ္ျဖည့္ သြင္းရာတြင္ အခြန္ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္လတ္တေလာ အေျခအေနအရ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူမ်ားကကန္႔ကြက္ေနသျဖင့္ ယခု ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္က အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ လုိက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖုန္းေျပာခ အခြန္ကိစၥကိုယေန႔နံနက္တြင္ျပဳလုပ္ မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာျပည္ ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။

  အမရပူရမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးသိန္းထြန္းဦးက   အဆိုကို ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ‘‘အရင္က ဖုန္းေတြကို ဆယ့္ငါးသိန္း၊ ငါးသိန္း၊ ႏွစ္သိန္းစတဲ့ႏႈန္း အသီးသီးနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားအသံုး ျပဳရစဥ္က လူလတ္တန္းစား အမ်ားစုကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီိအခ်ိန္တုန္းက ကုန္ သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေကာက္ခံ ျခင္းမျပဳဘဲ အခုလိုအေျခခံလူ တန္းစားအထိ ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ဝန္းသံုးစြဲတဲ့အခ်ိန္က်မွ ေကာက္ခံတာ ဟာ  မလုပ္သင့္ေသးပါဘူး’’ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးကေျပာသည္။

‘‘စားသံုးသူအခြန္ေကာက္ တယ္ဆိုရင္ ဒီနယ္ပယ္က အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ အားလံုးကိုလႊမ္းၿခံဳ ႏိုင္ရပါမယ္။  အခုေတာ့အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ  တို႔လို႔ထိလို႔ လြယ္တဲ့ေနရာကို အရင္ကိုင္တြယ္ တယ္ဆုိတာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္လာေစႏုိင္မယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္’’ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းသိန္း ကေျပာသည္။

အစိုးရ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာျဖစ္သင့္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆို ပါအခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ေစလုိပါ က ဧၿပီလကပင္ စတင္ ေကာက္ခံ ရမည္ျဖစ္ကာ ယင္းသို႔ ေကာက္ခံ ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပသည့္အခါ   တစ္ႏွစ္လံုးအခြန္ရေငြ အျဖစ္  ေခါင္းစဥ္တပ္ ေဖာ္ျပလာ လွ်င္  ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သည့္ ဥပေဒမဟုတ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕ကေရး ဆြဲတင္သြင္းေသာဥပေဒျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းလာစဥ္က ယင္းအခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သံုးစြဲသူ မ်ားထံမွ ေကာက္ခံမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေအာ္ပေရတာမ်ားထံမွသာ ေကာက္ခံမည့္ သေဘာတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္း ဦးသိန္းထြန္းဦးကေျပာသည္။

‘‘ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေသခ်ာမသိခဲ့ဘူး။ သိေအာင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ က တာဝန္ ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေသခ်ာရွင္းမျပခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နားလည္တာက ဒီအခြန္ဟာ ေအာ္ပေရတာ ေတြကေပးရမယ့္အခြန္ဆိုတာပဲ နားလည္ထားတယ္’’ဟု ဦးသိန္း ထြန္းဦးကေျပာသည္။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္ သြယ္ေရးမွ ေၾကညာခ်က္ထြက္ ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ေဝဖန္မႈ မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္ကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment